Kund

Vi tillsätter permanenta och tillfälliga chefs- och specialistroller inom ekonomi och bank & finans. Genom att vara personligt engagerade specialister garanterar vi effektivitet och träffsäkerhet.

Nätverket av kandidater ser annorlunda ut för konsultuppdrag jämfört med permanenta rekryteringar. Vi har därför ett dedikerat team av experter som enbart fokuserar på permanent rekrytering och detsamma för konsulttillsättningar. Allt för att så effektivt och träffsäkert som möjligt erbjuda våra kunder de bästa kandidaterna.

Vi hjälper till med rekryteringar och konsulttillsättningar.
Läs mer nedan.

Rekrytering

Vi har redan börjat leta efter er nästa kollega

Att hitta de bästa kandidaterna på marknaden tar tid. Därför är vi på Finance Recruitment redan igång och letar, med hjälp av en proaktiv rekryteringsprocess. Det innebär att vi löpande träffar kompetenta kandidater för generella intervjuer, inte bara för specifika roller. I dessa intervjuer undviker vi standardiserade svar och får istället reda på vad kandidaterna brinner för och vad de vill i sitt nästa steg. På så vis håller vi vårt nätverk uppdaterat och vet vilka som är de bästa kandidaterna på marknaden just nu. När ni sedan kommer till oss med ett rekryteringsbehov, kan vi snabbt bilda oss en uppfattning om vilka kandidater i vårt nätverk som skulle passa er.

Dessutom genomför vi en gedigen rekryteringsprocess. Så här ser den ut:

1. Fastställa kravprofil

Vi träffar er och får en god förståelse för era behov. Omfattningen av rollen kommer att anges i arbetsbeskrivningen som presenteras för alla kandidater.

2. Sökande & annonsering

Nu sätter vi igång vår sökprocess. Den består vanligen av följande metoder:

 • Vår egen databas – med den senaste söktekniken kan vi snabbt kartlägga de mest relevanta kandidaterna för er specifika roll.
 • Externa databaser – vi har tillgång till flera databaser utöver vår egen, vilket sätter oss i kontakt med ännu fler jobbsökande i Stockholmsområdet.
 • Eget nätverk – tillsammans har vi på Finance Recruitment över 20 års erfarenhet av rekrytering inom ekonomi. Vi har således byggt upp ett starkt nätverk av ekonomer.
 • Headhunting – vid behov kan vi aktivt headhunta rätt kandidater till er.
 • Annonsering – vi annonserar ut rollen på en mängd ledande webbplatser. Detta ger oss tillgång till passivt arbetssökande kandidater.

3. Urval & kandidatpresentation

Nu är det dags att intervjua alla relevanta kandidater från ovanstående sökprocess. Utifrån dessa intervjuer presenterar vi en lista med 3-5 kandidater som matchar er rollbeskrivning. Samtliga kandidater presenteras med en detaljerad sammanfattning av deras erfarenheter, styrkor, personlighet och de viktigaste skälen till att vi presenterar dem för just er. Vi anger även uppgifter om kandidaternas nuvarande lön, löneanspråk, uppsägningstid och annan viktig information.

4. Referenstagning

När ni har valt ut en eller två slutkandidater genomför vi referenstagning. Denna punkt i processen har vi väntat med tills nu för att ni ska kunna påverka vilka områden som referenstagningen ska täcka. Referenstagningen sammanfattas och skickas till er i ett pdf-dokument. Vi kan även genomföra personlighetstester och kompetenstester som mäter den numeriska, spatiala och verbala förmågan hos slutkandidaterna.

5. Löneförhandling & kontraktsskrivning

När ni har hittat den perfekta slutkandidaten, ger vi er råd om lön och övriga förmåner baserat på rådande marknadsförhållanden och tidigare rekryteringar av liknande roller.

6. Uppföljning

Inom två månader från att den valda kandidaten har startat sin tjänst har vi uppföljningsmöten med både kunden och kandidaten.

Frågor om din rekrytering?

När du arbetar med oss kommer du att ha en kontaktperson genom hela processen. På så sätt håller vi dig informerad genom hela processen. Om du har frågor är det bara att höra av dig till din kontaktperson.

Klicka här för att se de positioner vi rekryterar

Konsultlösning

Så här jobbar vi med interim och interim management:

I Sverige använder man ofta orden Interim och Interim Management för att beskriva konsulter som täcker temporära behov. Interim betyder helt enkelt något som gäller tillfälligt, under en begränsad period. Vi använder termen interimskonsult för någon som täcker ett temporärt behov, och vi använder termen interim manager för någon som har en chefsposition under en övergångsperiod, antingen för att täcka en lucka eller för att driva igenom förändring. En interim manager kan även ge råd och driva strategiarbete, men går ofta längre än så genom att även driva igenom själva implementeringen.

Anledningar till att använda sig av konsulter

Den svenska arbetsmarknaden har förändrats de senaste åren och det har blivit allt vanligare att företag använder sig av konsultlösningar för att lösa tillfälliga behov särskilt inom ekonomi. Några vanliga situationer är:

 • nyrekrytering (fylla en vakans i väntan på nyrekrytering)
 • föräldraledighet
 • sjukdom
 • arbetstoppar, exempelvis bokslutstider
 • implementering av ekonomisystem (som ofta är mycket resurskrävande)
 • uppköp eller försäljning
 • börsnotering
 • outsourcing av ekonomiavdelningen
 • andra typer av förändringsprojekt

Att ta in en erfaren konsult sparar både tid och pengar. Ni som företag får snabbt någon på plats vid en oväntad frånvaro eller arbetstopp. Ni ökar också flexibiliteten då ni enklare kan dra ner på personal vid vikande efterfrågan. Många företag upplever även positiva effekter när de har haft konsulter på plats, då dessa inte bara täcker ett kortsiktigt behov utan också kan driva igenom långsiktigt fördelaktiga förändringar.

Konsultroller vi tillsätter

Vi på Finance Recruitment har ett stort nätverk av konsulter som vi håller löpande kontakt med för att veta var de befinner sig, när de blir tillgängliga och vad de vill göra härnäst. På så sätt kan vi snabbt erbjuda er en specifik lösning när ni behöver det. Klicka här för de konsultroller som vi tillsätter:

Så här ser vår process ut vid konsulttillsättningar

1. Intervjuer på generell basis innan behovet uppstår

Vårt stora nätverk av kandidater är ett tydligt mervärde för dig som kund. Dessa kan ofta ta ett uppdrag med kort varsel. För att underhålla detta nätverk och kunna leverera när behovet väl uppstår, gör vi dagligen generella intervjuer med kandidater.

2. Behovsanalys när behovet uppstår

För att förstå vad ni verkligen behöver, träffar vi rekryterande chef och andra relevanta personer hos er. Då ger vi även vår input på vilken typ av kandidat som kan passa för uppdraget.

3. Screening av kandidater

När vi vet vad ni behöver, börjar vår sökprocess. I de flesta fall har vi redan några kandidater i åtanke så fort vi hör om ditt behov, men vi kompletterar med en genomgång av vårt kandidatnätverk.

4. Presentation av kandidater

Inom 24 timmar presenterar vi upp till tre relevanta kandidater. De kallas sedan till intervju hos er.

5. Referenstagning

Vi tar referenser på den eller de kandidater som ni väljer att gå vidare med. I många fall har vi dock jobbat med kandidaten tidigare och har alltså redan tagit referenser.

6. Kontraktsskrivning

När ni har bestämt er för en kandidat, skriver vi kontrakt som reglerar de olika delarna i konsultuppdraget.

7. Uppföljning

Under uppdraget håller vi nära kontakt med både konsulten och dig, för att försäkra oss om att allt går som det ska. Vi är även måna om att sammanfatta uppdraget efter dess slut, för att veta hur alla parter upplevde det.

Är du i behov av en konsult omgående? Eller står du inför förändringar där du kan behöva en konsult framöver? Kontakta oss för mer information.

Offertförfrågan

Vill du ha en offert från oss angående en rekrytering eller konsulttillsättning? Klicka här för att fylla i formuläret.

Talent Recruitment

Behöver du rekrytera redovisningsekonomer, ekonomiassistenter, junior controllers och trainees? Då är du välkommen att kontakta Talent Recruitment, som är en del av Finance Recruitment. Här arbetar dedikerade rekryterare som har ett varmt nätverk av ovan nämnda kompetenser får såväl rekryteringar som konsulttillsättningar.

Hittar du inget jobb som passar dig?

Skicka gärna in ditt CV ändå. Vi träffar regelbundet kandidater för intervjuer på generell basis.
Skicka in ditt CV här

Du hittar fler jobb på Talent Recruitments webbplats

Följ oss i sociala medier och få tips om nya jobb direkt.
FACEBOOKLINKEDIN

Fyll i ditt namn och ladda upp ditt CV.
 • Dra filer hit eller