favicon (5)

Interim CFO

Tillsättning av interim CFO

När ni behöver tillsättning av en interim CFO kan ni känna er trygga i att vi hjälper er hitta bästa möjliga lösning för er. På Finance Recruitment är vi specialister på interimstillsättningar av chefs- och specialistroller inom ekonomi. I vårt nätverk har vi flertalet konsulter som ofta tar uppdrag som interim CFO i organisationer under förändringar.

Oväntat behov av CFO – interim lösning med fördelar

Det finns flera tillfällen då det kan uppstå ett oväntat behov av en CFO – interim tillsättning av tillfällig ekonomichef är en lösning som har många fördelar, både för er som företag, och för den som ska hoppa in i rollen.

Att jobba som CFO på interim basis

Att jobba som CFO på interim basis innebär att du kommer in i en verksamhet som expert. Du förväntas bära ansvaret för företagets ekonomiska styrning och affärsutveckling samt rapportera till bolagets VD. Som interim CFO har du ett strategiskt arbete som präglas av bland annat analyser, budgetering, uppföljningar, verksamhetsstyrning samt bolagets ekonomiska redovisning.

Utöver de strategiska uppgifterna kan det också ingå ett visst personalansvar över de som jobbar på företagets ekonomiavdelning. Det ställer krav på att du har goda ledaregenskaper, samt tidigare erfarenhet av just ledarskapsarbete. Bolaget lägger ett stort ansvar och mycket tillit i din roll som interim CFO.

För att trivas i rollen som CFO på interim basis behöver du vara en person som har breda kunskaper från rollen som CFO – ofta med lång tidigare erfarenhet genom att ha jobbat med fast anställning. Det är en fördel om du drivs av utmaningar och tycker om att se resultat. Du är troligtvis ambitiös, nyfiken och har, tack vare din roll som just interim CFO, breda kunskaper från mängder av olika branscher och företag – en styrka som du kan dra nytta av och dela med dig av i alla dina uppdrag.

Ta hjälp av en interim ekonomichef

Finance Recruitment är din samarbetspartner när du behöver en interim ekonomichef som tillfälligt förstärker ledningen av ekonomifunktionen. Interimskonsulterna i vårt nätverk har ofta en långtgående bakgrund inom två av ekonomifunktionens grundpelare: redovisning och/eller business controlling. Med erfarenhet inom linjeroller, kombinerat med tidigare ledarskapsroller, kan dessa individer leverera i både den operativa verksamheten och på strategisk nivå. Att ta hjälp av en interim ekonomichef ger er den kunskap, kompetens och erfarenhet som ni behöver för att verksamheten fortsatt ska fortlöpa när behovet uppstår.

3 situationer med interim ekonomichef

Vår erfarenhet är en interim ekonomichef ofta behövs i tre situationer:

 1. Vakanser: En permanent rekrytering av ny CFO/ekonomichef kan ta väldigt lång tid. Här kan en brygglösning med en interimskonsult ge din organisation den tid ni behöver för att hitta rätt person för den permanenta rollen.
 2. Uppstartsfasen: Ett bolag i den tidiga fasen av sin tillväxtresa kan använda sig av en interim ekonomichef för att sköta ekonomin, dessutom kan de få en trygg hand.
 3. Omstrukturering/sammanslagning av bolag: Vid en större organisationsförändring kan företag dra nytta av erfarenheten hos en konsult, som tidigare genomfört liknande processer på andra arbetsplatser.

Interim & Konsult Att anlita Finance Recruitment

Interimskonsult

Att jobba med Finance Recruitment fungerar väldigt bra. De har snabb återkoppling och väldigt professionellt genomförande, jag märker även att kunderna tycker det. Uppdragen fungerar bra, och jag som konsult får den stöttning jag behöver. Jag tycker även det blir extra kul är när kunden också uppskattar Finance Recruitment. 

Fredrik, interimskonsult

Frågor och svar om att anlita interimt

När behovet av en inhyrd CFO uppstår för första gången kan det finnas många frågor kring rekryteringsprocessen, kostnader och om en interimstillsättning faktiskt kan fylla det behov av kompetens som ni är i behov av. Här svarar vi därför på några av de vanligaste frågorna som vi får av våra uppdragsgivare.

När behövs en interim CFO?

Det finns flera tillfällen då en interim CFO behövs. Här är några:

 • När er ordinarie CFO har sagt upp sig och ni, i väntan på en permanent anställning, behöver en tillfällig lösning
 • När ni vill genomgå stora förändringar i organisationen av er ekonomiavdelning
 • När ni vill ha nya insikter av en CFO som snabbt kan identifiera era förbättringsområden och verkställa åtgärder som effektiviserar era rutiner
 • När ett akut behov uppstår till följd av exempelvis sjukdom eller annan frånvaro

Hur snabbt kan vi få tillsättning?

Vår konsultprocess gör det möjligt för oss att presentera upp till tre kandidater redan inom 24 timmar. Beroende på hur generella eller specifika eller specifika ni är i er kravprofil kan vi ha en interim CFO på plats hos er rean inom ett par dagar. Vi agerar alltid snabbt på de förfrågningar som vi får från våra uppdragsgivare och tack vare vårt stora nätverk erfarna ekonomichefer kan vi snabbt hitta en kandidat som uppfyller era behov. Ju bredare kravprofil – desto snabbare kan tjänsten tillsättas.

Hur stort behöver vårt behov vara?

Ert behov kan vara hur omfattande som helst. Det är en av de många fördelarna med att anlita en interim ekonomichef. Uppdraget kan vara på 100 %, men också på 50 %. Ni har kanske endast behov av en CFO en dag i veckan – då är en interimslösning perfekt för er. Det är desto svårare att hitta någon som vill ta en fast tjänst, men endast på 50 % anställning.

Vad kostar det att anställa en interim ekonomichef?

För en interim ekonomichef på heltid kan ni räkna med ett timpris på mellan 1 200-2 000 kronor. Timpriset avgörs framför allt av senioritetsgrad och specialistkompetens, men också av hur långvarigt ert behov är. Behöver ni en kortare punktinsats av någon med spetskunskaper, men på heltid? Då är timpriset högre än för ett långsiktigt behov av en person med bredare kunskaper på deltid. Ju bredare kompetens ni efterfrågar, desto lägre kostnad kan ni generellt förvänta er. Läs mer om hur en interimslösning kan hjälpa er och om hur vi kan stå till tjänst när ni vill rekrytera CFO på långsiktig basis.

Vem jobbar egentligen som interim CFO?

En interim CFO är en person som har breda kunskaper från rollen som CFO – ofta med lång tidigare erfarenhet från att ha jobbat med fast anställning. Interimstillsatta CFO:er drivs ofta av utmaningar och tycker om att se resultat. De är ambitiösa, nyfikna och har, tack vare sin roll som just interim CFO, breda kunskaper från mängder av olika branscher och företag – en styrka som de drar nytta av och delar med sig av i alla sina uppdrag.

Vad behöver vi som uppdragsgivare tänka på?

När vi tar emot en förfrågan från er som uppdragsgivare är det viktigt att ni är tydliga med vad det är ni eftersöker; hur omfattande ert behov är, vilka spetskunskaper ni efterfrågar, vilka befogenheter som er interimstillsatta ekonomichef ska ha och på vilket sätt ni vill att hen ska engagera sig i er verksamhet.

Har du fler frågor som du vill få svar på? Tveka inte på att kontakta oss!

 

Kontakta oss för att hitta en CFO som interim lösning

Behöver din organisation en CFO som en interim lösning eller interim ekonomichef? Vi har nätverket och konsulterna. 

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
Varför anlita Finance Recruitment

Lång erfarenhet av att rekrytera ekonomiroller

Vi på Finance Recruitment besitter lång erfarenhet av att rekrytera ekonomiroller och chefer i både Stockholm och London.

Läs mer här

Hur fungerar det att anlita oss

Rätt person till rätt tjänst

Vi på Finance Recruitment besitter lång erfarenhet av att rekrytera ekonomiroller och chefer i både Stockholm och London.

Läs mer här