Interim rekrytering – en interimslösning

Vi är specialister på interim rekrytering inom ekonomi i Stockholm – en interimslösning som fyller ett akut behov när det uppstår och det måste gå fort.

Vår konsultprocess Kontakta oss

Interim rekrytering - när det måste gå fort!

Interim rekrytering av managers och konsulter inom ekonomi och redovisning är en utmaning. En interim rekrytering med oss når framgång genom att vi hela tiden jobbar proaktivt med vårt nätverk av interimskonsulter, och att vi alltid har kandidaterna i fokus. Vårt sätt att tänka och arbeta skapar upp möjligheten för att presentera kvalificerade konsulter för interim rekrytering redan inom 24 timmar. Behöver ditt företag hjälp med en interimslösning för någon av följande roller? Välkommen att vända dig till oss på Finance Recruitment!

Vi kan även presentera ekonomikonsulter och redovisningskonsulter på samma korta tid.

Våra huvudkategorier av interim rekrytering

Vi har två huvudkategorier av interim rekrytering.

 • Interim Managers: Underkonsulter på managernivå som fakturerar från eget bolag.
 • Ekonomikonsulter: Underkonsulter som går på lönelista från oss på Finance Recruitment.

Vi presenterar alltid den interimslösning som bäst uppfyller ert behov.

Senior interimskonsult med en läsplatta
Ett urval av våra kunder
logo-1
logo-3
logo-5
logo-2
logo-4
logo-6
Lediga Jobb

Nuvarande konsult- och interimsuppdrag

frcheetah

Interim Controller

2023-01-31

Internationellt bolag

Stockholm

Interims- & Konsultuppdrag

frcheetah

Interim Business Controller

2023-01-31

Vård & Omsorg

Stockholm

Interims- & Konsultuppdrag

frcheetah

Interim Financial Controller

2023-01-31

Internationellt bolag

Stockholm

Interims- & Konsultuppdrag

frcheetah-540×569.png

Interim bolagsekonom

2023-01-30

Expansiv koncern

Stockholm

Interims- & Konsultuppdrag

frcheetah

Interim Fastighetscontroller

2023-01-27

Fastighetsbolag

Stockholm

Interims- & Konsultuppdrag

Interimslösning betyder flexibilitet

Det har blivit allt vanligare att företag använder sig av en interimslösning, det vill säga konsultlösningar för att lösa tillfälliga behov, särskilt inom ekonomi. Det kan liknas vid att hyra in kompetens för att fylla ett tillfälligt behov.

En interimslösning betyder att ni tar in en erfaren konsult sparar både tid och pengar. Företaget får snabbt någon på plats vid en oväntad frånvaro eller arbetstopp. Ni ökar också flexibiliteten då ni enklare kan dra ner på personal vid vikande efterfrågan. Många företag upplever även positiva effekter när de har haft konsulter på plats, då dessa inte bara täcker ett kortsiktigt behov utan också kan driva igenom långsiktigt fördelaktiga förändringar, och komma med insikter från någon som ser verksamheten ur ett utifrånperspektiv.

Interimslösning är vanlig vid bland annat:

 • Nyrekrytering
 • Föräldraledighet
 • Sjukdom
 • Arbetstoppar (ex. bokslut)
 • Systemimplementering
 • Börsnotering
 • Förändringsprojekt
Fotavtryck i svart sand

Jag tycker att Finance Recruitment är väldigt bra, top-notch. Jag trivs och kan alltid vända mig till dem om det är något jag behöver.

Christina, Interimskonsult

Vår konsultprocess

Så här ser det ut när vi tillsätter en interim manager eller ekonomikonsult. Vi utgår ifrån en effektiv process och anpassar efter kundens behov.

Löpande intervjuer med konsultprofiler

Vår styrka sitter i vårt konsultnätverk. För att underhålla detta nätverk och kunna leverera när behovet väl uppstår, gör vi dagligen generella intervjuer med kandidater. Dessa konsulter kan ofta ta ett uppdrag med kort varsel.

Behovsanalys och rekommendation

Vi fastställer vi en befattningsbeskrivning för det aktuella behovet tillsammans med kunden. Denna befattningsbeskrivning ligger sedan till grund för vårt arbete. I vårt möte ger vi även insikt i konsultmarknaden samt rekommenderar vilken typ av konsult som vi tror kan passa för uppdraget.

Sökning av konsulter

För de flesta ekonomiprofiler kan vi presentera intressanta konsultprofiler redan inom 24 timmar. Vid mer komplexa roller gör vi en sökning i vårt nätverk och tar fram en kortlista som vi kan presentera för kunden. Om kunden önskar och finner det väsentligt får kandidaterna även genomföra kompetenstester.

Presentation av konsultprofiler

Med intervjuer och eventuella tester som grund presenterar vi sedan upp till tre relevanta konsulter redan inom 24 timmar. Konsulter presenteras med en sammanfattning avs. erfarenheter, styrkor/svagheter, personlighet samt de kunskaper som är relevanta för det specifika uppdraget. Vi anger även uppgifter om pris och tillgänglighet.

Referenstagning

Vi tar referenser på den eller de konsulter som ni väljer att gå vidare med. I många fall har vi redan arbetat med kandidaten tidigare och har således redan tagit referenser.

Kontraktsskrivning

När ni har bestämt er för en konsult, skriver vi kontrakt som reglerar de olika delarna i konsultuppdraget.

Uppföljning

Under uppdraget håller vi nära kontakt med både kund och konsult, för att försäkra oss om att allt fortlöper som det ska. Vi är även måna om att sammanfatta uppdraget efter dess slut, för att få kunskap om alls parters upplevelse.

Kontakta oss när du behöver en interimslösning eller har behov av interim rekrytering

Behöver du hjälp med en interimslösning?

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden