favicon (5)

HYRA EKONOM

Hyra ekonom - rätt person på rätt plats

Finance Recruitment hjälper dig att hyra en ekonom med rätt kompetens till din ekonomiavdelning. Med oss kan du och ditt företag känna er trygga med att ni kommer hyra en kvalificerad ekonom som matchar er sökprofil fullt ut.

Vi erbjuder:

 • Specialistkunskap - vi jobbar endast inom ekonomi - bank & finans och tar inga andra kunder.
 • 360-rekrytering - en person ansvarar för hela processen att hitta rätt kandidat
 • Presentation av kvalificerade kandidater inom 24 timmar
 • Flexibilitet – vi kan snabbt presentera nya kandidater vid förändrat behov

Lediga jobb

Vilka ekonomer går att hyra?

Vi på Finance Recruitment har ett heltäckande nätverk med marknadens bästa kandidater för alla typer av ekonomitjänster, oberoende av bransch. Genom oss kan du och ditt företag snabbt och träffsäkert hyra en ekonom som innehar rätt specialistkompetenser för rollen. De tjänster vi återkommande tillsätter är exempelvis:

 • Ekonomichef
 • Redovisningsekonom
 • Senior Redovisningsekonom
 • Koncernredovisningsekonom
 • Ekonomiassistent
 • Redovisningsassistent

Kontakta oss Att anlita oss

När passar det att hyra en ekonom?

En ekonomiavdelning behöver fungera dagligen och luckor i bemanningen måste snabbt täppas till. De kan uppstå vid en sjukskrivning, tjänstledighet eller en utdragen rekrytering. Oavsett hur lång vakansen är så går det alltid att via oss på Finance Recruitment hitta rätt kompetens och hyra en ekonom. Att få in en extern person i en organisation är alltid nyttigt, inte bara för att dagliga uppgifter och problem kan lösas snabbt. Det tillkommer också andra erfarenheter, ny kompetens och en utifrånblick som organisationen kan lära och dra nytta av.

Hur går det till att hyra en ekonom genom Finance Recruitment?

Med marknadens starkaste nätverk av kandidater kan vi inom 24 timmar presentera förslag på ekonomer som matchar ert behov. Genom att kontinuerligt intervjua och föra dialog med våra kandidater har vi alltid en bra uppfattning om deras kompetens och tillgänglighet. Det gör att vi när ett behov uppstår snabbt kan sätta igång vår process, den ser ut som följande.

 • Behovsanalys
 • Sökning av kandidater
 • Presentation av kandidater
 • Referenstagning
 • Kontraktsskrivning
 • Uppföljning

 

Processen för att hyra ekonom

Vår uthyrning grundar sig i en välutformad och genomarbetad process som kännetecknas av effektivitet och flexibilitet. Vid uthyrning av ekonom inleds processen vanligtvis av att vi tar emot uppdraget från er. Vi gör löpande uppföljningar under hela processen och även efter det att tjänsten har blivit tillsatt. För oss är det viktigt att hålla nära och kontinuerlig kontakt med er för att ni ska känna er nöjda med tillsättningen.

Löpande intervjuer med konsulter

Intervjuer på generell basis innan behov uppstår Vårt stora nätverk av kandidater är ett tydligt mervärde för dig som kund. Dessa konsulter kan ofta ta ett uppdrag med kort varsel. För att underhålla detta nätverk och kunna leverera när behovet väl uppstår, gör vi dagligen generella intervjuer med kandidater.

Behovsanalys

För att förstå vad ni verkligen behöver, har vi en grundläggande genomgång med rekryterande chef och andra relevanta personer hos er. Därefter fastställer vi en befattningsbeskrivning för det aktuella behovet. Denna befattningsbeskrivning ligger sedan till grund för vårt arbete. I vårt möte ger vi även vår input om marknaden samt vilken typ av kandidat vi tror kan passa för uppdraget.

Sökning av kandidater

När vi vet vad ni behöver, börjar vår sökprocess. I de flesta fall har vi redan några kandidater i åtanke men vi kompletterar alltid med en sökning i vårt kandidatnätverk. Vi intervjuar de kandidater vi finner relevanta utifrån befattningsbeskrivningen. Om ni önskar och finner det väsentligt får kandidaterna även genomföra kompetenstester.

Presentation av kandidater

Med intervjuer och eventuella tester som grund presenterar vi sedan upp till tre relevanta kandidater redan inom 24 timmar. Kandidater presenteras med en sammanfattning avs. erfarenheter, styrkor/svagheter, personlighet samt de kunskaper som är relevanta för det specifika uppdraget. Vi anger även uppgifter om pris och tillgänglighet.

Referenstagning

Vi tar referenser på den eller de kandidater som ni väljer att gå vidare med. I många fall har vi redan arbetat med kandidaten tidigare och har således redan tagit referenser.

Kontraktsskrivning

När ni har bestämt er för en kandidat, skriver vi kontrakt som reglerar de olika delarna i konsultuppdraget.

Uppföljning

Under uppdraget håller vi nära kontakt med både kund och konsult, för att försäkra oss om att allt fortlöper som det ska. Vi är även måna om att sammanfatta uppdraget efter dess slut, för att få kunskap om alls parters upplevelse.

Kontakta oss för att hyra ekonom

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
Varför anlita Finance Recruitment?

Lång erfarenhet av att rekrytera specialister

Vi på Finance Recruitment har tillsatt över 1000 specialister inom ekonomi, bank och finans i Stockholm.

Läs mer här

Behöver du permanent rekrytering?

Rekrytering inom Ekonomi och Finans

Vi rekryterar både seniora och juniora roller inom ekonomi, bank och finans.

Läs mer här