Interimstillsättningar | Finance Recruitment

Interimslösningar

När ett behov uppstår måste det går fort!

Vi är specialister på interimslösningar och interim managers i Stockholm

Kontakta oss! Skicka ditt CV

Interimstillsättningar i Stockholm

När ett behov uppstår måste det gå fort!

Den utmaningen har vi löst genom att hela tiden arbeta proaktivt med vårt nätverk samt att ha kandidaterna i fokus. Vårt tanke- och arbetssätt ger oss möjligheten att presentera kvalificerade interimskonsulter inom 48 timmar. Vi kan snabbt presentera konsulter för tjänster som CFO/Ekonomichefer, Redovisningsekonomer, Koncernredovisningsekonomer och olika Controller tjänster.

De två huvudkategorierna vi arbetar med är:

 • Interim managers: Underkonsulter på managernivå som fakturerar från eget bolag.
 • Interimskonsulter: Underkonsulter som går på lönelista från oss på Finance Recruitment

6814 – Erfaren redovisningsekonom dddddd ddddd dd dddd dd dddd dd d

 

 


Konsult med över 10 års erfarenhet som konsult inom kvalificerad redovisning. Konsulten är van vid att göra allt från ax till limpa och är självständig i månads- och årsbokslut. Konsulten har erfarenhet av K2, K3, US GAAP och IFRS och pratar och skriver bra engelska då denne haft uppdrag i flera internationella uppdrag. Konsulten har bland annat jobbat med lagerredovisning, anläggningstillgångar, fastigheter och royalties.

Tillgänglighet: Omgående
Systemkunskaper: SAP, Fortnox, VISMA, Navision
Branscherfarenhet: Fastighet, Finans, Läkemedel, Förlag

Offert konsult

12706 – Prestigelös redovisningsekonom med erfarenhet av Financial Controlling

 

 


Prestigelös och sympatisk konsult med 12 års arbetslivserfarenhet från ekonomi. Konsulten i fråga har erfarenhet som ekonomiansvarig från mindre bolag, började sen på storbolag som ekonomiassistent och avancerade till bolagsansvarig där hon skötte en handfull bolag från ”ax till limpa” enligt K3. Har senaste året arbetat som Financial Controller där hon varit delaktig i forecast för likviditet samt kassaflöde.

Tillgänglighet: Omgående
Systemkunskaper: Visma, Agresso, Qlickview, Mercur och Aaro
Branscherfarenhet: Tjänstesektorn samt E-com

Offert konsult

12706 – Senior Redovisningsekonom/ redovisningsansvarig med gedigen erfarenhet 

 

 


Konsulten är helt självständig i bokslut, skatter och årsredovisning. Mycket goda kunskaper inom IFRS, K2/K3. Konsulten har analytisk höjd vilket gör konsulten lämplig för uppdrag inom Financial Controll. Konsulten brinner för effektivisering och processförbättringar kopplat till redovisning/rapportering. Konsulten är öppen för uppdrag alternativt anställning i roller som senior redovisningsekonom, redovisningsansvarig, financial controller samt ekonomiansvarig. Mycket goda referenser från tidigare genomförda uppdrag. Som person har konsulten mycket energi och är mycket kommunikativ.

Tillgänglighet: Från 1a juni
Systemkunskaper: Navision, Hogia, Visma, HFM, Power BI, SAP
Branscherfarenhet: Fastigheter, Transport, Telecom, Verkstadsindustri samt FMCG

Offert konsult

29119 – Kvalificerad redovisningsekonom med moms/ skatt-kompetens

 

 


Social och utåtriktad konsult som de senaste 12 åren arbetat som underkonsult med fokus redovisning. Kvalificerad redovisningsekonom med inriktning på avstämningar, månadsbokslut,
årsbokslut, årsredovisning, moms och skatt. Gedigen erfarenhet från stora internationella organisationer och arbetat nischat mot moms och skattefrågor. Konsulten har även mycket erfarenhet av intrastatrapportering och skattehandläggning med olika myndigheter internationellt. Som person är även konsulten ansvarsfull och har lätt för att samarbeta på alla nivåer och är mycket serviceinriktad.

Tillgänglig: Omgående
Systemkunskaper: Visma löneprogram, SoftOne, Maconomy, Visma Compact 6, SAP, MicroSoft Dynamics, Agresso, Excel m.m
Branscherfarenhet: IT, Bank, Produktion, Läkemedel

OFFert konsult

Varför en interimskonsult?

Den svenska arbetsmarknaden har förändrats de senaste åren och det har blivit allt vanligare att företag använder sig av konsultlösningar för att lösa tillfälliga behov särskilt inom ekonomi. Några vanliga situationer är vid:

 • nyrekrytering (fylla en vakans i väntan på nyrekrytering)
 • föräldraledighet
 • sjukdom
 • arbetstoppar, exempelvis bokslutstider
 • implementering av ekonomisystem (som ofta är mycket resurskrävande)
 • uppköp eller försäljning
 • börsnotering
 • outsourcing/insourcing av ekonomiavdelningen
 • andra typer av förändringsprojekt

Att ta in en erfaren konsult sparar både tid och pengar. Ni som företag får snabbt någon på plats vid en oväntad frånvaro eller arbetstopp. Ni ökar också flexibiliteten då ni enklare kan dra ner på personal vid vikande efterfrågan. Många företag upplever även positiva effekter när de har haft konsulter på plats, då dessa inte bara täcker ett kortsiktigt behov utan också kan driva igenom långsiktigt fördelaktiga förändringar.

Vi på Finance Recruitment har ett stort nätverk av konsulter som vi håller löpande kontakt med för att veta var de befinner sig, när de blir tillgängliga och vad de vill göra härnäst. På så sätt kan vi snabbt erbjuda er en specifik lösning när ni behöver det.

Så här ser vår process ut vid konsulttillsättningar

 • Intervjuer på generell basis innan behov uppstår Vårt stora nätverk av kandidater är ett tydligt mervärde för dig som kund. Dessa konsulter kan ofta ta ett uppdrag med kort varsel. För att underhålla detta nätverk och kunna leverera när behovet väl uppstår, gör vi dagligen generella intervjuer med kandidater.
 • Behovsanalys när behov uppstår För att förstå vad ni verkligen behöver, har vi en grundläggande genomgång med rekryterande chef och andra relevanta personer hos er. Därefter fastställer vi en befattningsbeskrivning för det aktuella behovet. Denna befattningsbeskrivning ligger sedan till grund för vårt arbete. I vårt möte ger vi även vår input om marknaden samt vilken typ av kandidat vi tror kan passa för uppdraget.
 • Sökning av kandidater När vi vet vad ni behöver, börjar vår sökprocess. I de flesta fall har vi redan några kandidater i åtanke men vi kompletterar alltid med en sökning i vårt kandidatnätverk. Vi intervjuar de kandidater vi finner relevanta utifrån befattningsbeskrivningen. Om ni önskar och finner det väsentligt får kandidaterna även genomföra kompetenstester.
 • Presentation av kandidater Med intervjuer och eventuella tester som grund presenterar vi sedan upp till tre relevanta kandidater redan inom 24 timmar. Kandidater presenteras med en sammanfattning avs. erfarenheter, styrkor/svagheter, personlighet samt de kunskaper som är relevanta för det specifika uppdraget. Vi anger även uppgifter om pris och tillgänglighet.
 • Referenstagning Vi tar referenser på den eller de kandidater som ni väljer att gå vidare med. I många fall har vi redan arbetat med kandidaten tidigare och har således redan tagit referenser.
 • Kontraktsskrivning När ni har bestämt er för en kandidat, skriver vi kontrakt som reglerar de olika delarna i konsultuppdraget.
 • Uppföljning Under uppdraget håller vi nära kontakt med både kund och konsult, för att försäkra oss om att allt fortlöper som det ska. Vi är även måna om att sammanfatta uppdraget efter dess slut, för att få kunskap om alls parters upplevelse.

Är du i behov av en konsult omgående? Eller står du inför förändringar där du kan behöva en konsult framöver?

Kontakta oss för mer information

Varför borde du använda Finance Recruitment när du behöver anställa?

Läs mer här

Har du ett rekryteringsbehov eller vill diskutera en framtida tillsättning?

Läs mer här

Fyll i ditt namn och ladda upp ditt CV.
 • Dra filer hit eller