Podcast-12-banner_web

Ett samtal med Frida Lundh, Chief People & Culture Officer på ARC.

Uppmuntra till engagemang bland medarbetarna.

När bolagen ser till sina anställda och visar att den anställdas åsikter tas om hand så fostras också en kultur av engagemang. Anställda som trivs är anställda som är engagerade. Med en stimulerande vardag frodas lärandet och den personliga utvecklingen.

Företagskultur som del av strategin

Företagskulturen kommer med de individer som arbetar på bolaget, samtidigt som den bör vara nära kopplad till företagsstrategin. Kulturen får inte bara ”bli som den blir”. Ledningen borde aktivt arbetat medvetet med företagskulturen och uppdatera den utifrån vad som sker internt och i omvärlden.

Organisationer borde arbeta aktivt med en individanpassad arbetsplats

Uppmuntra till ett nära ledarskap och förstå hur dina anställda kommer till sin rätt på bästa sätt. Det kan handla både om den fysiska arbetsplatsen samt hur arbetsuppgifterna genomförs.

Vilka är ARC?

En konstellation av konsultverksamheter och byråer som hjälper bolag att driva på innovation och digital tillväxt.

Du hittar avsnittet på där poddar finns.

Plats för eventuell bildtext

Carl Barkestam
CARL BARKESTAM

Marknadsansvarig och kontaktperson för webb

Liknande nyheter

FRpodden
Nyheter
SV
FRpodden
SV
FRpodden
SV