empty road 1

Hur roligt är ditt jobb när endast arbetsuppgifterna finns kvar?
Ta bort det fina kontoret som är utformat för att uppfylla alla behov för att du ska trivas. Ta bort alla trevliga arbetskollegor. Ta bort de sociala interaktionerna som AW och konferenser.
Vad blir då kvar? Ett Teamsmöte då och då. Samt de där… arbetsuppgifterna.

Kanske ett drastiskt resonemang, men hur många sitter just nu hemma och grubblar över om det är arbetsuppgifterna som gör arbetet roligt?

Ett begrepp som ofta kommer upp i rekryteringssammanhang är vilken företagskultur som ett bolag anser sig ha. Vad för betydelse kulturen har kan ofta skilja sig åt beroende på vilken infallsvinkel vi har när vi pratar om den. Det kan vara starkt kopplat till hur medarbetarna tar sig an arbetsuppgifterna, hur medarbetare interagerar med varandra och hur bolagen väljer att profilera sig som attraktiva arbetsgivare. Kultur kan också bestämma hur konflikter bör lösas på bolaget, vilken hjälp personer som mår dåligt får och vilka beteende som behöver förstärkas eller förändras för att få en välmående och hälsosam arbetsplats.

Kulturen bärs av medarbetarna

Kulturen bärs upp av medarbetarna och formas i det dagliga arbetet, vid sociala tillfällen, konferenser och i interaktionen mellan individer. Att ha en bra företagskultur har länge varit en stöttepelare för attraktiva arbetsgivare. Dessa bolag har ofta gjort stora investeringar för att forma den kultur, och image, de vill ha av sig själva. En av Stockholms största hyresgäster för kontor är Spotify med sina drygt 30 000 kvadratmeter, varav majoriteten på attraktiva Urban Escapes i centrala Stockholm. Det säljande argumentet med en attraktiv arbetsplats med centralt läge faller lite när exempelvis Spotify i februari gick ut med sitt nya ”jobba där du vill” koncept. Vad kommer hända med den stora mötesplatsen – kontoret?

Är dammsugaren din nya kollega på "hemmakontoret"?

Pandemin kommer ta slut, men arbetssättet? 

Med största sannolikhet så kommer det ett återtåg till arbetsplatserna efter att majoriteten har fått tillgång till vaccin. Men hur stort kommer det vara? Både medarbetare och företagsledningar har insett att arbetsuppgifterna till stor del går att genomföra hemifrån. Förra året genomförde en undersökning bland ekonomichefer där majoriteten mådde bättre av att arbeta hemifrån. Dessutom kan bolagen göra stora besparingar på kontors- och resekostnader.

 

UndersökningX

Undersökning 2021

I vår nyligen genomförda undersökning Utmanar det nya arbetssättet er företagskultur, som vi gjorde tillsammans med Kantar Sifo handlar den mest intressanta insikten om kulturen. Pandemin kopplat till det nya arbetssättet har haft en stark inverkan på företagskulturen, där närmare hälften tror att pandemin gör det svårare att bibehålla och leva upp till den företagskulturen som de hade.

Ladda ner undersökningen

Vad kommer härnäst? 

Utan den levande sociala interaktionen och den där härliga företagskulturen som tidigare frodats, vad finns kvar av ditt arbete? Jo, mest arbetsuppgifterna.

Sedan är kultur ”ett levande väsen” och kommer att utvecklas i takt med att det enskilda bolaget utvecklas, om det så är på distans eller på något annat sätt. Men att vi befinner oss i ett intressant skede just nu är säkert. Vad är ditt nästa steg?

lookout
Carl Barkestam
Carl Barkestam

Marknadsansvarig och kontaktperson för webb

Liknande nyheter

Nyheter
SV
Nyheter
SV
Nyheter
Okategoriserade
SV