favicon (5)

Interim ekonomiassistent

Fyll behovet av ekonomiassistent på interim basis

Våra tillgängliga konsulter Kontakta oss

En ekonomiassistent är viktig för ekonomiavdelningen. Många har en permanent ekonomiassistent, men det finns tillfällen och omständigheter som kan väcka ett mer tillfälligt behov – då är en ekonomiassistent med interim tillsättning lösningen för er. På Finance Recruitment ser vi till att ni får den kompetens ni behöver – när ni behöver den.

Då behövs en interim ekonomiassistent

Det finns flera omständigheter som kan väcka behovet av en interim ekonomiassistent. En interim ekonomiassistent kan vara en ovärderlig tillgång för att hantera flera olika situationer. Vi ger er en snabb och effektiv lösning på dessa behov och garanterar dessutom att ni får en person med rätt kompetens och erfarenhet som uppfyller er kravprofil.

 1. Föräldraledighet eller sjukskrivningar
  När en fast anställd ekonomiassistent är frånvarande under längre perioder kan interimslösningar säkerställa att den dagliga ekonomihanteringen fortgår utan avbrott.
 2. Under säsongstoppar
  Under perioder med hög arbetsbelastning, som vid bokslut, budgetering eller skattesäsong, kan en interim ekonomiassistent avlasta befintlig personal och säkerställa att alla uppgifter blir utförda i tid och med rätt kvalitet.
 3. Särskilda projekt
  Speciella projekt kan kräva ytterligare resurser. En ekonomiassistent med interim tillsättning som kan bidra med särskilda kunskaper eller erfarenheter kan vara en nyckelresurs för att dessa projekt ska lyckas.
 4. Tillväxt eller omstruktureringar
  När ett företag går igenom en tillväxtfas eller omstrukturering kan det uppstå ett tillfälligt behov av extra ekonomisk support. En extrainsatt ekonomiassistent kan tillhandahålla denna support och underlätta övergångsperioden.
 5. Testa en ny roll
  Ibland kan företag vilja utforska en ny position utan att binda sig långsiktigt. En interim ekonomiassistent ger möjlighet att utvärdera rollen och dess påverkan på företagets verksamhet innan man gör en permanent rekrytering av ekonomiassistent.

Vad gör en interim ekonomiassistent?

En interim ekonomiassistent spelar en stor roll i att stödja företagets ekonomiavdelning under tillfälliga arbetstoppar eller övergångsperioder. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på företagets storlek och behov, men vanligtvis inkluderar de följande ansvarsområden.

 • Bokföring och redovisning
 • Rapportering och budgetuppföljning
 • Löneadministration
 • Skatteberedningar och momsredovisning.
 • Administrativt stöd
 • Projektstöd

Kontakta oss

Så hjälper vi er

När ditt företag står inför behovet av en ekonomiassistent på interim basis, är vi här för att erbjuda en skräddarsydd lösning som passar just era behov. Vår expertis kring rekrytering inom ekonomi säkerställer att vi snabbt kan identifiera och tillhandahålla den rätta kandidaten för att stödja ert företag.

Anlita oss

Snabb tillsättning

Vi förstår vikten av att snabbt fylla vakanser, särskilt i tider av brådskande behov. Vi har ett omfattande nätverk av kvalificerade ekonomiassistenter och effektiva rekryteringsprocesser gör att vi kan tillsätta rätt person snabbt och effektivt.

Flexibla lösningar

Vi erbjuder flexibla rekryteringslösningar för att möta både kort- och långsiktiga behov. Oavsett om ni behöver en interim ekonom för en tillfällig topp i arbetsbelastningen, en specifik projektroll, eller för att täcka upp för frånvarande personal, har vi kapaciteten att anpassa oss efter era unika krav.

Kvalitetssäkrade kandidater

Varje kandidat vi presenterar har genomgått en noggrann urvalsprocess. Vi säkerställer att de inte bara har rätt kompetens och erfarenhet, utan också att deras personlighet och arbetssätt matchar med er företagskultur.

Kontinuerligt stöd

Vi erbjuder kontinuerligt stöd under hela uppdragets gång, från start till avslut, för att säkerställa en smidig integration och mötande av era behov.

Vår erfarenhet och engagemang i att tillhandahålla högkvalitativa interim lösningar gör att ni kan fokusera på er kärnverksamhet, medan vi tar hand om att hitta den rätta ekonomiassistenten för ert team.

Vår konsultprocess

När ert behov uppstår av en interim ekonomiassistent har vi en utarbetad och effektiv process som vi anpassar efter ert behov. Så här kan processen se ut – från att vi tar emot er förfrågan, till uppföljning under och efter uppdraget.

Löpande intervjuer med konsulter

Intervjuer på generell basis innan behov uppstår Vårt stora nätverk av kandidater är ett tydligt mervärde för dig som kund. Dessa konsulter kan ofta ta ett uppdrag med kort varsel. För att underhålla detta nätverk och kunna leverera när behovet väl uppstår, gör vi dagligen generella intervjuer med kandidater.

Behovsanalys

För att förstå vad ni verkligen behöver, har vi en grundläggande genomgång med rekryterande chef och andra relevanta personer hos er. Därefter fastställer vi en befattningsbeskrivning för det aktuella behovet. Denna befattningsbeskrivning ligger sedan till grund för vårt arbete. I vårt möte ger vi även vår input om marknaden samt vilken typ av kandidat vi tror kan passa för uppdraget.

Sökning av kandidater

När vi vet vad ni behöver, börjar vår sökprocess. I de flesta fall har vi redan några kandidater i åtanke men vi kompletterar alltid med en sökning i vårt kandidatnätverk. Vi intervjuar de kandidater vi finner relevanta utifrån befattningsbeskrivningen. Om ni önskar och finner det väsentligt får kandidaterna även genomföra kompetenstester.

Presentation av kandidater

Med intervjuer och eventuella tester som grund presenterar vi sedan upp till tre relevanta kandidater redan inom 24 timmar. Kandidater presenteras med en sammanfattning avs. erfarenheter, styrkor/svagheter, personlighet samt de kunskaper som är relevanta för det specifika uppdraget. Vi anger även uppgifter om pris och tillgänglighet.

Referenstagning

Vi tar referenser på den eller de kandidater som ni väljer att gå vidare med. I många fall har vi redan arbetat med kandidaten tidigare och har således redan tagit referenser.

Kontraktsskrivning

När ni har bestämt er för en kandidat, skriver vi kontrakt som reglerar de olika delarna i konsultuppdraget.

Uppföljning

Under uppdraget håller vi nära kontakt med både kund och konsult, för att försäkra oss om att allt fortlöper som det ska. Vi är även måna om att sammanfatta uppdraget efter dess slut, för att få kunskap om alls parters upplevelse.

Kontakta oss när ni behöver en ekonomiassistent med interim tillsättning

Behovet av en ekonomiassistent med interim tillsättning kan uppstå när som helst. På Finance Recruitment hjälper vi er att hitta rätt kandidat för era behov.

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
Varför anlita Finance Recruitment?

Lång erfarenhet av att rekrytera specialister

Vi på Finance Recruitment har tillsatt över 1000 specialister inom ekonomi, bank och finans i Stockholm.

Läs mer här

Behöver du permanent rekrytering?

Rekrytering inom Ekonomi och Finans

Vi rekryterar både seniora och juniora roller inom ekonomi, bank och finans.

Läs mer här