woman_beach_swing_webb

I en tidigare krönika skrev vi om företagskulturens utmaning och hur tankarna går när endast arbetsuppgifterna finns kvar. Här fortsätter vi med tanken: men vad kommer hända då?

Vi på Finance Recruitment har varit extra intresserade av hur kandidaterna rört sig på marknaden under det senaste året och passade på att ställa massor av frågor till över 200 chefer och HR specialister med hjälp av undersökningsbolaget Kantar Sifo.

Vi hade initialt en hypotes om att rörligheten skulle öka till följd av att medarbetare satt hemma isolerade och övervägde sina livsval. Så visade det sig inte vara, inte ännu i alla fall. Vad har hållit människor tillbaka? Kanske tryggheten, kanske svårigheten att börja nytt arbete på distans. Kanske rädsla att inte komma in i en ny gemenskap när vi arbetar hemifrån?

Minskad rörlighet – större osäkerhet?

Det var intressant att ta del av vad respondenternas svar om nuläget och framtiden. Ungefär hälften av chefer och HR-specialister tror dels att rörligheten på arbetsmarknaden har minskat (47%) och på den egna arbetsplatsen svarar 62% att personalrörligheten är oförändrad. Å ena sidan ett styrkebesked för arbetsgivarna som säger att deras personal inte lämnar sin anställning, å andra sidan kanske ett tecken för ett uppdämt behov.

Kan det vara så Coronapandemin fortfarande hämmar medarbetare från att byta jobb. Det är en intressant tanke eftersom undersökning inte har frågat vad medarbetarna tycker, utan endast de som rekryterar. Det här däremot Microsoft i en undersökning med TRR (Trygghetsrådet) från april 2021 som visade att 42 procent av de tillfrågade svenskarna överväger att byta jobb inom en snar framtid. Teknisk och digital kompetens är en bristvara i flera sektorer och kanske är det vad medarbetare tänker på när de sitter i isolation hemma och arbetar.

Det finns också en övertygelse om (speciellt bland de ”yngre” generationerna Millennials, Generation Z och framåt) att det är bra för din karriär att byta arbetsgivare var andra till tredje år. Oavsett pandemi eller inte finns det ambitiösa karriärister som vill framåt, och om rörelsen på arbetsmarknaden minskade under pandemin 2020 så finns där med stor sannolikhet ett uppdämt behov.

Men under ytan kvarstår funderingen: chefer tror, men vet dem? På grund av de färre sociala interaktionerna på arbetsplatsen har det blivit svårare för chefer och HR personal att veta vad medarbetarna egentligen tycker.

Rocket-away_webb

Nu är det högtryck på rekryteringsmarknaden

En anledning till att vi ställer oss frågande till resultatet från vår undersökning, alltså att rörligheten minskar, är att vi upplever ett väldigt stort behov från våra kunder att rekrytera. Och till det så får vi många kandidater som söker. Under 2020 så drogs handbromsen till ordentligt för vår bransch, men kanske är det nu med den svenska vårfloden som dammen brister och likt fåglar ur boet flyger kandidaterna ut med ny övertygelse.

Om arbetsmarknaden översvämmas av ambitiösa kandidater som letar efter nästa steg återstår att se. Men vore det inte fantastiskt. Vi närmar oss #postcorona

Carl Barkestam
Carl Barkestam

Marknadsansvarig och kontaktperson för webb

Liknande nyheter

Nyheter
SV
Nyheter
SV
Nyheter
SV