Group Treasury Manager till Storskogen AB

Storskogen förvärvar och driver en diversifierad grupp lönsamma bolag med stark marknadsställning under ledorden långsiktighet och entreprenörskap. Koncernens sammanlagda årsomsättning är cirka 10 miljarder kronor.

Vi har gjort en fantastisk tillväxtresa och har ambitionen att fortsätta växa genom förvärv vilket innebär att vi ser behovet av att rekrytera en Group Treasury Manager till vårt kontor i centrala Stockholm.

Rollbeskrivning

 • Ansvarig för cash management och cashoptimering inom koncernen
 • Onboarding av förvärvade portföljbolag
 • Hantering av valutarisk
 • Hantering av externa och interna lån och skuldfinansiering, inklusive trade finance
 • Cash rapportering samt prognoser till ledningen
 • Ansvara för bolagets bankrelationer och andra finansiella rådgivare
 • Stötta affärsområden och koncernfunktioner inom cash management, inklusive M&A samt underlag till bokslut och finansiella rapporter

Profil

 • Kandidatexamen eller högre inom ekonomi, finans eller dylikt
 • Minst 3 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom treasuryområdet
 • Ett metodiskt och strukturerat arbetssätt
 • Bra driv och en vilja att kontinuerligt växa och utvecklas i takt med bolaget

Om Storskogen
Storskogen grundades 2012 och är en privatägd bolagsgrupp som förvärvar och på ett decentraliserat sätt driver välskötta och lönsamma bolag med ledande ställning på sin marknad. Storskogen är uppdelat i tre affärsområden och består av ett 50-tal affärsenheter med totalt över 3 700 anställda – varav mer än två tredjedelar utanför storstadsregionerna.

Vi tror på att vårda allt det som gjort de bolag vi köper framgångsrika och har inte en avsikt att sälja vidare de företag vi förvärvar. Den som säljer sitt livsverk till Storskogen ska känna sig trygg med att Storskogen som ny ägare kommer att bidra med kompetens och stöd för bolagets fortsatta utveckling och framgång.

Läs mer om oss på: https://www.storskogen.com/

Ansökan

Intresserar denna roll dig, ansök omgående då intervjuer sker löpande. Ansök via formuläret nedan.

 • Dra filer hit eller
  Dra filer hit eller Välj filer
Publiceringsdatum

2020-12-11

Företag

Storskogen AB

Ort

Stockholm

Anställningsform

Permanent

Sektor

Bank, Finans & Försäkring

Ansvarig konsult

Nahrin Anbratt

Senior rekryteringskonsult. Rekrytering av specialister inom bank och finans

Vad händer nu?

Efter din ansökan följer några standardiserade steg i rekryteringsprocessen. När du har skickat in din ansökan så kommer vi ta kontakt med dig när det är dags för nästa steg. Vi anpassar alltid processen utifrån de aktuella förutsättningarna. Vid konsultuppdrag kan det gå mycket fortare.

Webbansökan

Du skickar in dina viktiga dokument som CV och personligt brev via www.financerecruitment.se. Det här steget är nu klart!

Kompletterande uppgifter

Vi kommer att skicka ett kort frågeformulär till dig inom några dagar där vi ber dig fylla i uppgifter som gör det lättare för rekryterarna att bedöma din profil och kompetens.

Telefonavstämning

Om rekryteraren bedömer att din profil är intressant för uppdraget så kommer du bli kontaktad för en kort avstämning per telefon.

Kompetensintervju

I detta steg blir du kallad till en kompetensbaserad djupintervju tillsammans med ansvarig rekryterare.

Tester

Personlighetsbedömning samt eventuella kunskaps- och begåvningstester.

Intervju hos arbetsgivare

I det här steget har du blivit utvald (ofta tillsammans med ett antal övriga kandidater) att träffa vår slutkund och din potentiella nya arbetsgivare för intervju.

Referenstagning och bakgrundskontroll

Här kontaktar vi de referenser som du har angivit i rekryteringsprocessen. Vi genomför också en bakgrundskontroll som presenteras för arbetsgivaren.

Kontraktsskrivning

Grattis!

Uppföljning med rekryteringskonsult

Våra rekryteringskonsulter följer alltid upp med kandidaterna efter avslutad process.

Vill du veta mer?

Finance Recruitment är ett specialistbolag fokuserat på ekonomi, bank och finans. Vi ser till att rätt kandidat får rätt uppdrag.