favicon (5)

Interim financial controller

Finansiell stabilitet med interim financial controller

Våra tillgängliga konsulter Kontakta oss

En financial controller spelar en viktig roll i många verksamheter. Det finns flera tillfällen då behovet kan uppstå och många gånger är en financial controller med interim tillsättning det bästa för just er. På Finance Recruitment hjälper vi dig som behöver en tillfällig lösning.

5 behov av en interim financial controller

Behovet av en interim financial controller uppstå av flera olika anledningar. Denna roll är central för att säkerställa finansiell stabilitet och effektivitet inom organisationen under kritiska perioder. Här är några av de vanligaste situationerna där en interim financial controller kan vara avgörande:

 1. Under tillväxtperioder
  När företag går igenom snabb tillväxt behövs ofta extra finansiell expertis för att hantera ökade volymer och komplexitet i ekonomihanteringen.
 2. Vid förändringsprocesser
  Under omstruktureringar, fusioner eller företagsförvärv är det viktigt med en expert som kan säkerställa att finansiella processer och rapportering anpassas och hanteras korrekt.
 3. Vid frånvaro av personal med nyckelfunktioner
  Om er ordinarie financial controller är frånvarande på grund av exempelvis föräldraledighet eller långtidssjukskrivning, kan en interimslösning säkerställa att viktiga finansiella funktioner inte stannar upp.
 4. För specifika projekt
  För tidsbegränsade projekt som kräver särskild finansiell expertis, såsom systemimplementeringar eller finansiella saneringar, är en interim financial controller en ideal lösning.
 5. För förbättring av processer och system
   En financial controller med interim tillsättning kan ge värdefulla insikter och expertis för att optimera och effektivisera finansiella processer och system.
 6.  

Vad gör en interim financial controller?

En interim financial controller spelar en nyckelroll i att övervaka och styra företagets finansiella funktioner. Denna position innebär en rad ansvarsområden som är avgörande för att upprätthålla och förbättra företagets finansiella hälsa. En interim financial controller kan hjälpa till med hantering av följande processer.

 • Finansiell rapportering och analys
 • Budgetering och finansiella prognoser
 • Kostnadskontroll och effektivisering
 • Intern kontroll och riskhantering
 • Efterlevnad av skatte- och redovisningslagar
 • Ledning och teamutveckling
 • Strategiskt stöd till företagsledningen

Olika roller för en financial controller med interim tillsättning

En financial controller med interim tillsättning kan fylla en mängd olika roller inom ett företag, anpassade efter de specifika behoven och utmaningarna som organisationen står inför.

Till skillnad från en interim business controller, vars huvudsakliga fokus ligger på framtida strategier, affärsplanering och analys för att driva affärsutveckling, koncentrerar sig en financial controller med interim tillsättning mer på historisk finansiell rapportering, regelefterlevnad och interna kontroller. Medan en business controller arbetar nära med affärsenheter för att förstå och påverka ekonomiska resultat framåt, fokuserar financial controllern på att säkerställa noggrannhet i finansiella rapporter och att företagets finansiella praktiker är i linje med lagar och regleringar.

Kontakta oss

Så hjälper vi er

I många verksamheter är ekonomisk expertis avgörande. Vår roll är att säkerställa att ni snabbt och effektivt får tillgång till den bästa interimslösningen för en financial controller. Vi har lång erfarenhet av rekrytering inom finans och vet vad som krävs för att ni ska bli nöjda.

Anlita oss

Skräddarsydda tillsättningar

Vi förstår att varje företags behov är unikt. Därför erbjuder vi skräddarsydda lösningar för att hitta den interim financial controller som bäst passar ert företags specifika krav och kultur.

Snabb matchning

Vi är stolta över vår förmåga att reagera snabbt på era behov. Genom vårt omfattande nätverk av kvalificerade kandidater kan vi effektivt matcha rätt person för ert företag inom en kort tidsram.

Expertis och erfarenhet

Våra kandidater har noggrant valts ut för deras expertis och erfarenhet inom finans. Vi säkerställer att de har de färdigheter och den erfarenhet som krävs för att omedelbart bidra till ert företags framgång.

Flexibilitet

Vi förstår vikten av flexibilitet i affärsvärlden. Våra interimslösningar är utformade för att vara flexibla och anpassningsbara, vilket möjliggör en problemfri integration i er verksamhet för såväl korta som långa uppdrag.

Omfattande stöd under hela processen

Från det initiala urvalet till slutet av uppdraget ger vi omfattande stöd under hela processen. Vi arbetar nära med er för att säkerställa en smidig övergång och kontinuerlig prestation av hög kvalitet.

Vår konsultprocess

När ert behov uppstår av en interim business controller har vi en utarbetad och effektiv process som vi anpassar efter ert behov. Så här kan processen se ut – från att vi tar emot er förfrågan, till uppföljning under och efter uppdraget.

Löpande intervjuer med konsulter

Intervjuer på generell basis innan behov uppstår Vårt stora nätverk av kandidater är ett tydligt mervärde för dig som kund. Dessa konsulter kan ofta ta ett uppdrag med kort varsel. För att underhålla detta nätverk och kunna leverera när behovet väl uppstår, gör vi dagligen generella intervjuer med kandidater.

Behovsanalys

För att förstå vad ni verkligen behöver, har vi en grundläggande genomgång med rekryterande chef och andra relevanta personer hos er. Därefter fastställer vi en befattningsbeskrivning för det aktuella behovet. Denna befattningsbeskrivning ligger sedan till grund för vårt arbete. I vårt möte ger vi även vår input om marknaden samt vilken typ av kandidat vi tror kan passa för uppdraget.

Sökning av kandidater

När vi vet vad ni behöver, börjar vår sökprocess. I de flesta fall har vi redan några kandidater i åtanke men vi kompletterar alltid med en sökning i vårt kandidatnätverk. Vi intervjuar de kandidater vi finner relevanta utifrån befattningsbeskrivningen. Om ni önskar och finner det väsentligt får kandidaterna även genomföra kompetenstester.

Presentation av kandidater

Med intervjuer och eventuella tester som grund presenterar vi sedan upp till tre relevanta kandidater redan inom 24 timmar. Kandidater presenteras med en sammanfattning avs. erfarenheter, styrkor/svagheter, personlighet samt de kunskaper som är relevanta för det specifika uppdraget. Vi anger även uppgifter om pris och tillgänglighet.

Referenstagning

Vi tar referenser på den eller de kandidater som ni väljer att gå vidare med. I många fall har vi redan arbetat med kandidaten tidigare och har således redan tagit referenser.

Kontraktsskrivning

När ni har bestämt er för en kandidat, skriver vi kontrakt som reglerar de olika delarna i konsultuppdraget.

Uppföljning

Under uppdraget håller vi nära kontakt med både kund och konsult, för att försäkra oss om att allt fortlöper som det ska. Vi är även måna om att sammanfatta uppdraget efter dess slut, för att få kunskap om alls parters upplevelse.

Kontakta oss när ni behöver en financial controller med interim tillsättning

Behöver ni en financial controller med interim tillsättning? Kontakta oss så ser vi till att matcha er med en kandidat som möter er kravprofil.

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
Varför anlita Finance Recruitment?

Lång erfarenhet av att rekrytera specialister

Vi på Finance Recruitment har tillsatt över 1000 specialister inom ekonomi, bank och finans i Stockholm.

Läs mer här

Behöver du permanent rekrytering?

Rekrytering inom Ekonomi och Finans

Vi rekryterar både seniora och juniora roller inom ekonomi, bank och finans.

Läs mer här