En gepard i Stockholm

Fanns det något positivt med 2020? En berättigad fråga att ställa sig och svaret kanske inte är så enkelt. Många är vi som förlorade någon nära under 2020 och min önskan är inte att förminska någons sorg, men det finns både negativa och positiva saker att reflektera över.

2020 började så bra, men det varade inte länge innan allt vände. För Finance Recruitment startade året riktigt bra och under första kvartalet gjorde vi många tillsättningar.

Men andra kvartalet innebar en tvärnit för de flesta företag, för hela världen och så även för oss. Allt stängdes ner, allt upphörde och alla skulle arbeta hemifrån. Ganska snabbt var hela vår bransch tvungna att ställa om. Från att alltid ha träffat kunder och kandidater fysiskt blev det istället 100% digitala möten som gällde. Normalt kan förändringar vara svåra att genomföra men när man har en yttre tvingande faktor går det fort. Om sanningen ska fram har alla verktygen funnits ganska länge för en mera digitaliserad rekryteringsprocess, men ingen har använt dem.

Vi, och de flesta bolag som kunde, flyttade hem alla anställda och kontoren och Stockholm blev tomt.

Belyst gata i gamla stan

Finance Recruitment genomförde under andra kvartalet 2020 en stor undersökning bland 100 ekonomichefer i Stockholmsregion. Cheferna svarade på en rad frågor och en av de mera positiva sakerna som framkom var att det nya arbetssättet med att arbeta hemifrån gjorde att 72% av respondenterna berättade att de mådde bra eller rentutav bättre än innan Coronapandemin började.

Var det här det nya? Alla arbetar hemifrån och får ihop sina livspussel? Många menade att det här var det nya, men jag minns speciellt en respondents vars kommentar satte fingret på ett nytt problem kopplat till hemarbete: ”Förut hade jag aldrig tid att fika, nu när jag har tid att fika har jag ingen att fika med.”

Jag läste en undersökning som en konkurrent genomfört tillsammans med Sifo Kantor där respondenterna svarade på frågan om vad man värdesätter mest hos arbetsgivare och i topp kom trevliga kollegor.

Mitt i korttidspermitteringar, hemarbeten och varsel började många att fundera på: Vad tycker jag om mitt arbete nu när kollegor och arbetsplats tagits bort från ekvationen?

Kanske svaret på vad man tycker om sitt arbete bidrog till att sätta fart på rekryteringar. Efter sommaren blev det återigen högtryck på tillsättningar. I företagsledningen hade vi under våren och sommaren brottats med att kunna se längre in i framtiden. Allt kändes osäkert och planerades med relativ kort horisont. Men då vände hoppet åter och Finance Recruitment kunde fira sin 1000:e tillsättning sedan starten 2014. Vi avslutade 2020 på ett sätt som vi inte trodde var möjligt när vi försökte spå in framtiden tidigare under året.

Vad händer 2021?

Finance Recruitment står väl rustade inför året och vi har under hela hösten arbetat med att göra vår profil tydligare. Den 22 januari lanserade vi en ny hemsida samt att vi går över till en ”One Brand Solution”. Vi har märkt att våra kunder har haft det svårt att ta till sig vårt varumärke Talent Recruitment och vi väljer därför att lägga det åt sidan och bara enbart fokusera på Finance Recruitment. Ett varumärke som både säger vad vi heter och vad vi gör.

Figur med kikare

Vi har också arbetat med att förstärka vår kandidatupplevelse då vi vill vara förstahandsvalet för våra kandidater inom ekonomi, bank och finans. Under året kommer vi att lansera en rad nyheter som ska stärka upplevelsen ytterligare.

För dig som är kandidat har vi märkt att företagen tittar mycket mera på din förmåga att kunna arbeta självständigt, dvs. på distans och att du måste kunna hantera att börja nytt arbete på distans. Lika som att företag måste kunna hantera det läge vi befinner oss i så måste även medarbetare och kandidater anpassa sig. Det krävs både förändring hos ledningen och hos medarbetare för att skapa en samhörighet trots att många arbetar på distans.

Just nu vill alla ha vaccin för att kunna återgå till det normala igen, men vi liksom många andra ser att det går fantastiskt bra att arbeta på distans och framtidens arbetsplatser kanske mer går mot att vara mötesplatser.

Vi ser framemot 2021 och hoppas att du får användning för våra tjänster. Välkommen till ett nytt kapitel.

Simon Kling
Simon Kling

VD och kontaktperson för press

Liknande nyheter

Nyheter
SV
Nyheter
SV
Nyheter
SV