favicon (5)

Interim koncernredovisningschef

Säkerställ ekonomistyrningen i föränderliga tider

Våra tillgängliga konsulter Kontakta oss

En interim koncernredovisningschef säkerställer att finansiella processer och rapporter är korrekta, effektiva och i enlighet med gällande lagar och regler i tider av organisatorisk förändring.

Vad gör en interim koncernredovisningschef?

En interim koncernredovisningschef gör en tillfällig insats i företagets ekonomistyrning under övergångsperioder. Det är en expert som ofta har lång erfarenhet och som ansvarar för att hantera och övervaka koncernens finansiella rapportering, skattefrågor, och revisioner. De kan vara till extra stor nytta vid exempelvis implementering av nya finansiella system eller processer, samt vid samordning av rapporteringen mellan olika avdelningar och dotterbolag.

Rollen kan också inkludera strategisk vägledning för företagets ledning och styrelse.

Fördelar

Att tillsätta en interim koncernredovisningschef erbjuder flera fördelar.

 • Omedelbar expertkompetens
  Du får tillgång till en expert med omfattande erfarenhet och kompetens som kan hoppa in och göra skillnad omedelbart.
 • Flexibilitet
  Möjligheten att anpassa anställningsperioden utefter ert behov ger er flexibiliteten och tryggheten ni behöver under perioder av förändring och osäkerhet.
 • Kostnadseffektivitet
  Att anställa interimt är ett kostnadseffektivt alternativ jämfört med att rekrytera en koncernredovisningschef, inte minst vid tidsbegränsade eller projektbaserade behov.
 • Oberoendeperspektiv
  Få möjligheten till nya perspektiv och insikter från någon som kommer utifrån.

När behövs en?

Behovet kan uppstå under flera olika omständigheter i ett företags livscykel. Här är några av de vanligaste anledningarna till att behovet uppstår.

 • Organisatoriska förändringar
  Vid fusioner, förvärv, omstruktureringar eller bolagsförsäljningar kan det uppstå ett akut behov av en tillfällig koncernredovisningschef för att säkerställa en smidig övergång.
 • Frånvaro
  Om den nuvarande personen som sitter på rollen blir sjuk, tar ledigt eller slutar, kan en interimstillsatt person snabbt fylla det tomrummet och upprätthålla kontinuitet i arbetet.
 • Projektbaserade behov
  För speciella projekt som kräver specifik expertis, till exempel implementering av nya finansiella system eller standarder.
 • Strategiska initiativ
  Under perioder av strategisk planering och genomförande kan en interim chef tillföra värdefull expertis och resurser.
 • Kapacitetsbrist
  Under högtrycksperioder, som vid årsbokslut, kan extra ledarskapskapacitet behövas för att hantera arbetsbelastningen.

Identifiera era behov

Att identifiera hur ert behov av en interim koncernredovisningschef ser ut hjälper er att upprätthålla finansiell stabilitet och effektivitet i ert företag. Nyckeln är att förstå när och varför er organisation skulle dra nytta av en interimslösning. På Finance Recruitment kan vi hjälpa er att snabbt och effektivt hitta en kvalificerad kandidat som uppfyller era specifika krav, oavsett hur ert behov ser ut.

 

Vi hjälper er hitta rätt

Vi förstår vi vikten av att snabbt hitta rätt kompetens för att upprätthålla och stärka företagets ekonomiska funktioner.

Anlita oss

Snabb tillsättning inom 24 timmar

När tiden är knapp, agerar vi snabbt. Vår effektiva process och omfattande nätverk av kvalificerade kandidater möjliggör tillsättning av rätt person inom bara 24 timmar.

Uppdrag av alla storlekar

Vi anpassar våra lösningar för att möta era unika behov, oavsett om det rör sig om ett korttidsprojekt eller en längre uppdragsperiod för en större organisation.

Spara tid och pengar

Att få in rätt person från början är avgörande för att effektivisera tillsättningsprocessen och undvika onödiga kostnader som är förknippade med felrekrytering. Vår erfarenhet av att snabbt identifiera den rätta kandidaten sparar er både tid och pengar, samtidigt som det ger er tillgång till hög kompetens utan att kompromissa med kvaliteten.

Vår konsultprocess

När ert behov uppstår av en interim koncernredovisningschef har vi en utarbetad och effektiv process som vi anpassar efter ert behov. Så här kan processen se ut – från att vi tar emot er förfrågan, till uppföljning under och efter uppdraget.

Löpande intervjuer med konsulter

Intervjuer på generell basis innan behov uppstår Vårt stora nätverk av kandidater är ett tydligt mervärde för dig som kund. Dessa konsulter kan ofta ta ett uppdrag med kort varsel. För att underhålla detta nätverk och kunna leverera när behovet väl uppstår, gör vi dagligen generella intervjuer med kandidater.

Behovsanalys

För att förstå vad ni verkligen behöver, har vi en grundläggande genomgång med rekryterande chef och andra relevanta personer hos er. Därefter fastställer vi en befattningsbeskrivning för det aktuella behovet. Denna befattningsbeskrivning ligger sedan till grund för vårt arbete. I vårt möte ger vi även vår input om marknaden samt vilken typ av kandidat vi tror kan passa för uppdraget.

Sökning av kandidater

När vi vet vad ni behöver, börjar vår sökprocess. I de flesta fall har vi redan några kandidater i åtanke men vi kompletterar alltid med en sökning i vårt kandidatnätverk. Vi intervjuar de kandidater vi finner relevanta utifrån befattningsbeskrivningen. Om ni önskar och finner det väsentligt får kandidaterna även genomföra kompetenstester.

Presentation av kandidater

Med intervjuer och eventuella tester som grund presenterar vi sedan upp till tre relevanta kandidater redan inom 24 timmar. Kandidater presenteras med en sammanfattning avs. erfarenheter, styrkor/svagheter, personlighet samt de kunskaper som är relevanta för det specifika uppdraget. Vi anger även uppgifter om pris och tillgänglighet.

Referenstagning

Vi tar referenser på den eller de kandidater som ni väljer att gå vidare med. I många fall har vi redan arbetat med kandidaten tidigare och har således redan tagit referenser.

Kontraktsskrivning

När ni har bestämt er för en kandidat, skriver vi kontrakt som reglerar de olika delarna i konsultuppdraget.

Uppföljning

Under uppdraget håller vi nära kontakt med både kund och konsult, för att försäkra oss om att allt fortlöper som det ska. Vi är även måna om att sammanfatta uppdraget efter dess slut, för att få kunskap om alls parters upplevelse.

Kontakta oss för hjälp att tillsätta en interim koncernredovisningschef

Har ni ett tillfälligt eller akut behov av en koncernredovisningschef? Vi ser till att matcha er med rätt kompetens!

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
Varför anlita Finance Recruitment?

Lång erfarenhet av att rekrytera specialister

Vi på Finance Recruitment har tillsatt över 1000 specialister inom ekonomi, bank och finans i Stockholm.

Läs mer här

Behöver du permanent rekrytering?

Rekrytering inom Ekonomi och Finans

Vi rekryterar både seniora och juniora roller inom ekonomi, bank och finans.

Läs mer här