favicon (5)

Bemanningsföretag ekonomiassistent

Ekonomiassistenten – en essentiell resurs

Har ni ett behov av bemanning av en ekonomiassistent? För att en ekonomiavdelning ska fungera som den ska behövs det en operativ resurs på plats – många gånger är det ekonomiassistenten som är denna essentiella tillgång för verksamheten. På Finance Recruitment har vi gjort det till vår styrka att bemanna rätt person på rätt plats – för att ert företag ska kunna driva sitt viktiga arbete på ekonomiavdelningen.

Lediga jobb

Mer än bemanning av ekonomiassistenter

På Finance Recruitment är vi specialiserade på bemanning inom ekonomi, bank och finans. Med ett stort och ständigt uppdaterat nätverk av konsulter lyckas vi presentera marknadens bästa kandidater inom ekonomi, bank och finans. Vi är ett personligt bemanningsföretag som, vid varje bemanningsprocess, ger dig en dedikerad kontaktperson som sköter hela processen åt er så att ni kan fokusera på verksamheten i ert företag.

Flexibilitet och professionalitet

Ett behov av en ekonomiassistent kan uppstå exempelvis vid arbetstoppar eller vid oväntad frånvaro. När ni vänder er till oss får ni ett bemanningsföretag som arbetar proaktivt, snabbt och effektivt för att fylla ert behov av bemanning. Med inhyrda konsulter hjälper vi er också att öka flexibiliteten i företaget. Personalstyrkan anpassas alltså efter den aktuella arbetsbördan.

Kontakta oss Att anlita oss

Bemanningsprocessens olika steg

Vår framgångsrika bemanning av ekonomiassistenter grundar sig i en bemanningsprocess som vi har utformat för att vara så effektiv och flexibel för er som möjligt. Vi värdesätter den personliga kontakten och har alltid dig som kund och dina önskemål i fokus. Med kontinuerlig uppföljning och träffsäkra matchningar av konsulter lyckas vi leverera lyckade bemanningar av drivande och kompetenta ekonomiassistenter.

Löpande intervjuer med konsulter

Intervjuer på generell basis innan behov uppstår Vårt stora nätverk av kandidater är ett tydligt mervärde för dig som kund. Dessa konsulter kan ofta ta ett uppdrag med kort varsel. För att underhålla detta nätverk och kunna leverera när behovet väl uppstår, gör vi dagligen generella intervjuer med kandidater.

Behovsanalys

För att förstå vad ni verkligen behöver, har vi en grundläggande genomgång med rekryterande chef och andra relevanta personer hos er. Därefter fastställer vi en befattningsbeskrivning för det aktuella behovet. Denna befattningsbeskrivning ligger sedan till grund för vårt arbete. I vårt möte ger vi även vår input om marknaden samt vilken typ av kandidat vi tror kan passa för uppdraget.

Sökning av kandidater

När vi vet vad ni behöver, börjar vår sökprocess. I de flesta fall har vi redan några kandidater i åtanke men vi kompletterar alltid med en sökning i vårt kandidatnätverk. Vi intervjuar de kandidater vi finner relevanta utifrån befattningsbeskrivningen. Om ni önskar och finner det väsentligt får kandidaterna även genomföra kompetenstester.

Presentation av kandidater

Med intervjuer och eventuella tester som grund presenterar vi sedan upp till tre relevanta kandidater redan inom 24 timmar. Kandidater presenteras med en sammanfattning avs. erfarenheter, styrkor/svagheter, personlighet samt de kunskaper som är relevanta för det specifika uppdraget. Vi anger även uppgifter om pris och tillgänglighet.

Referenstagning

Vi tar referenser på den eller de kandidater som ni väljer att gå vidare med. I många fall har vi redan arbetat med kandidaten tidigare och har således redan tagit referenser.

Kontraktsskrivning

När ni har bestämt er för en kandidat, skriver vi kontrakt som reglerar de olika delarna i konsultuppdraget.

Uppföljning

Under uppdraget håller vi nära kontakt med både kund och konsult, för att försäkra oss om att allt fortlöper som det ska. Vi är även måna om att sammanfatta uppdraget efter dess slut, för att få kunskap om alls parters upplevelse.

Kontakta oss för hjälp med bemanning av ekonomiassistent

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
Varför anlita Finance Recruitment?

Lång erfarenhet av att rekrytera specialister

Vi på Finance Recruitment har tillsatt över 1000 specialister inom ekonomi, bank och finans i Stockholm.

Läs mer här

Behöver du permanent rekrytering?

Rekrytering inom Ekonomi och Finans

Vi rekryterar både seniora och juniora roller inom ekonomi, bank och finans.

Läs mer här