Kvinnas om sitter vid ett bord
UTMANAR DET NYA ARBETSÄTTET ER FÖRETAGSKULTUR

Det nya arbetssättet

Ladda ner undersökningen Kontakta oss

VAD ÄR MITT ARBETE UTAN KOLLEGOR OCH KONTOR?

Efter coronapandemin kommer ett nytt arbetssätt leva kvar. Vi har undersökt utmaningarna med 213 rekryterande chefer och HR specialister.

Banner_report_web
UNDERSÖKNING 2021

Utmanar det nya arbetssättet er företagskultur?

Under första kvartalet 2021 har Finance Recruitment i samarbete med Kantar Sifo genomfört en undersökning bland 213 chefer och HR specialister om utmaningarna med att onboarda, engagera och leda personal på distans. 57% av respondenterna svarar att det har blivit färre sociala interaktioner med medarbetare och 48% nämner att det är svårt att leva upp till företagskulturen. 

Ladda ner undersökningen

Det går att anställa
78%

Nästan 8 av 10 tycker att rekrytering under pandemin har fungerat bra eller mycket bra

Krav på medarbetarna
53%

Anser att det krävs mer initiativ från medarbetarna att integrera nya kollegor

Ledarskapet i fokus
66%

En tydlig majoritet (2 av 3) tror att pandemin har ökat behovet av ett tydligt ledarskap hos chefer.

Bli en del av gänget

Större krav på medarbetare att välkomna nyanställda

Undersökningen genomförd av Kantar Sifo visade på att 53% av chefer och HR-specialister tror det kommer ställas högre krav på befintliga medarbetare att säkerställa att nyanställda kommer väl in i arbetet. 

Svårt att komma in i arbetsgrupp, samtal om värderingar o kultur blir teoretiska istället för upplevda

Öppen kommentar, utmaning med att behålla kulturen

Varit noggranna i planeringen för den nya personen. Har utsett handledare o gjort bra introchema samt haft täta uppföljningar

Öppen kommentar om lyckade anställningar

Mentorskap, digitalt on-boardingpaket, färdigt schema de 4 första veckorna

Öppen kommentar, framgångsfaktor för onboarding på distans

Aktuellt

Mer information om det nya arbetssättet

Ledarskap
Nyheter
SV
Ledarskap
Medarbetare
Nyheter
SV
Event
Ledarskap
Nyheter
SV

Rekrytera rätt medarbetare 

Vi känner till de utmaningarna som företag står inför med distansarbete och digitala lösningar. Kontakta oss så hjälper vi dig.

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
Varför anlita Finance Recruitment?

Lång erfarenhet av att rekrytera specialister

Vi på Finance Recruitment har tillsatt över 1000 specialister inom ekonomi, bank och finans i Stockholm.

Läs mer här

Har du behov av en konsult?

Ekonomikonsulter och Interim Managers

När ett behov uppstår måste det gå fort. Inom 24 timmar kan vi presentera tillgängliga konsulter.

Läs mer här

  • Fyll i dina uppgifter och ladda ner rapporten