Permanenta rekryteringar | Finance Recruitment

Permanenta rekryteringar

Vi är ett flexibelt och snabbfotat företag som arbetar efter en kvalitativ rekryteringsprocess – för att vi vet att en nyckel till framgång är att anställa rätt medarbetare.

Att hitta de bästa kandidaterna på marknaden tar tid. Därför arbetar vi på Finance Recruitment proaktivt och letar redan nu efter er nästa medarbetare. Att arbeta proaktivt innebär för oss att vi löpande träffar kompetenta kandidater för generella intervjuer, inte bara för specifika roller. I dessa intervjuer undviker vi standardiserade svar och tar istället reda på vad kandidaterna brinner för och vad de vill i sitt nästa steg. På så vis håller vi vårt nätverk uppdaterat och vet vilka som är de bästa kandidaterna på marknaden just nu. När våra kunder sedan har ett rekryteringsbehov, kan vi snabbt bilda oss en uppfattning om vilka kandidater i vårt nätverk som skulle passa för den aktuella positionen.

Vi erbjuder kompetenstester, personlighetsbedömning samt bakgrundskontroll av slutkandidat.

Självklart tar vi hänsyn till våra kunders behov och önskemål och skräddarsyr en process utifrån den aktuella rekryteringen och kundens önskan.

Vår kvalitativa och flexibla rekryteringsprocess

 • Fastställa befattningsbeskrivning Vi träffar er och skapar en god förståelse för just ert behov. Därefter sammanställer vi gemensamt en befattningsbeskrivning för den aktuella tjänsten. Denna befattningsbeskrivning ligger sedan till grund för vårt arbete.
 • Sökande och annonsering Vi påbörjar omgående vår sökprocess. Den består vanligen av följande metoder:
 1. Vår egen databas – med den senaste söktekniken kan vi snabbt kartlägga de mest relevanta kandidaterna för er specifika roll.
 2. Externa databaser – vi har tillgång till flera databaser utöver vår egen, vilket sätter oss i kontakt med ännu fler arbetssökande i Stockholmsområdet.
 3. Eget nätverk – tillsammans med Finance Recruitment har vi över 20 års erfarenhet av rekrytering inom ekonomi, bank och finans. Vi har således byggt upp ett starkt nätverk av ekonomer.
 4. Annonsering – vi annonserar ut rollen på en mängd ledande webbplatser. Detta ger oss tillgång till passivt arbetssökande kandidater.
 • Urval och kandidatpresentation I nästa steg intervjuar vi alla de kandidater vi finner relevanta utifrån den framtagna befattningsbeskrivningen. Om ni önskar och finner det väsentligt får kandidaterna även genomföra kompetenstester. Med intervjuer och eventuella tester som grund presenterar vi sedan en lista med 3-5 kandidater som matchar befattningsbeskrivningen. Alla kandidater presenteras med en detaljerad sammanfattning avs. erfarenheter, styrkor/svagheter, personlighet och de viktigaste skälen till att vi har valt ut just dem. Vi anger även uppgifter om kandidaternas nuvarande lön, löneanspråk, uppsägningstid och annan viktig information.
 • Referenstagning och tester Efter att ni valt en eller två slutkandidater tar vi referenser. När vi har genomfört referenstagningen går vi genom den muntligt med er. Efter att referenstagningen är klar gör vi en s.k. bakgrundskontroll av slutkandidat. I de fall ni önskar genomför vi även personlighetstester och tester som verifierar kandidatens numeriska, spatiala och verbala förmåga. Detta sker innan referenstagning.
 • Löneförhandling och kontraktsskrivning När ni har hittat den perfekta slutkandidaten, ger vi er råd om lön och övriga förmåner baserat på vår erfarenhet, rådande marknadsförhållanden och tidigare rekryteringar av liknande roller.
 • Uppföljning Inom två månader från att den valda slutkandidaten har påbörjat sin tjänst har vi uppföljningsmöte med både kund och kandidat.

Varför borde du använda Finance Recruitment när du behöver anställa?

Läs mer här

Har du ett rekryteringsbehov eller vill diskutera en framtida tillsättning?

Läs mer här

Fyll i ditt namn och ladda upp ditt CV.
 • Dra filer hit eller
  Accepterade filtyper: pdf.