favicon (5)

Interim redovisningsekonom

Få tillfällig uppbackning av en interim redovisningskonsult

Våra tillgängliga konsulter Kontakta oss

En interim redovisningsekonom är en idealisk lösning för företag som behöver temporär assistans med sin redovisning. Genom att anlita en interim redovisningskonsult genom Finance Recruitment säkerställer du att ditt företags redovisningsbehov hanteras med expertis och precision, oavsett om det handlar om en kortvarig övergångsperiod, ett specifikt projektbehov, eller för att täcka upp för frånvarande personal.

Då är en interim redovisningsekonom till hjälp

Det finns flera scenarion där en interim redovisningsekonom kan vara en ovärderlig tillgång för ditt företag. Här är några.

 1. Täckning vid personalfrånvaro
  Om din ordinarie redovisningspersonal är frånvarande på grund av exempelvis sjukdom eller föräldraledighet, kan en interim redovisningsekonom säkerställa kontinuitet i arbetet.
 2. Under hög belastning eller särskilda projekt
  Perioder med hög arbetsbelastning, som vid bokslut, eller vid specifika redovisningsprojekt, kräver ofta extra resurser och expertis.
 3. Under företagsförändringar
  Vid omstruktureringar, fusioner eller företagsförvärv kan en interim redovisningskonsult hjälpa till att säkerställa en smidig övergång och korrekt redovisning.
 4. För att fylla ett kompetensgap
  Ibland kan ditt företag stå inför utmaningar eller behöva specifik redovisningsexpertis som inte finns internt.

En interim redovisningskonsult hjälper ditt företag att navigera genom dessa utmaningar med professionell skicklighet och erfarenhet, och säkerställer att din redovisning är i goda händer.

Vad gör en interim redovisningskonsult?

En interim redovisningskonsult är en specialist som tillfälligt tar hand om och hanterar alla aspekter av företagets redovisningsprocesser. Deras huvudsakliga uppgifter och ansvarsområden inkluderar följande.

 • Bokföring och redovisning
 • Bokslut och rapportering
 • Skatter och deklarationer
 • Finansiell analys och rådgivning
 • Processförbättringar
 • Samordning med andra avdelningar
 • Uppdateringar och efterlevnad

Kontakta oss

Så hjälper vi er

När ni står inför utmaningar inom redovisning och behöver tillfällig specialistkompetens, är vi här för att hjälpa er. Vi lägger stort fokus på att förstå era unika behov och anpassar oss därefter för att leverera exakt det stöd ni behöver.

Anlita oss

Snabba lösningar

Vårt omfattande nätverk av kvalificerade interima redovisningskonsulter innebär att vi snabbt kan matcha er med rätt kandidat som inte bara har relevant kompetens och erfarenhet, utan också kan integreras smidigt i ert team.

Flexibla tillsättningar

Varje företags situation är unik, och därför erbjuder vi flexibla lösningar som kan anpassas efter era specifika behov – oavsett om det handlar om att hantera kortfristiga toppar i arbetsbelastning, understödja under företagsförändringar, eller tillhandahålla specialiserad kunskap för ett specifikt projekt,

Kvalitetssäkrade kandidater

Vi sätter höga krav på våra redovisningskonsulter. Varje kandidat genomgår en grundlig urvalsprocess för att säkerställa att de har rätt färdigheter och erfarenhet samt rätt inställning som krävs för att lyckas i uppdraget.

Full support genom hela processen

Vi är med er hela vägen från det första mötet till uppdragets slutförande. Vi erbjuder kontinuerlig support och rådgivning för att säkerställa att interimslösningen fungerar optimalt för ert företag. Vårt mål är att göra hela processen så smidig och effektiv som möjligt för er.

Vår konsultprocess

När ert behov uppstår av en interim redovisningsekonom har vi en utarbetad och effektiv process som vi anpassar efter ert behov. Så här kan processen se ut – från att vi tar emot er förfrågan, till uppföljning under och efter uppdraget.

Löpande intervjuer med konsulter

Intervjuer på generell basis innan behov uppstår Vårt stora nätverk av kandidater är ett tydligt mervärde för dig som kund. Dessa konsulter kan ofta ta ett uppdrag med kort varsel. För att underhålla detta nätverk och kunna leverera när behovet väl uppstår, gör vi dagligen generella intervjuer med kandidater.

Behovsanalys

För att förstå vad ni verkligen behöver, har vi en grundläggande genomgång med rekryterande chef och andra relevanta personer hos er. Därefter fastställer vi en befattningsbeskrivning för det aktuella behovet. Denna befattningsbeskrivning ligger sedan till grund för vårt arbete. I vårt möte ger vi även vår input om marknaden samt vilken typ av kandidat vi tror kan passa för uppdraget.

Sökning av kandidater

När vi vet vad ni behöver, börjar vår sökprocess. I de flesta fall har vi redan några kandidater i åtanke men vi kompletterar alltid med en sökning i vårt kandidatnätverk. Vi intervjuar de kandidater vi finner relevanta utifrån befattningsbeskrivningen. Om ni önskar och finner det väsentligt får kandidaterna även genomföra kompetenstester.

Presentation av kandidater

Med intervjuer och eventuella tester som grund presenterar vi sedan upp till tre relevanta kandidater redan inom 24 timmar. Kandidater presenteras med en sammanfattning avs. erfarenheter, styrkor/svagheter, personlighet samt de kunskaper som är relevanta för det specifika uppdraget. Vi anger även uppgifter om pris och tillgänglighet.

Referenstagning

Vi tar referenser på den eller de kandidater som ni väljer att gå vidare med. I många fall har vi redan arbetat med kandidaten tidigare och har således redan tagit referenser.

Kontraktsskrivning

När ni har bestämt er för en kandidat, skriver vi kontrakt som reglerar de olika delarna i konsultuppdraget.

Uppföljning

Under uppdraget håller vi nära kontakt med både kund och konsult, för att försäkra oss om att allt fortlöper som det ska. Vi är även måna om att sammanfatta uppdraget efter dess slut, för att få kunskap om alls parters upplevelse.

Kontakta oss för hjälp med en interim redovisningsekonom

Tveka inte att kontakta oss när ni är i behov av en interim redovisningsekonom. Vi tillhandahåller kvalificerade kandidater som möter era behov.

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
Varför anlita Finance Recruitment?

Lång erfarenhet av att rekrytera specialister

Vi på Finance Recruitment har tillsatt över 1000 specialister inom ekonomi, bank och finans i Stockholm.

Läs mer här

Behöver du permanent rekrytering?

Rekrytering inom Ekonomi och Finans

Vi rekryterar både seniora och juniora roller inom ekonomi, bank och finans.

Läs mer här