Kandidat som skriver CV på laptop
GUIDE

Skriva bra CV – så lyckas du

Åsikterna om hur man ska skriva ett CV är många och det finns otaliga sätt att utforma det på. Därför kan det vara bra att hålla sig till några generella punkter och kontinuerligt sträva mot att framhäva din prestation och vad resultatet av ditt arbete var.

Skicka in ditt CV Lediga jobb

Gå till

Så skriver du ett bra CV

Så här kan du strukturera ditt CV

Ett bra CV ger tydliga exempel

Så gör du en lyckad intervju

Så skriver du ett bra CV

Ett bra CV definieras av dess förmåga att effektivt och koncist presentera en kandidats erfarenheter, färdigheter och prestationer på ett sätt som är relevant för den position som söks. Ett bra CV ska på ett tydligt och övergripande sätt beskriva din erfarenhet, kompetens och dina åstadkommanden. Exempelvis är det bra att kortfattat berätta vad din arbetsprestation resulterade i.

7 viktiga aspekter av ett bra CV:

1. Tydligt och koncist

Ett bra CV är tydligt och koncist. Det bör vara lätt att läsa och förstå, med tydliga rubriker, korta punkter och ingen onödig information.

2. Relevant

Ett starkt CV är skräddarsytt för det specifika jobb som du söker. Det betonar de mest relevanta färdigheterna och erfarenheterna för jobbet.

3. Professionellt språk

Ett bra CV använder professionellt, formellt språk. Det bör undvika slang eller alltför informellt språk, om det inte finns anledning att använda ett sådant språk.

4. Korrekturläst

Ett noggrant korrekturläst CV som är fritt från stavfel, grammatiska fel och felaktiga uppgifter ger intrycket av proffsighet och uppmärksamhet på detaljer.

5. Positiv ton

Använd en positiv ton. Det betonar dina prestationer och framgångar, snarare än misslyckanden eller brister.

6. Strukturerad layout

Använd en ren och organiserad layout. Det gör det lätt för arbetsgivare att snabbt hitta den information de letar efter. Risken är att den försvinner i allt det visuella som händer i ansökan.

7. Specificerat

Ge specifika exempel på dina färdigheter och prestationer. Istället för att bara säga att du har "starka projektledningsfärdigheter", ger det ett exempel på ett projekt som du framgångsrikt har lett.

Skriva CV – det viktigaste

 • Försök att alltid tänka: vad är viktigast för att bedöma min profil?
 • Kom ihåg att ge en beskrivning som berättar vad du gjorde och vad det resulterade i.
 • Om du är senior, använd regeln “less is more”. Du behöver inte skriva om alla dina uppdrag eller erfarenheter.
 • Var NOGA med att ha med dina kontaktuppgifter. Namn, e-post och telefonnummer.
 • Vill du ha med bild och egen design är det okej. Men innehållet och informationens tydlighet är viktigast.

Så här kan du strukturera ditt CV

Försök att alltid tänka: vad är viktigast för att bedöma min profil?

En bra struktur kommer att underlätta för rekryteraren eller arbetsgivaren att förstå och komma ihåg din profil.

 • Personuppgifter inklusive namn, kontaktuppgifter som mobil, adress, email.
 • Tidigare arbetslivserfarenhet i omvänd kronologisk ordning, senaste position först.
 • Arbetsprestationer – vad du har uppnått i dina listade positioner.
 • Dina studier i kronologisk ordning. Beroende på din senioritetsnivå så behövs endast relevanta studier från universitet /YH.
 • Övriga meriter som engagemang i föreningar, organisationer och ideellt engagemang. Viktigt för dig med mindre yrkeserfarenhet att framhäva denna punkt.
 • IT-kompetens såsom ekonomi- och rapporteringssystem, webb, sociala medier, Office paket etc. Här kan du med mindre yrkeserfarenhet sticka ut med unika kompetenser.
 • Övrigt såsom körkort och fritidsintressen. Håll detta kort och koncist, intressen kan du också skriva om i ditt personliga brev.
 • Referenser ska lämnas på begäran. För din och dina referensers integritet bör du bara ge referens när det efterfrågas i rekryteringsprocessen.

Viktigt med korrekturläsning

Låt någon läsa igenom ditt CV så att du undviker stavfel och upprepningar. Se till att lägga huvudfokus på det yrkesmässiga och inte på fritidsintressen. Undvik att skriva negativa saker om tidigare arbetsgivare.

Ett bra CV ger tydliga exempel

Ett bra CV ger tydliga exempel på de arbetsuppgifter och ansvarsområden du har haft när du beskriver din arbetslivserfarenhet.

Kvinna som söker jobb
 • Ansvarsområden som du haft, exempelvis resultat-, budget- och personalansvar
 • Om du har haft ett helhets- eller delansvar för något särskilt område
 • Om du har arbetat mycket självständigt eller i grupp
 • Om du har tagit initiativ till förbättringar/förändringar i organisationen. Vad det var och vad resultatet blev.
 • Vad du har åstadkommit eller producerat. Exempelvis om ditt arbete inneburit stora besparingar för företaget eller om du har producerat specifika modeller, tabeller, rapporter, beslutsunderlag eller skrivelser.

Komplettera med ett personligt brev där du tar upp dina styrkor, drivkrafter, ambitioner och motivera varför du söker den utannonserade tjänsten eller vad som skulle vara ett relevant nästa steg i din karriär.

CV som ekonom – 6 delar att framhäva

När du söker jobb och skriver ett CV som ekonom finns det några specifika punkter att lägga extra vikt och fokus på. Se till att dessa färdigheter och erfarenheter är tydligt synliga på ditt CV, och att du ger konkreta exempel på hur du har använt dem i praktiken. Här är konkreta tips för dig som skriver ett CV som ekonom:

1. Tekniska färdigheter

Ekonomer behöver ha goda tekniska färdigheter. Du bör vara kompetent i olika ekonomiprogramvaror som Excel, Visma, Fortnox eller andra bokföringsprogram. Om du har kunskap inom mer avancerade verktyg, se till att nämna det.

2. Analytiska färdigheter

Ekonomer behöver vara starka analytiker. Förmågan att samla in, bearbeta och tolka komplexa data är en nyckelfärdighet. Om du har exempel på när du har använt dessa färdigheter i tidigare roller, bör du inkludera dem.

3. Ekonomiska kunskaper

Arbetsgivare vill se bevis på starka ekonomiska kunskaper. Du bör framhäva dina färdigheter inom budgetering, prognoser, kostnadsanalys, ekonomisk rapportering och liknande områden.

4. Kommunikationsfärdigheter

Ekonomer kan många gånger behöva förklara komplexa ekonomiska koncept och data till personer utan kunskaper inom ekonomi. Starka skriftliga och muntliga kommunikationsfärdigheter är viktiga.

5. Detaljorienterad

Arbetsgivare letar efter ekonomer som har starka detaljorienterade färdigheter. Du bör kunna visa att du har förmågan att noggrant granska och hantera finansiell information.

6. Erfarenhet och utbildning

Om du har en högre utbildning inom ekonomi, finans, företagsekonomi, eller liknande, eller om du har relevant yrkeserfarenhet, se till att framhäva det.

Skicka in ditt CV Se lediga jobb

Konversation mellan två personer på café
LÄS VIDARE

Så gör du en lyckad intervju

Till guiden

Kvinna som använder laptop
För jobbsökande

Mer nyttig information för dig som söker jobb eller är konsult.

För jobbsökande Lediga jobb