Viktigt att tänka på vid en rekrytering | Finance Recruitment

Viktigt att tänka på vid en rekrytering

Vi nöjer oss inte med att enbart matcha kompetenta kandidater med spännande uppdrag – vi matchar dessutom rätt kandidat till rätt uppdrag.

När ett rekryteringsbehov uppstår så finns det flera viktiga aspekter som organisationer bör ta i beaktning –än viktigare blir dessa vid tillsättningar av roller inom ekonomi, bank och finans. Dessa aspekter går vi metodiskt igenom med våra kunder i vårt första uppstartsmöte.

  • Analys av företagets behov. Vi gör en helhetsgenomgång av våra kunders ekonomifunktioner och hjälper dem att specificera vilken roll de behöver rekrytera till. Ibland behöver kunden rekrytera en annan profil än vad de initialt tänkte.
  • Kvalitetssäkra kandidaterna. I en rekryteringsprocess är det otroligt viktigt att få en transparent bild av de kandidater som är aktuella för den specifika tjänsten. Vi genomför personlighetsbedömningar, kompetensbaserade tester, logiska kunskapstest och bakgrundskontroller av våra kandidater.
  • Rätt uppdrag till rätt kandidat. Kostnaden av en felrekrytering kan vara stor. Därför är det viktigt att veta både om kandidaten är rätt person för rollen och om bolaget är rätt för kandidatens karriär och personliga utveckling. Att bibehålla talang är mer kostnadseffektivt än att rekrytera ny.

Varför borde du använda dig av Finance Recruitment?

Läs mer här

Har du ett rekryteringsbehov eller vill diskutera en framtida tillsättning?

Kontakta oss

Fyll i ditt namn och ladda upp ditt CV.
  • Dra filer hit eller