favicon (5)

Interim Manager / Interim Management Stockholm

Interim Manager

Användning av en Interim Manager är en praktisk lösning för att få in kompetent personal vid ett tillfälligt behov. På Finance Recruitment erbjuder vi interim management i Stockholm för dig som har behov av tillfällig kompetens inom ekonomi, bank och finans.

En senior interim manager kan lyfta hela teamet

En interim manager är en praktisk lösning för att tillfälligt få in kompetent personal till tillfälliga positioner. Det kan handla om att på ett säkert sätt fylla en tjänst i väntan på en framtida rekrytering, vid en sjukskrivning eller föräldraledighet. En annan anledning att titta åt en senior interim manager är vid förändringsarbeten som kräver specialistkompetens som inte redan finns i organisationen.

De konsulter som vi presenterar kan oftast mer än 100% av en roll i bolaget. Det gör att de kan börja arbeta från dag ett samt bidra till att öka kompetensnivån över hela ekonomifunktionen.

Den kanske största skillnaden mellan interim management och rekrytering är att en interim manager stannar under en begränsad tidsperiod. Så länge det finns ett behov, och när behovet inte längre finns, lämnas ansvaret tillbaka till en efterträdare eller till den gamla organisationen på ett effektivt och säkert sätt. För att göra hela processen enkel för dig som kund tilldelas du en kontaktperson som sköter hela processen med tillsättning av en interim manager åt dig.

Vi hjälper er med interim management i Stockholm

När ert behov av interim management i Stockholm uppstår ser vi till att behovet fylls av en person med den kompetens som ni efterfrågar. Du tilldelas en kontaktperson som hjälper dig genom hela processen för en så bra och smidig upplevelse som möjligt.

Kontakta oss

Vad är interim management?

"Interim management" är en term som används för att beskriva en situation där en individ, oftast med särskild expertis eller erfarenhet, tillfälligt anställs av ett företag för att fylla en specifik roll eller uppgift under en begränsad tidsperiod. Denna typ av anställning kan vara särskilt användbar i situationer där ett företag står inför en övergångsperiod, en kris, eller behöver särskild expertis som de inte har internt.

Interim managers är ofta mycket erfarna individer som kan komma in och snabbt sätta sig in i en situation, bidra med värde och sedan lämna när deras uppgift är slutförd. De är vanligtvis inte tänkta att vara en permanent lösning, utan snarare en tillfällig lösning för att adressera ett specifikt behov eller problem.

Då kan ni behöva en interim manager

En interim manager med kunskaper inom ekonomi, bank eller finans kan behövas i flera situationer.

 • Ekonomiska svårigheter eller potentiell konkurs
 • Förändringar i finansstruktur såsom omstrukturering av skulder, genomförande av större refinansieringar eller andra stora finansiella förändringar
 • Större företagsaffärer såsom förvärv eller sammanslagningar
 • Implementering av nya finansiella system
 • Förändringar inom lagar och regleringar som kräver företagsanpassningar
 • Tillfälliga vakanser på nyckelpositioner
 • Utveckling och omvärdering av finansiella strategier
 • Förbättring av processer vid riskhantering

Tips till dig som interim manager

 • Agera oberoende i situationer på arbetsplatsen
 • Var tydlig med din leverans från första dag
 • Du representerar ditt eget varumärke som konsult

Interim management i Stockholm – med ett nätverk av marknadens bästa konsulter

Är du i behov av konsulter inom interim management i Stockholm? Vi på Finance Recruitment har lång erfarenhet av att bemanna ekonomipositioner och chefer i Stockholm. Specialisering har varit vårt motto ända sedan vi började erbjuda bemanning och interim management. Vi är säkra på att vi gör vårt arbete bättre om vi verkligen kan de roller vi bemannar, därför fokuserar vi på ekonomi, bank och finans.

Tack vare vårt proaktiva arbetssätt har vi redan genomför en del av processen innan behovet av interim management i Stockholm uppstår i din verksamhet. Vi genomför löpande intervjuer med kandidater på generell basis och inte bara för specifika tjänster som utannonserats. På så vis effektiviserar vi sökandet och undviker samtidigt de standardiserade svar som ofta dyker upp i intervjuer för specifika positioner. Istället kan vi ta reda på vad kandidaterna verkligen vill uppnå som konsulter i din verksamhet.

Vi har idag ett etablerat nätverk med Sveriges bästa ekonomer, med olika erfarenhet från olika branscher som kan bidra med nya, fräscha synsätt hos våra kunder som konsulter inom interim management i Stockholm.

Kontakta oss för interim management i Stockholm

Behöver du hjälp med tillsättning av en interim manager?

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
Varför anlita Finance Recruitment?

Lång erfarenhet av att rekrytera specialister

Vi på Finance Recruitment har tillsatt över 1000 specialister inom ekonomi, bank och finans i Stockholm.

Läs mer här

Behöver du permanent rekrytering?

Rekrytering inom Ekonomi och Finans

Vi rekryterar både seniora och juniora roller inom ekonomi, bank och finans.

Läs mer här