Så gör du en lyckad intervju | Finance Recruitment

Så gör du en lyckad intervju

Intervjun är ett av huvudmomenten i en rekrytering. Det intryck du gör kan ha avgörande betydelse för om du får jobbet eller inte i slutändan.

Skicka in CV

Så gör du en lyckad intervju

Det är inte ovanligt att känna sig ovan i en intervjusituation. Som kandidat kan du känna dig utlämnad inför granskande ögon och då kan nervositeten ta över. Vi är alla unika i det sätt vi tar oss an denna utmaning men vi på Finance Recruitment är övertygade om att en universell sanning existerar: förberedelse.

Här kommer lite tips och rekommendationer från oss.

Viktigt inför intervjun

Viktigt under intervjun

Frågor att kunna svara på innan intervjun

Frågor att ställa under intervjun

Att tänka på inför intervjun

 • Skaffa dig en kopia av arbetsbeskrivningen så du vet vad som efterfrågas.
 • Använd arbetsgivarens hemsida för att hitta information (årsredovisningar, nyhetsbrev etc.) om företaget.
 • Läs på om bolaget och den roll du söker. Sammanställ en lista på relevanta frågor att ställa.
 • Gå igenom din bakgrund innan intervjun så du enkelt kan förklara vilka erfarenheter och kompetenser du besitter som är relevanta för den aktuella rollen.
 • Förbered dig genom att genomföra en ”låtsasintervju” med någon du känner dagarna innan, så att du får träna på att svara på intervjufrågor och inte bara formulera svaren för dig själv.
 • Ta reda på vilka personer du kommer att träffa och deras bakgrund.
 • Var punktlig; planera din resa så att du är i god tid. Anländer du stressad kommer du troligen inte göra en lika bra intervju.

Att tänka på under intervjun

Försök att slappna av och vara dig själv. Det är okej att vara nervös, men det är inte okej att undvika ögonkontakt. Var professionellt klädd men ta hänsyn till företagskulturen. Kolla på hemsidan, artiklar och du kan även ringa och fråga om du känner dig osäker.

 • Var tydlig och konkret – svara på frågan. Kom ihåg att prata om ”jag” och inte ”vi”. Den som intervjuar vill veta om du är rätt kandidat för uppdraget, inte om din nuvarande avdelning och kollegor skulle passa in.
 • Var diplomatisk och tala inte illa om tidigare arbetsgivare.

Se till att du kan svara på följande frågor:

Det är hård konkurrens om de häftigaste jobben. Ge dig själv den bästa chansen genom att kunna ge konkreta svar på nedanstående frågor:

 • Berätta om dig själv Den eviga klassikern. Fokusera på relevant fakta om din utbildning, arbetslivserfarenhet, karriär och privatliv. Sväva inte iväg och kom ihåg vad som gör dig relevant för den aktuella positionen.
 • Ge en kort beskrivning av ditt CV När du går igenom ditt CV är det viktigt att du fokuserar på de områden som är relevanta för den position du intervjuas för. Tänk på att anpassa svaren till den person som ställer frågan och ge inte bara ett standardiserat svar.
 • Varför vill du arbeta hos oss? Detta är en möjlighet att visa att du läst på om bolaget och känner till det väl. Tala om bolagets verksamhet och kärnvärden och koppla detta samman med hur de stämmer överens med dina egna värderingar och karriärsmål.
 • Varför söker du dig vidare från din nuvarande anställning? Det viktigaste är att du svarar ärligt och berättar de positiva sakerna du tar med dig från din förra arbetsgivare. Förmedla att du går till något nytt och utvecklande, inte att du lämnar något gammalt och dåligt.
 • Om du skulle få detta jobb, vad skulle din plan vara de första tre månaderna? Intervjuaren förväntar sig här att du ska vara flexibel och anpassa dig till bolagets agenda, men det är även viktigt att du visar initiativ och berättar vad du vill få uträttat.
 • Vilka är dina svagheter? Var ärlig och visa att du är medveten om dina svagheter. Försök att förvandla dina svagheter till styrkor. Exempelvis kan otålig även tolkas som att du vill framåt och se resultat.
 • Vilka är dina styrkor? Fokusera på färdigheter som är relevanta för tjänsten, både personlighets- och yrkesmässigt.
 • Hur skulle du beskriva dig med tre ord? Denna fråga kommer med största sannolikhet ställas till dig. Var därför förberedd och tänk ut tre eller fler ord som beskriver dig på ett positivt sätt.
 • Berätta om en situation där du misslyckats Här kan du berätta om både något privat eller yrkesmässigt. Det viktiga är att du kan lyfta fram vad du lärt dig och tar med dig från denna situation.
 • Vad är din största yrkesmässiga prestation så här långt? Återberätta något som lett till konkreta förbättringar för tidigare arbetsgivare, helst något mätbart så att intervjuaren verkligen förstår.
 • Berätta om en situation där du har tagit initiativ? Detta är ett tillfälle att bevisa att du är driven, har snabb inlärningsförmåga och gör det bästa under alla förhållanden. Frågan handlar inte bara om att ta initiativ, beskriv även hur du implementerade denna åtgärd.
 • Söker du även andra jobb för tillfället? Var ärlig och tala om ifall du är involverad i andra processer. Detta ger bolaget en chans att återkoppla snabbare om det behövs.
 • Vad motiverar dig i jobbet? Det är viktigt att du är ärlig mot dig själv och bolaget om vad som motiverar dig. Sök inte ett jobb som du inte är motiverad för, eftersom detta varken kommer att gynna dig eller bolaget.
 • Varför tror du att det här jobbet passar dig? Här ges du en möjlighet att summera dina personliga och yrkesmässiga kvalifikationer som är relevanta för jobbet. Du bör nu efter de frågor som ställts förstå vad som är väsentligt för att lyckas i rollen och kunna svara därefter.
 • Hur arbetar du i grupp? Var ärlig och säg om du tar en aktiv eller mer observerande roll. Det viktiga är att förklara att du kan arbeta i större team men även driva egna projekt självständigt.
 • Vad är viktigast, att leverera i tid eller korrekt? Här beror det självklart på hur du är som person. Dock ställer vissa roller inom ekonomi ett större krav på att informationen är 100% korrekt än andra roller.

Frågor att ställa vid anställningsintervju:

Att vara aktiv på intervjun är positivt, och om du ställer frågor visar det på att du är intresserad. Men kom ihåg att det är rekryteraren som intervjuar dig, ta inte över intervjun.

 • Vilka nyckelfärdigheter/styrkor söker ni för denna typ av tjänst?
 • Vad skulle jag förväntas åstadkomma under de första sex månaderna på jobbet? Under det första året?
 • Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut för denna position?
 • Beskriv er arbetsmiljö?
 • Vilka är företagets styrkor och svagheter?
 • Vilka är era kunder?
 • Vilka är era viktigaste konkurrenter?
 • Finns det möjlighet till att arbeta i utlandet?
 • Erbjuder ni internutbildningar?
 • Hur skulle du beskriva er företagskultur?
 • Är det här en ny position? Vad hände med den person som hade den tidigare?
 • Vad är nästa steg i anställningsprocessen?
 • Kommer jag att arbeta självständigt eller i team?
 • Vem blir min chef?
 • Finns det några aktuella eller kommande förändringar i organisationen (fusioner, nedskärningar)?
 • Hur många andra kandidater är det i denna fas av anställningsprocessen?
 • Hur snart kan jag räkna med att höra från er?

Vi har marknadens starkaste nätverk inom ekonomi, bank och finans.

Våra rekryteringskonsulter träffar regelbundet kandidater på generella intervjuer – kanske öppnar det dörren till ditt drömjobb?

Skicka in ditt CV här

När ett rekryteringsbehov uppstår måste det gå fort! Följ oss på sociala medier och få tips om nya tjänster direkt när de annonseras.

LinkedIn

Fyll i ditt namn och ladda upp ditt CV.
 • Dra filer hit eller