favicon (5)

Interim CFO Stockholm

Interimstillsättning av CFO

Vi på Finance Recruitment är specialister på interimstillsättningar av chefs- och specialistroller inom ekonomi. I vårt nätverk har vi flertalet interimskonsulter som ofta tar uppdrag som CFO i organisationer under förändringar.

Ta hjälp av en interim CFO

Finance Recruitment är din samarbetspartner när du behöver en tillfällig förstärkning i ledningen av ekonomifunktionen. Interimskonsulterna i vårt nätverk har ofta en långtgående bakgrund inom två av ekonomifunktionens grundpelare: redovisning och/eller business controlling. Med erfarenhet inom linjeroller, kombinerat med tidigare ledarskapsroller, kan dessa individer leverera i både den operativa verksamheten och på strategisk nivå.

3 situationer med interim ekonomichef

Vår erfarenhet är att interima CFO’s ofta behövs i tre situationer:

  1. Vakanser: En permanent rekrytering av ny CFO kan ta väldigt lång tid. Här kan en brygglösning med en interimskonsult ge din organisation den tid ni behöver för att hitta rätt person för den permanenta rollen.
  2. Uppstartsfasen: Ett bolag i den tidiga fasen av sin tillväxtresa kan använda sig av en interim CFO för att sköta ekonomin, dessutom kan de få en trygg hand.
  3. Omstrukturering/sammanslagning av bolag: Vid en större organisationsförändring kan företag dra nytta av erfarenheten hos en konsult, som tidigare genomfört liknande processer på andra arbetsplatser.

Interim & Konsult Att anlita Finance Recruitment

Interimskonsult

Att jobba med Finance Recruitment fungerar väldigt bra. De har snabb återkoppling och väldigt professionellt genomförande, jag märker även att kunderna tycker det. Uppdragen fungerar bra, och jag som konsult får den stöttning jag behöver. Jag tycker även det blir extra kul är när kunden också uppskattar Finance Recruitment. 

Fredrik, interimskonsult

Kontakta oss för att hitta en interim CFO

Behöver din organisation en interim CFO eller interim ekonomichef? Vi har nätverket och konsulterna. 

Varför anlita Finance Recruitment

Lång erfarenhet av att rekrytera ekonomiroller

Vi på Finance Recruitment besitter lång erfarenhet av att rekrytera ekonomiroller och chefer i både Stockholm och London.

Läs mer här

Hur fungerar det att anlita oss

Rätt person till rätt tjänst

Vi på Finance Recruitment besitter lång erfarenhet av att rekrytera ekonomiroller och chefer i både Stockholm och London.

Läs mer här