Undersökning bland 100 ekonomichefer

Coronapandemin drabbar oss hårt, men vi mår bättre

Undersökning bland 100 ekonomichefer i Stockholm

Under 2 månaders tid har Finance Recruitment ställt frågor till högre chefer med personalansvar på ekonomiavdelningar i Stockholmsregionen

Resultatet är denna rapport, som tar sikte på just hur ekonomifunktioner oavsett bransch hanterar Coronapandemin
som slagit mot Sverige och övriga världen under 2020. Hur påverkade är bolagen och vad tror de om framtiden?

Det är lätt att tro att en ekonomiavdelning inte berörs då det finns lagar och krav på rapportering, inte minst måste bokföringen fortsatt vara klanderfri, även om världen drabbas av en ny farsot. Men vi ser att 94 % av alla tillfrågade svarar att deras bolag är drabbade. Den stora paradoxen i rapporten är att pandemin haft negativ inverkan på mycket, men många respondenter anger att de faktiskt mår bättre.

Hur påverkas din organisation av coronapandemin?

De flesta organisationer i de stockholmsbaserade bolagen har påverkats. Endast 4% av de tillfrågade anger (1) ingen påverkan alls. Men olika kategorier av företag har påverkats olika. Bank, Finans & Försäkring, Bygg & Entreprenad och Vård & Omsorg har påverkats i mindre omfattning av pandemin.

Kategorierna Utbildning, Tjänsteproducerande bolag, Fastigheter och Detaljhandel har påverkats i större grad.

Om du vill ta del av hela undersökningen så kan du ladda ner den som PDF via länken nedan:

200629_Hur påverkas ekonomifunktionen av coronapandemin

Vi analyserar undersökningen i vår podcast

Liknande nyheter

Nyheter
SV
Nyheter
SV
Nyheter
Okategoriserade
SV