favicon (5)

Hyra CFO

Hyra CFO – få en tillfällig Chief Financial Officer

Att hyra en CFO, eller Chief Financial Officer, kan vara en fördelaktig lösning för företag som behöver tillgång till professionell ekonomisk rådgivning utan att tillsätta en heltidsroll. Hos Finance Recruitment väljer ni själva hur länge ni är i behov av att hyra CFO – vi hyr ut kandidater för både kortare eller mer långvariga uppdrag.

Vi erbjuder

 • Erfarenhet och expertis – Vi har bred kompetens inom ekonomi, bank & finans
 • Snabba rekryteringsprocesser – Vi ser till att presentera kvalificerade kandidater redan inom 24 timmar
 • Flexibilitet – Vid ett förändrat behov kan vi snabbt presentera nya kandidater
 • Personlig kontakt – Ni har kontakt med en och samma person under hela bemanningsprocessen

Lediga jobb

Vi hjälper er att hyra CFO för specifika behov

Att hyra in en CFO kan vara ett stort beslut för många företag, men det kan också vara en nödvändig investering för att säkerställa att företaget har en stark och hållbar ekonomisk position. Som en centralfigur i företagsledningen, är CFO:n ansvarig för att hantera och leda företagets finansiella funktioner och strategier.

En vanlig situation då ett företag kan behöva hyra en CFO är när företaget växer och behöver hantera en större volym av ekonomiska transaktioner och mer komplexa finansiella frågor. En erfaren CFO kan hjälpa till med att utveckla och implementera effektiva finansiella planer och strategier som kan hantera dessa ökande krav på företagets ekonomiska system. Det kan också finnas ett behov av en tilfällig CFO när företaget planerar att genomföra en större förändring, som exempelvis ett förvärv eller en notering på börsen.

Kontakta oss Att anlita oss

Så går det till att hyra CFO genom Finance Recruitment

Med ett av de starkaste nätverken av ekonomikandidater på marknaden, kan vi snabbt matcha våra kunder med rätt kandidater. Genom att kontinuerligt intervjua och ha en transparent kommunikation med våra kandidater har vi alltid en god förståelse för deras kompetenser och tillgänglighet. Detta gör det möjligt för oss att snabbt agera när behov uppstår. Vår rekryteringsprocess innefattar följande steg:

 • Behovsanalys
 • Sökning av kandidater
 • Presentation av kandidater
 • Referenstagning
 • Kontraktsskrivning
 • Uppföljning

Kontakta oss för att hyra CFO

Är ni i behov av att hyra en CFO till er verksamhet? Varmt välkommen att kontakta oss!

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden

Processen för att hyra CFO

Vår uthyrning grundar sig i en välutformad och genomarbetad process som kännetecknas av effektivitet och flexibilitet. Vid uthyrning av CFO inleds processen vanligtvis av att vi tar emot uppdraget från er. Vi gör löpande uppföljningar under hela processen och även efter det att tjänsten har blivit tillsatt. För oss är det viktigt att hålla nära och kontinuerlig kontakt med er för att ni ska känna er nöjda med tillsättningen.

Löpande intervjuer med konsulter

Intervjuer på generell basis innan behov uppstår Vårt stora nätverk av kandidater är ett tydligt mervärde för dig som kund. Dessa konsulter kan ofta ta ett uppdrag med kort varsel. För att underhålla detta nätverk och kunna leverera när behovet väl uppstår, gör vi dagligen generella intervjuer med kandidater.

Behovsanalys

För att förstå vad ni verkligen behöver, har vi en grundläggande genomgång med rekryterande chef och andra relevanta personer hos er. Därefter fastställer vi en befattningsbeskrivning för det aktuella behovet. Denna befattningsbeskrivning ligger sedan till grund för vårt arbete. I vårt möte ger vi även vår input om marknaden samt vilken typ av kandidat vi tror kan passa för uppdraget.

Sökning av kandidater

När vi vet vad ni behöver, börjar vår sökprocess. I de flesta fall har vi redan några kandidater i åtanke men vi kompletterar alltid med en sökning i vårt kandidatnätverk. Vi intervjuar de kandidater vi finner relevanta utifrån befattningsbeskrivningen. Om ni önskar och finner det väsentligt får kandidaterna även genomföra kompetenstester.

Presentation av kandidater

Med intervjuer och eventuella tester som grund presenterar vi sedan upp till tre relevanta kandidater redan inom 24 timmar. Kandidater presenteras med en sammanfattning avs. erfarenheter, styrkor/svagheter, personlighet samt de kunskaper som är relevanta för det specifika uppdraget. Vi anger även uppgifter om pris och tillgänglighet.

Referenstagning

Vi tar referenser på den eller de kandidater som ni väljer att gå vidare med. I många fall har vi redan arbetat med kandidaten tidigare och har således redan tagit referenser.

Kontraktsskrivning

När ni har bestämt er för en kandidat, skriver vi kontrakt som reglerar de olika delarna i konsultuppdraget.

Uppföljning

Under uppdraget håller vi nära kontakt med både kund och konsult, för att försäkra oss om att allt fortlöper som det ska. Vi är även måna om att sammanfatta uppdraget efter dess slut, för att få kunskap om alls parters upplevelse.

Varför anlita Finance Recruitment?

Lång erfarenhet av att rekrytera specialister

Vi på Finance Recruitment har tillsatt över 1000 specialister inom ekonomi, bank och finans i Stockholm.

Läs mer här

Behöver du permanent rekrytering?

Rekrytering inom Ekonomi och Finans

Vi rekryterar både seniora och juniora roller inom ekonomi, bank och finans.

Läs mer här