favicon (5)

Hyra koncernredovisningschef

Styr ekonomistyrningen på era villkor

Att hyra in en koncernredovisningschef som inte ska ha en permanent in-house-anställning behöver ändå ha rätt kompetenser och kunna integreras i teamet och bolaget. Med rätt stöd blir det lättare att hitta en person av det rätta virket. På Finance Recruitment har vi kompetensen, erfarenheten och nätverket.

 

När uppstår behovet av att hyra?

Det finns tillfällen då företag inte vill rekrytera en koncernredovisningschef på permanent basis, men då behovet ändå är mer långvarigt än det är när man ser efter att få in en interim konsult. Behovet av att hyra kan uppstå av flera olika anledningar.

 • Vid specialprojekt eller specifika utmaningar
 • Behov av expertis på deltid
 • För att minimera risken för en felrekrytering
 • Flexibiliteten att snabbt skala upp eller ned
 • När behovet är tillfälligt
 • Mer transparenta och förutsägbara kostnader än för exempelvis en interim koncernredovisningschef
 • Utvärdering av rollen innan den blir permanent

Att anlita oss

En strategisk lösning

Att hyra in en koncernredovisningschef kan vara en strategisk lösning för företag som står inför specifika utmaningar eller tillväxtfaser som kräver expertis inom koncernredovisning. Koncernredovisningschefen spelar en viktig roll i att säkerställa korrekt och effektiv konsolidering av räkenskaper, skatteplanering och rapportering på koncernnivå.

Även vid införandet av nya finansiella system eller uppdateringar av befintliga system kan expertis från en koncernredovisningschef komma väl till pass. Hen kan övervaka implementeringsprocessen, säkerställa att nya system möter företagets rapporteringskrav och att övergången är smidig för hela organisationen.

När passar det att hyra en ekonom?

En ekonomiavdelning behöver fungera dagligen och luckor i bemanningen måste snabbt täppas till. De kan uppstå vid en sjukskrivning, tjänstledighet eller en utdragen rekrytering. Oavsett hur lång vakansen är så går det alltid att via oss på Finance Recruitment hitta rätt kompetens och hyra en ekonom. Att få in en extern person i en organisation är alltid nyttigt, inte bara för att dagliga uppgifter och problem kan lösas snabbt. Det tillkommer också andra erfarenheter, ny kompetens och en utifrånblick som organisationen kan lära och dra nytta av.

Vårt erbjudande

När du behöver hyra koncernredovisningschef hjälper vi dig med följande:

 • Expertis och erfarenhet
  Vi har bred kompetens inom ekonomi, finans och bank – dessutom har vi levererat lyckade rekryteringar sedan 2014
 • Snabba processer
  Redan inom 24 timmar presenterar vi kandidater med kvalifikationer som möter era önskemål
 • Flexibilitet
  Om behovet ändras är vi snabba på att presentera ett nytt urval
 • Personlig kontaktperson
  Ni får en och samma kontaktperson som ni behåller under hela processen

Kontakta oss

Så går det till att hyra koncernredovisningschef med oss

Vi har ett av marknadens starkaste nätverk av kandidater inom ekonomi och koncernredovisning. Det innebär att vi snabbt kan matcha er med rätt kandidat. Vi ser till att hålla löpande intervjuer och hålla kommunikationskanalerna öppna med våra kandidater för att vara uppdaterade på deras kompetenser och tillgänglighet. Så här ser processen ut:

 1. Behovsanalys tillsammans med er
 2. Sökning av kandidater i vårt nätverk
 3. Presentation av kandidater
 4. Referenstagning
 5. Kontraktsskrivning
 6. Uppföljning

Processen för att hyra koncernredovisningschef

Vår uthyrning grundar sig i en välutformad och genomarbetad process som kännetecknas av effektivitet och flexibilitet. Vid uthyrning inleds processen vanligtvis av att vi tar emot uppdraget från er. Vi gör löpande uppföljningar under hela processen och även efter det att tjänsten har blivit tillsatt. För oss är det viktigt att hålla nära och kontinuerlig kontakt med er för att ni ska känna er nöjda med tillsättningen.

Löpande intervjuer med konsulter

Intervjuer på generell basis innan behov uppstår Vårt stora nätverk av kandidater är ett tydligt mervärde för dig som kund. Dessa konsulter kan ofta ta ett uppdrag med kort varsel. För att underhålla detta nätverk och kunna leverera när behovet väl uppstår, gör vi dagligen generella intervjuer med kandidater.

Behovsanalys

För att förstå vad ni verkligen behöver, har vi en grundläggande genomgång med rekryterande chef och andra relevanta personer hos er. Därefter fastställer vi en befattningsbeskrivning för det aktuella behovet. Denna befattningsbeskrivning ligger sedan till grund för vårt arbete. I vårt möte ger vi även vår input om marknaden samt vilken typ av kandidat vi tror kan passa för uppdraget.

Sökning av kandidater

När vi vet vad ni behöver, börjar vår sökprocess. I de flesta fall har vi redan några kandidater i åtanke men vi kompletterar alltid med en sökning i vårt kandidatnätverk. Vi intervjuar de kandidater vi finner relevanta utifrån befattningsbeskrivningen. Om ni önskar och finner det väsentligt får kandidaterna även genomföra kompetenstester.

Presentation av kandidater

Med intervjuer och eventuella tester som grund presenterar vi sedan upp till tre relevanta kandidater redan inom 24 timmar. Kandidater presenteras med en sammanfattning avs. erfarenheter, styrkor/svagheter, personlighet samt de kunskaper som är relevanta för det specifika uppdraget. Vi anger även uppgifter om pris och tillgänglighet.

Referenstagning

Vi tar referenser på den eller de kandidater som ni väljer att gå vidare med. I många fall har vi redan arbetat med kandidaten tidigare och har således redan tagit referenser.

Kontraktsskrivning

När ni har bestämt er för en kandidat, skriver vi kontrakt som reglerar de olika delarna i konsultuppdraget.

Uppföljning

Under uppdraget håller vi nära kontakt med både kund och konsult, för att försäkra oss om att allt fortlöper som det ska. Vi är även måna om att sammanfatta uppdraget efter dess slut, för att få kunskap om alls parters upplevelse.

Kontakta oss när behovet av att hyra uppstår

På Finance Recruitment finns vi här för dig när du behöver stöd och hjälp att hyra in en koncernredovisningschef – varmt välkommen att höra av dig till oss!

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
Varför anlita Finance Recruitment?

Lång erfarenhet av att rekrytera specialister

Vi på Finance Recruitment har tillsatt över 1000 specialister inom ekonomi, bank och finans i Stockholm.

Läs mer här

Behöver du permanent rekrytering?

Rekrytering inom Ekonomi och Finans

Vi rekryterar både seniora och juniora roller inom ekonomi, bank och finans.

Läs mer här