favicon (5)

Bemanningsföretag administration

Administratören – en spindel i nätet

Administratören är företagets spindel i nätet, personen som har koll på det mesta och som håller samman verksamheten på ett sätt som ingen annan roll.

Därför behövs bemanning inom administration

Administrativa tjänster spelar en viktig roll för företagets förutsättningar att bedriva en framgångsrik verksamhet. Bemanning inom administration är därför viktigt för att få rätt person på rätt plats. På Finance Recruitment har vi gjort det till vår specialitet att tillsätta kompetent bemanning. Administration är A och O och något som framgångsrika företag inte tummar på. Vi hjälper er med en lösning som uppfyller ert behov.

Lediga jobb

Ett bemanningsföretag inom administration

På Finance Recruitment har vi ett stort och gediget konsultnätverk med administratörer som har erfarenhet från flera olika branscher; som är vana vid att vara den högra hand och som har koll på det mesta. Vi är i grund och botten ett rekryteringsföretag inom ekonomi, som med vår långa erfarenhet och stora konsultnätverk, även erbjuder träffsäker bemanning av administratörer med rätt kompetens för era behov. Vi vet vad våra kunder vill ha och det har vi tagit fasta på.

Kontakta oss Att anlita oss

Flexibelt med bemanning inom administration

Att utöka personalstyrkan med administratörer genom ett bemanningsföretag skapar flexibilitet. Det blir enklare för er att anpassa antalet administratörer utifrån den aktuella arbetsbördan, både på lång och kort sikt. Det kortsiktiga behovet av personal, täcks av erfarna konsulter som driver positiva förändringar som gynnar er verksamhet även i det långa loppet. Det är en av styrkorna med att använda oss som bemanningsföretag inom administration.

Bemanning – administration: Processen

Vår bemanning grundar sig i en välutformad och genomarbetad bemanningsprocess som kännetecknas av effektivitet och flexibilitet. Vid bemanning inom administration inleds processen vanligtvis av att vi tar emot uppdraget från er. Vi gör löpande uppföljningar under hela processen och även efter det att tjänsten har blivit tillsatt. För oss är det viktigt att hålla nära och kontinuerlig kontakt med er för att ni ska känna er nöjda med bemanningen.

Löpande intervjuer med konsulter

Intervjuer på generell basis innan behov uppstår Vårt stora nätverk av kandidater är ett tydligt mervärde för dig som kund. Dessa konsulter kan ofta ta ett uppdrag med kort varsel. För att underhålla detta nätverk och kunna leverera när behovet väl uppstår, gör vi dagligen generella intervjuer med kandidater.

Behovsanalys

För att förstå vad ni verkligen behöver, har vi en grundläggande genomgång med rekryterande chef och andra relevanta personer hos er. Därefter fastställer vi en befattningsbeskrivning för det aktuella behovet. Denna befattningsbeskrivning ligger sedan till grund för vårt arbete. I vårt möte ger vi även vår input om marknaden samt vilken typ av kandidat vi tror kan passa för uppdraget.

Sökning av kandidater

När vi vet vad ni behöver, börjar vår sökprocess. I de flesta fall har vi redan några kandidater i åtanke men vi kompletterar alltid med en sökning i vårt kandidatnätverk. Vi intervjuar de kandidater vi finner relevanta utifrån befattningsbeskrivningen. Om ni önskar och finner det väsentligt får kandidaterna även genomföra kompetenstester.

Presentation av kandidater

Med intervjuer och eventuella tester som grund presenterar vi sedan upp till tre relevanta kandidater redan inom 24 timmar. Kandidater presenteras med en sammanfattning avs. erfarenheter, styrkor/svagheter, personlighet samt de kunskaper som är relevanta för det specifika uppdraget. Vi anger även uppgifter om pris och tillgänglighet.

Referenstagning

Vi tar referenser på den eller de kandidater som ni väljer att gå vidare med. I många fall har vi redan arbetat med kandidaten tidigare och har således redan tagit referenser.

Kontraktsskrivning

När ni har bestämt er för en kandidat, skriver vi kontrakt som reglerar de olika delarna i konsultuppdraget.

Uppföljning

Under uppdraget håller vi nära kontakt med både kund och konsult, för att försäkra oss om att allt fortlöper som det ska. Vi är även måna om att sammanfatta uppdraget efter dess slut, för att få kunskap om alls parters upplevelse.

Kontakta oss för hjälp med bemanning inom administration

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
Varför anlita Finance Recruitment?

Lång erfarenhet av att rekrytera specialister

Vi på Finance Recruitment har tillsatt över 1000 specialister inom ekonomi, bank och finans i Stockholm.

Läs mer här

Behöver du permanent rekrytering?

Rekrytering inom Ekonomi och Finans

Vi rekryterar både seniora och juniora roller inom ekonomi, bank och finans.

Läs mer här