Affärsområden | Finance Recruitment

Våra affärsområden

Sedan vi började i rekryteringsbranschen har specialisering alltid varit vårt motto. Vi kan rekrytering och interimstillsättning inom ekonomi, bank och finans.

Hos oss på Finance Recruitment är vi måna om att inneha rätt kunskap för de roller vi rekryterar till. Har vi rätt kunskap så kan vi också leverera med oslagbar träffsäkerhet – det är vi övertygade om. Därför fokuserar vi enbart på rekrytering och interimstillsättningar inom våra specialistområden.

 • Ekonomi, redovisning: Traditionella ekonomiroller som CFO, ekonomichef, controller och redovisningsekonom för både små, medel och stora organisationer.
 • Bank, finans och försäkring: Specialistroller för bolag inom försäkringsbolag, fondförvaltare, riskkapitalbolag, private equity och corporate finance.
 • FinTech: Snabbt växande affärsområde där vi rekryterar roller som CTO, growth managers och flera typer av analyst roller.
 • Legal, Risk & Compliance: Vi rekryterar specialistroller som compliance officers, legal counsel och risk managers.

Ekonomi och redovisning

Våra medarbetare inom ekonomiteamet arbetar med samtliga roller inom ekonomiområdet på chefs- och specialistnivå, oavsett bransch. Att arbeta branschoberoende leder till att vi kommer i kontakt med flertalet kandidater vilket i sin tur resulterar i att vi kontinuerligt skapar oss ett brett nätverk av erfarna ekonomer med gedigen specialisering utifrån både funktion och bransch.

Nyckelroller som vi arbetar med är bl.a. chefsrekrytering som CFO och Ekonomichefer med totalansvar för hela ekonomifunktioner. Andra och återkommande nyckelroller är olika typer av Controllers – Controllerchefer med personalansvar samt controllers inom olika områden så som exempelvis businessoch financial controllers, projektcontrollers och koncerncontrollers. Ytterligare roller inom vårt specialistområde är nyckelpositioner inom redovisning och koncernredovisning. Primärt arbetar vi med chefs- och specialistrekrytering i Stockholmsområdet.

Utöver dessa roller arbetar vi även med tillsättningar inom områden som:

 • Internrevision
 • IFRS
 • Treasury
 • Skatt- och moms

Varför borde du använda Finance Recruitment?

Läs mer här

Viktigt att tänka på vid en rekrytering.

Läs mer här

Bank, finans och försäkring

På Finance Recruitment har vi ett dedikerat team som fokuserar på rekrytering av olika roller inom bank, – finans- och försäkringssektorn. Våra medarbetare, liksom medarbetarna inom ekonomiteamet, har själva en gedigen bakgrund från rekryteringar inom området eller så har de själva arbetat i dessa positioner.

Teamet arbetar bl.a. med roller inom kapitalförvaltning och Corporate Finance, roller som fokuserar på finansiering, investeringar och analys. Vi är också specialiserade i rekryteringar till Private Equity bolag där vi rekryterar roller som fondförvaltare, analytiker och andra investeringsexperter. Ytterligare en specialistkompetens vi har inom teamet är rekrytering av säljchefer inom finans och försäkring samt experter inom legal, risk & compliance.

Du finner en variation av såväl roller som kunder. Vårt kvalitetsfokus ställer höga krav på kunskap och förståelse inom varje specifik bransch på såväl oss som rekryteringskonsulter men även på de kandidater vi presenterar.

Vi fokuserar således på en variation av roller som:

 • Finansiella rådgivare
 • Investeringsanalytiker
 • Fondförvaltare
 • Sälj- och verksamhetschefer
 • Bolagsjurister
 • Compliance Officers
 • Riskanalytiker

 

FinTech

Efterfrågan på teknologisk innovation inom finansbranschen ökar markant, och Sverige är det land i Europa med störst tillväxt av Startup-bolag inom FinTech.

Vi på Finance Recruitment har lång erfarenhet av att rekrytera finansiella tjänster på olika nivåer och inom olika branscher, och våra roller inom FinTech är inget undantag. Efterfrågan av nyckelroller inom FinTech ökar och vi har med vår specialistkompetens och bakgrund inom denna sektor ett stort nätverk av kandidater.

Exempel på roller vi rekryterar:

 • CTO
 • Developer
 • Growth Manager
 • Financial Analyst
 • Risk Analyst/Risk Manager
 • Compliance Officer
 • Data Analyst
 • Quantitative Analyst
 • Business Developer

Arbetar du inom FinTech och behöver anställa nya medarbetare? Kontakta vår kollega Anousheh Abuhamzeh som är ansvarig för detta område.

Legal

Inom området legal arbetar vi med rekrytering och konsult/interimslösningar av jurister. De som jobbar med roller inom legal har gedigen erfarenhet av rekrytering inom dessa områden och har själva en juristbakgrund och erfarenhet av att jobba som jurist i olika roller.

Exempel på roller vi rekryterar:

 • Chefsjurist
 • Bolagsjurist
 • Förbundsjurist
 • Partner
 • Biträdande jurist
 • Associate
 • Paralegal
 • Juristassistent

Compliance & Risk

Regelverken inom finanssektorn blir mer och mer omfattande och komplexa och med detta ökar behovet av att anställa personer på en mer generell nivå samt roller med specialistkompetens inom områdena risk och compliance. Detta kan vi hjälpa till med.

Vi på Finance Recruitment har lång erfarenhet av att rekrytera och hyra ut specialistkompetens inom både risk och compliance och har god förståelse för de krav som ofta ställs på dessa positioner. Här kan vi erbjuda hjälp med konsult/interimslösningar samt permanenta rekryteringar.

Exempel på roller vi rekryterar:

 • Compliance Officer
 • Chief Compliance Officer
 • Head of Compliance
 • Compliance Manager
 • Data Protection Officer / DPO
 • GDPR-specialist
 • AML-specialist
 • Chief Risk Officer
 • Risk Officer
 • Risk Manager
 • Riskanalytiker

Hur arbetar vi med rekrytering och interimstillsättningar på Finance Recruitment?

Läs mer här

Har du ett rekryteringsbehov eller vill diskutera en framtida tillsättning?

Kontakta oss

Fyll i ditt namn och ladda upp ditt CV.
 • Dra filer hit eller