Varför borde du använda Finance Recruitment | Finance Recruitment

Varför borde du använda Finance Recruitment?

Vår specialistkompetens ger oss förståelse för tillsättningar av chefs- och specialistroller inom ekonomi, bank och finans på en oslagbar nivå.

Sedan vi på Finance Recruitment började i rekryteringsbranschen har specialisering och ett utpräglat kandidatfokus alltid varit vårt fokus. Det gör att vi kan erbjuda skräddarsydda tjänster för ditt bolag, för att inte tala om marknadens starkaste nätverk av ekonomer.

  • Vi är specialister. Vi tror på specialisering – ett bra nätverk och förståelse för marknaden gör oss till konsultativa specialister.
  • Vi är engagerade. Hos oss är varje medarbetare en engagerad nyckelperson och en konsultativ part i rekryteringsprocessen.
  • Vi är proaktiva. Vårt fokus på kandidaten och vårt effektiva arbetssätt gör att vi snabbt kan leverera en kortlista på kvalificerade kandidater.
  • Vi är träffsäkra. Vår kvalitativa arbetsprocess ger oss en oöverträffad precision. Rätt person till rätt plats – det är vår specialitet.

Hur är det att jobba tillsammans med Finance Recruitment?

Att jobba med Finance Recruitment fungerar väldigt bra. De har snabb återkoppling och väldigt professionellt genomförande, jag märker även att kunderna tycker det. Uppdragen fungerar bra, och jag som konsult får den stöttning jag behöver. Jag tycker även det blir extra kul är när kunden också uppskattar Finance Recruitment. 

Raka puckar, professionellt och känns alert.

– Fredrik, interimskonsult

Vilka aspekter är viktiga att ta i beaktande vid en rekrytering?

Läs mer här

Har du ett rekryteringsbehov eller vill diskutera en framtida tillsättning?

Kontakta oss

Fyll i ditt namn och ladda upp ditt CV.
  • Dra filer hit eller