favicon (5)

Hyra ekonomichef

Hyra ekonomichef – tillsätt en tillfällig chefsposition

Att hyra en ekonomichef är en smart strategi för att tillfälligt få in den specialkompetens som krävs för att effektivisera verksamhetens ekonomihantering. Med Finance Recruitment kan du och ditt företag känna er trygga med att ni kommer hyra en kompetent ekonomichef med rätt kvalifikationer och egenskaper.

Vi bistår med rätt kompetens

Finance Recruitment arbetar ständigt med att hitta ekonomichefer med gedigen erfarenhet och kunskap inom olika områden, såsom redovisning, controlling, skatt och finansiell analys. Genom att matcha ditt företag med rätt ekonomichef kan vi på Finance Recruitment hjälpa till att optimera er ekonomihantering och säkerställa en stabil och hållbar ekonomisk grund. Vi ser till att presentera de bästa kandidaterna – redan inom 24 timmar.

Kontakta oss Att anlita oss

Ekonomichef – en viktig nyckelroll

Arbetet som ekonomichef ställer höga krav på kunskap kring de olika aspekterna inom finansiella rapporter och bokföring. En väl fungerande ekonomichef bör även ha goda ledaregenskaper och kunna motivera och leda sitt team på ett effektivt sätt, för att möta företagets finansiella målsättningar. Utmärkande egenskaper hos framgångsrika ekonomichefer är att de är:

 • Coachande och ledande
 • Analytiska
 • Strategiska
 • Proaktiva
 • Strukturerade

Vi hjälper er att hyra controller av olika slag

Oavsett vilken typ av controller ni är ute efter att hyra in, har vi en stor bank av kvalificerade kandidater. Vanliga controller-titlar att hyra är:

 • Business Controller
 • Financial Controller
 • Project Controller
 • Group Controller

När är det läge att hyra ekonomichef?

En organisation kan behöva hyra en ekonomichef i olika situationer. Det kan exempelvis handla om en snabb tillväxt hos företaget, där en ekonomichef kan hjälpa till att implementera nya system och processer för att hantera en ökad ekonomisk belastning på ett hållbart sätt. Organisationer kan också behöva hyra en ekonomichef för att identifiera kostnadsbesparingar och öka effektiviteten, och förbättra det ekonomiska resultatet. På så sätt kan ledningsgruppen få värdefulla insikter och perspektiv kring organisationens ekonomi.

Varför anlita oss på Finance Recruitment?

Som proaktiv partner inom rekrytering och bemanning av ekonomichefer, kan vi bland annat erbjuda:

 • Specialkompetens
  Vi är specialiserade på rekryteringar inom bank, finans och ekonomi. Vi har en stor förståelse för de behov och utmaningar som finns på varje arbetsplats.
 • Snabb rekryteringsprocess
  Vi utför löpande intervjuer med kandidater som har specialkompetens inom ekonomi. Det innebär att vi ständigt uppdaterar och fyller på vår bank av ekonomichefer. På så sätt kan vi presentera rätt kandidater till er inom 24 timmar.
 • Träffsäker matchning
  Finance Recruitment har etablerade processer och metoder för att matcha rätt kandidat med rätt jobb. Vi kan hjälpa till att identifiera en kandidat som har både rätt kvalifikationer och personlighet för att passa in i organisationen.
 • Flexibla lösningar
  Skulle ert behov förändras, ser vi till att presentera nya kandidater som matchar era behov. När du hyr ekonomichef hos oss får du alltid full flexibilitet!

Kontakta oss för att hyra ekonomichef

Behöver ni hyra en ekonomichef för att tillsätta en tillfällig chefsposition? Kontakta oss så hjälper vi er!

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden

Processen för att hyra ekonomichef

Vår uthyrning grundar sig i en välutformad och genomarbetad process som kännetecknas av effektivitet och flexibilitet. Vid uthyrning av ekonomichef inleds processen vanligtvis av att vi tar emot uppdraget från er. Vi gör löpande uppföljningar under hela processen och även efter det att tjänsten har blivit tillsatt. För oss är det viktigt att hålla nära och kontinuerlig kontakt med er för att ni ska känna er nöjda med tillsättningen.

Löpande intervjuer med konsulter

Intervjuer på generell basis innan behov uppstår Vårt stora nätverk av kandidater är ett tydligt mervärde för dig som kund. Dessa konsulter kan ofta ta ett uppdrag med kort varsel. För att underhålla detta nätverk och kunna leverera när behovet väl uppstår, gör vi dagligen generella intervjuer med kandidater.

Behovsanalys

För att förstå vad ni verkligen behöver, har vi en grundläggande genomgång med rekryterande chef och andra relevanta personer hos er. Därefter fastställer vi en befattningsbeskrivning för det aktuella behovet. Denna befattningsbeskrivning ligger sedan till grund för vårt arbete. I vårt möte ger vi även vår input om marknaden samt vilken typ av kandidat vi tror kan passa för uppdraget.

Sökning av kandidater

När vi vet vad ni behöver, börjar vår sökprocess. I de flesta fall har vi redan några kandidater i åtanke men vi kompletterar alltid med en sökning i vårt kandidatnätverk. Vi intervjuar de kandidater vi finner relevanta utifrån befattningsbeskrivningen. Om ni önskar och finner det väsentligt får kandidaterna även genomföra kompetenstester.

Presentation av kandidater

Med intervjuer och eventuella tester som grund presenterar vi sedan upp till tre relevanta kandidater redan inom 24 timmar. Kandidater presenteras med en sammanfattning avs. erfarenheter, styrkor/svagheter, personlighet samt de kunskaper som är relevanta för det specifika uppdraget. Vi anger även uppgifter om pris och tillgänglighet.

Referenstagning

Vi tar referenser på den eller de kandidater som ni väljer att gå vidare med. I många fall har vi redan arbetat med kandidaten tidigare och har således redan tagit referenser.

Kontraktsskrivning

När ni har bestämt er för en kandidat, skriver vi kontrakt som reglerar de olika delarna i konsultuppdraget.

Uppföljning

Under uppdraget håller vi nära kontakt med både kund och konsult, för att försäkra oss om att allt fortlöper som det ska. Vi är även måna om att sammanfatta uppdraget efter dess slut, för att få kunskap om alls parters upplevelse.

Varför anlita Finance Recruitment?

Lång erfarenhet av att rekrytera specialister

Vi på Finance Recruitment har tillsatt över 1000 specialister inom ekonomi, bank och finans i Stockholm.

Läs mer här

Behöver du permanent rekrytering?

Rekrytering inom Ekonomi och Finans

Vi rekryterar både seniora och juniora roller inom ekonomi, bank och finans.

Läs mer här