Interimstillsättningar | Finance Recruitment

Interimslösningar

När ett behov uppstår måste det går fort! Anställ en interimskonsult.

Vi är specialister på interimskonsulter och interim managers i Stockholm

Kontakta oss! Skicka ditt CV

Interimstillsättningar i Stockholm

När ett behov uppstår måste det gå fort!

Den utmaningen har vi löst genom att hela tiden arbeta proaktivt med vårt nätverk samt att ha kandidaterna i fokus. Vårt tanke- och arbetssätt ger oss möjligheten att presentera kvalificerade interimskonsulter inom 24 timmar. Vi kan snabbt presentera konsulter för tjänster som CFO/Ekonomichefer, Redovisningsekonomer, Koncernredovisningsekonomer och olika Controller tjänster.

De två huvudkategorierna vi arbetar med är:

 • Interim managers: Underkonsulter på managernivå som fakturerar från eget bolag.
 • Interimskonsulter: Underkonsulter som går på lönelista från oss på Finance Recruitment
"För några år sedan blev jag kontaktad av en av personerna bakom Finance Recruitment för ett interimsarbete. Han och hans kollegor har under dessa år funnit utvecklande, stimulerande och intressanta uppdrag som verkligen passar mig och min profil. Det är därför jag inte kan sluta utan fortsätter fastän jag uppnått pensionsålder. Tack Jens, Carl-Christian & Co."

832 Koncernredovisare

Erfaren konsult inom koncernredovisning och kvalificerad redovisning. Denna person har konsultat i drygt 15 år och har erfarenhet från ägarledda bolag, PE-ägda bolag samt börsnoterade bolag. Konsulten har även jobbat med koncernredovisning i flera fastighethetsbolag. Andra kompetenser är bland annat konvertering till nya redovisningsregler (IFRS), systemimplementationer, fusioner, Due Diligence och interna omstruktureringar.

Tillgänglighet: Omgående

Systemkunskaper: Cognos Controller, Aaro, Hyperion Enterprise och Ocra

Branscherfarenhet: Fastighet, Tillverkning, Retail

Offert för konsult

19855 Redovisningschef/Financial Controller

Konsult med bred erfarenhet från redovisning med en bakgrund från revision, ekonomiansvarig på medelstort bolag samt redovisningschef. Konsulten i fråga har arbetat både enligt IFRS och K3 samt har erfarenhet från koncernredovisning (konsoliderat 9 bolag). Vidare har konsulten exponerats mot ägarledda bolag, PE-ägda bolag, noterade samt har erfarenhet av rapportering till FI.

Tillgänglighet: Omgående

Systemkunskaper: SAP, Cognos, Jeeves, Visma och Aaro

Brancherfarenhet: IT, Telecom, Bank

Offert för konsult

33225 Finsktalande Redovisningsekonom med erfarenhet av SAP

Konsulten har en varierande bakgrund och har arbetat med redovisning, rapportering och analys. Konsulten har även arbetat som gruppchef för reskontrateam där konsulten har varit ansvarig för att säkerställa en smidig övergång till Shared Service Center. Nyligen avslutade konsulten en anställning som Ekonomiansvarig där konsulten ansvarade för allt från ax till limpa kopplat mot redovisning. Som konsult passar hen som Redovisningsekonom/Financial Controller och ser gärna att hen får användning för finskan och sina kunskaper i SAP.

Tillgänglighet: Omgående

Systemkunskaper: SAP, Oracle, Navision

Branscherfarenhet: FMCG, Spel, Logistik

Offert för konsult

9946 Business Controller (deltid)

Snabblärd Business Controller som är i början av sin karriär men som ändå hunnit med ansvarsfulla roller i två börsbolag, en på gruppnivå och en i en produktionsenhet. Konsulten har drivit ett utvecklingsprojekt för att förbättra bolagets finansiella rapportering och har inom projektet rört sig mycket i gränslandet mellan IT och ekonomi där denne har jobbat mycket med SQL och olika BI-verktyg. Konsulten vill främst ha deltidsuppdrag på ca 60%.

Tillgänglighet: Omgående

System: IFS, Agresso, SAP, Aaro, QlickView, QlickSense, SQL

Bransch: Tillverkning (noterat)

Offert för konsult

Varför ta in en interimskonsult?

Den svenska arbetsmarknaden har förändrats de senaste åren och det har blivit allt vanligare att företag använder sig av konsultlösningar för att lösa tillfälliga behov särskilt inom ekonomi. Några vanliga situationer är vid:

 • nyrekrytering (fylla en vakans i väntan på nyrekrytering)
 • föräldraledighet
 • sjukdom
 • arbetstoppar, exempelvis bokslutstider
 • implementering av ekonomisystem (som ofta är mycket resurskrävande)
 • uppköp eller försäljning
 • börsnotering
 • outsourcing/insourcing av ekonomiavdelningen
 • andra typer av förändringsprojekt

Att ta in en erfaren konsult sparar både tid och pengar. Ni som företag får snabbt någon på plats vid en oväntad frånvaro eller arbetstopp. Ni ökar också flexibiliteten då ni enklare kan dra ner på personal vid vikande efterfrågan. Många företag upplever även positiva effekter när de har haft konsulter på plats, då dessa inte bara täcker ett kortsiktigt behov utan också kan driva igenom långsiktigt fördelaktiga förändringar.

Vi på Finance Recruitment har ett stort nätverk av konsulter som vi håller löpande kontakt med för att veta var de befinner sig, när de blir tillgängliga och vad de vill göra härnäst. På så sätt kan vi snabbt erbjuda er en specifik lösning när ni behöver det.

Så här ser vår process ut vid konsulttillsättningar

 • Intervjuer på generell basis innan behov uppstår Vårt stora nätverk av kandidater är ett tydligt mervärde för dig som kund. Dessa konsulter kan ofta ta ett uppdrag med kort varsel. För att underhålla detta nätverk och kunna leverera när behovet väl uppstår, gör vi dagligen generella intervjuer med kandidater.
 • Behovsanalys när behov uppstår För att förstå vad ni verkligen behöver, har vi en grundläggande genomgång med rekryterande chef och andra relevanta personer hos er. Därefter fastställer vi en befattningsbeskrivning för det aktuella behovet. Denna befattningsbeskrivning ligger sedan till grund för vårt arbete. I vårt möte ger vi även vår input om marknaden samt vilken typ av kandidat vi tror kan passa för uppdraget.
 • Sökning av kandidater När vi vet vad ni behöver, börjar vår sökprocess. I de flesta fall har vi redan några kandidater i åtanke men vi kompletterar alltid med en sökning i vårt kandidatnätverk. Vi intervjuar de kandidater vi finner relevanta utifrån befattningsbeskrivningen. Om ni önskar och finner det väsentligt får kandidaterna även genomföra kompetenstester.
 • Presentation av kandidater Med intervjuer och eventuella tester som grund presenterar vi sedan upp till tre relevanta kandidater redan inom 24 timmar. Kandidater presenteras med en sammanfattning avs. erfarenheter, styrkor/svagheter, personlighet samt de kunskaper som är relevanta för det specifika uppdraget. Vi anger även uppgifter om pris och tillgänglighet.
 • Referenstagning Vi tar referenser på den eller de kandidater som ni väljer att gå vidare med. I många fall har vi redan arbetat med kandidaten tidigare och har således redan tagit referenser.
 • Kontraktsskrivning När ni har bestämt er för en kandidat, skriver vi kontrakt som reglerar de olika delarna i konsultuppdraget.
 • Uppföljning Under uppdraget håller vi nära kontakt med både kund och konsult, för att försäkra oss om att allt fortlöper som det ska. Vi är även måna om att sammanfatta uppdraget efter dess slut, för att få kunskap om alls parters upplevelse.

Är du i behov av en konsult omgående? Eller står du inför förändringar där du kan behöva en konsult framöver?

Kontakta oss för mer information

Varför borde du använda Finance Recruitment när du behöver anställa?

Läs mer här

Har du ett rekryteringsbehov eller vill diskutera en framtida tillsättning?

Läs mer här

Fyll i ditt namn och ladda upp ditt CV.
 • Dra filer hit eller