favicon (5)

Interim business controller

Interim business controller – flexibilitet och expertis

I dagens snabbt föränderliga affärsklimat kan det uppstå oväntade utmaningar som kräver omedelbar expertis inom ekonomi och affärsstyrning. En interim business controller erbjuder flexibiliteten av en tillfällig specialist samtidigt som de levererar djupgående kunskap och insikt.

Då behövs en interim business controller

Varje företag genomgår perioder av förändring och omstrukturering. Under dessa tider kan det vara avgörande att ha rätt expertis på plats:

 • Under rekryteringsprocessen
  När en permanent position är vakant kan en interimslösning säkerställa kontinuitet.
 • Specialprojekt
  Vissa projekt kan kräva en särskild uppsättning färdigheter som inte finns internt.
 • Säsongsbetonade toppar
  Under hög arbetsbelastning kan en interim business controller hantera överflödet.
 • Förändringsledning
  När företaget genomgår stora förändringar, som fusioner eller förvärv.

Vad gör en interim business controller?

En interim business controller är inte bara en tillfällig lösning, utan en värdefull tillgång som kan bistå med specialistkunskaper inom:

 • Dataanalys
  Granskning av ekonomiska data för att identifiera trender, förutsäga framtida förhållanden och ge rekommendationer.
 • Budget och prognos
  Central roll i budgeteringsprocessen, säkerställer att resurser används effektivt och att företaget är på rätt ekonomisk bana.
 • Strategiskt stöd
  Arbete nära ledningen för att ge insikter och råd baserat på ekonomisk analys.
 • Riskhantering
  Identifiering potentiella ekonomiska risker och utvecklar strategier för att hantera dem.

Kontakta oss

Vi hjälper er fylla ert behov

Från det ögonblick ni kontaktar oss för att fylla ert behov av en interim business controller till uppdragets avslut, är vår konsultprocess transparent och effektiv. Vi börjar med en djupgående konsultation för att förstå era behov, följt av en noggrann urvalsprocess och avslutar med en uppföljning för att säkerställa fullständig kundnöjdhet.

Anlita oss

Uppdrag av alla storlekar

Vare sig det handlar om en månad eller ett år, kan vi matcha er med en interim business controller som passar era specifika behov och företagskultur.

Spara tid och pengar

Att hitta rätt person kan vara tidskrävande och dyrt. Med vår expertis inom rekrytering av ekonomer minskar vi risken för felrekryteringar, vilket i sin tur minimerar kostnader och sparar värdefull tid.

Snabb tillsättning

Vi vet att tid är av essens. Med vårt omfattande nätverk kan vi snabbt presentera kvalificerade kandidater som är redo att börja omgående.

Tydlig kravprofil

Genom att arbeta nära er säkerställer vi att vi fullt ut förstår era behov. Detta gör att vi kan skapa en detaljerad och tydlig kravprofil, vilket ökar chansen att hitta den perfekta matchningen.

Vår konsultprocess

När ert behov uppstår av en interim business controller har vi en utarbetad och effektiv process som vi anpassar efter ert behov. Så här kan processen se ut – från att vi tar emot er förfrågan, till uppföljning under och efter uppdraget.

Löpande intervjuer med konsulter

Intervjuer på generell basis innan behov uppstår Vårt stora nätverk av kandidater är ett tydligt mervärde för dig som kund. Dessa konsulter kan ofta ta ett uppdrag med kort varsel. För att underhålla detta nätverk och kunna leverera när behovet väl uppstår, gör vi dagligen generella intervjuer med kandidater.

Behovsanalys

För att förstå vad ni verkligen behöver, har vi en grundläggande genomgång med rekryterande chef och andra relevanta personer hos er. Därefter fastställer vi en befattningsbeskrivning för det aktuella behovet. Denna befattningsbeskrivning ligger sedan till grund för vårt arbete. I vårt möte ger vi även vår input om marknaden samt vilken typ av kandidat vi tror kan passa för uppdraget.

Sökning av kandidater

När vi vet vad ni behöver, börjar vår sökprocess. I de flesta fall har vi redan några kandidater i åtanke men vi kompletterar alltid med en sökning i vårt kandidatnätverk. Vi intervjuar de kandidater vi finner relevanta utifrån befattningsbeskrivningen. Om ni önskar och finner det väsentligt får kandidaterna även genomföra kompetenstester.

Presentation av kandidater

Med intervjuer och eventuella tester som grund presenterar vi sedan upp till tre relevanta kandidater redan inom 24 timmar. Kandidater presenteras med en sammanfattning avs. erfarenheter, styrkor/svagheter, personlighet samt de kunskaper som är relevanta för det specifika uppdraget. Vi anger även uppgifter om pris och tillgänglighet.

Referenstagning

Vi tar referenser på den eller de kandidater som ni väljer att gå vidare med. I många fall har vi redan arbetat med kandidaten tidigare och har således redan tagit referenser.

Kontraktsskrivning

När ni har bestämt er för en kandidat, skriver vi kontrakt som reglerar de olika delarna i konsultuppdraget.

Uppföljning

Under uppdraget håller vi nära kontakt med både kund och konsult, för att försäkra oss om att allt fortlöper som det ska. Vi är även måna om att sammanfatta uppdraget efter dess slut, för att få kunskap om alls parters upplevelse.

Kontakta oss för tillsättning av interim business controller

Låt oss vara er partner i sökandet efter en interim business controller som fyller era behov. Kontakta oss idag för att ta reda på vad vi kan göra för er.

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
Varför anlita Finance Recruitment?

Lång erfarenhet av att rekrytera specialister

Vi på Finance Recruitment har tillsatt över 1000 specialister inom ekonomi, bank och finans i Stockholm.

Läs mer här

Behöver du permanent rekrytering?

Rekrytering inom Ekonomi och Finans

Vi rekryterar både seniora och juniora roller inom ekonomi, bank och finans.

Läs mer här