favicon (5)

Interim Controller

Controller - en viktig nyckelspelare

Har ni fått en oväntad vakans eller ett tillfälligt behov av viss spetskompetens i samband med exempelvis ett bokslut? Då rekommenderas ni att hyra en interim controller. En interim controller både innehar den spetskompetens som ni efterfrågar samt fyller ert behov av att stärka upp ekonomiavdelningen när det krävs.

Därför behövs en interim controller

En finance controller och en business controller har ofta en nyckelroll på många verksamheters ekonomiavdelning. Arbetsuppgifter som bland annat innefattar upprättande av årsredovisning, samordning av bokslut, analys och uppföljning av resultat, budgetering och månadsrapportering kräver särskild kompetens. Om den person hos er som har denna kompetens och som jobbar med dessa arbetsuppgifter blir tillfälligt frånvarande, är det viktigt att en interim finance controller tar över om tjänsten inte går att tillsätta internt.

En rekryteringsprocess kan dra ut på tiden för att hitta rätt person till tjänsten. Med en interim finance controller är det möjligt att tillsätta tjänsten med kort varsel och samtidigt säkerställa att den spetskompetens som önskas finns. Om behovet blir mer permanent är det många gånger möjligt att senare övergå till en fullständig rekrytering av controller.

Interim controller med specialistkunskaper

På Finance Recruitment jobbar vi med interimslösningar för alla typer av inriktningar inom controlleryrket. Det innebär att vi arbetar med positioner inriktade både finansiellt och verksamhetsövergripande. Vanliga titlar som vi tillsätter är:

 • Financial Controller
 • Business Controller
 • Project Controller
 • Group Controller

Kontakta oss

Fördelar med att hyra en interim controller med Finance Recruitment

 • Kompetens och erfarenhet
  På Finance Recruitment har vi lång erfarenhet av att tillsätta tjänster för rekrytering och interimslösningar. Vi vet vad ni vill ha och har erfarenhet av att presentera kvalificerade kandidater med rätt kompetens.
 • Spara tid och pengar
  När ni väljer att rekrytera och bemanna med oss får ni en dedikerad konsultchef som avlastar er i personalfrågor, vilket gör det möjligt för er att lägga fokus där det verkligen behövs. Ni betalar dessutom endast för den arbetskraft ni utnyttjar.
 • Snabb och träffsäker tillsättning
  Vår konsultprocess gör det möjligt för oss att presentera upp till tre kandidater redan inom 24 timmar. Vårt stora kandidatnätverk skapar förutsättningar för att presentera kandidater med rätt kompetens för de behov som ni har.

Anlita oss

Vår konsultprocess

När ert behov uppstår av en interim controller har vi en utarbetad och effektiv process som vi anpassar efter ert behov. Så här kan processen se ut – från att vi tar emot er förfrågan, till uppföljning under och efter uppdraget.

Löpande intervjuer med konsulter

Intervjuer på generell basis innan behov uppstår Vårt stora nätverk av kandidater är ett tydligt mervärde för dig som kund. Dessa konsulter kan ofta ta ett uppdrag med kort varsel. För att underhålla detta nätverk och kunna leverera när behovet väl uppstår, gör vi dagligen generella intervjuer med kandidater.

Behovsanalys

För att förstå vad ni verkligen behöver, har vi en grundläggande genomgång med rekryterande chef och andra relevanta personer hos er. Därefter fastställer vi en befattningsbeskrivning för det aktuella behovet. Denna befattningsbeskrivning ligger sedan till grund för vårt arbete. I vårt möte ger vi även vår input om marknaden samt vilken typ av kandidat vi tror kan passa för uppdraget.

Sökning av kandidater

När vi vet vad ni behöver, börjar vår sökprocess. I de flesta fall har vi redan några kandidater i åtanke men vi kompletterar alltid med en sökning i vårt kandidatnätverk. Vi intervjuar de kandidater vi finner relevanta utifrån befattningsbeskrivningen. Om ni önskar och finner det väsentligt får kandidaterna även genomföra kompetenstester.

Presentation av kandidater

Med intervjuer och eventuella tester som grund presenterar vi sedan upp till tre relevanta kandidater redan inom 24 timmar. Kandidater presenteras med en sammanfattning avs. erfarenheter, styrkor/svagheter, personlighet samt de kunskaper som är relevanta för det specifika uppdraget. Vi anger även uppgifter om pris och tillgänglighet.

Referenstagning

Vi tar referenser på den eller de kandidater som ni väljer att gå vidare med. I många fall har vi redan arbetat med kandidaten tidigare och har således redan tagit referenser.

Kontraktsskrivning

När ni har bestämt er för en kandidat, skriver vi kontrakt som reglerar de olika delarna i konsultuppdraget.

Uppföljning

Under uppdraget håller vi nära kontakt med både kund och konsult, för att försäkra oss om att allt fortlöper som det ska. Vi är även måna om att sammanfatta uppdraget efter dess slut, för att få kunskap om alls parters upplevelse.

Kontakta oss för hjälp med att tillsätta en interim controller

Varför anlita Finance Recruitment?

Lång erfarenhet av att rekrytera specialister

Vi på Finance Recruitment har tillsatt över 1000 specialister inom ekonomi, bank och finans i Stockholm.

Läs mer här

Behöver du permanent rekrytering?

Rekrytering inom Ekonomi och Finans

Vi rekryterar både seniora och juniora roller inom ekonomi, bank och finans.

Läs mer här