talent-recruitment_3

Det blir allt vanligare med digital rekrytering och många företag har, till följd av covid-19-pandemin, behövt påskynda en större digitalisering av sina rekryteringsprocesser. För många har det inneburit en stor förändring och omställning. Digital rekrytering kan vara både effektivt och personligt, trots att det personliga mötet skalas ner, eller snarare omformas, från tidigare traditionell rekrytering.

För att lyckas med digital rekrytering behöver det finnas en tydlig och utarbetad process på plats. I den här artikeln får du de verktyg du behöver för att lyckas med allt från urvalsprocessen till digital referenstagning.

Vad innebär digital rekrytering?

Digital rekrytering innebär att rekryteringsprocessen digitaliseras i alla steg. Vissa företag har implementerat och sett fördelarna med detta sedan länge, och för somliga är det fortfarande relativt nytt. En tydlig process vid digital rekrytering kan spara er både pengar, tid och resurser utan att tumma på kvaliteten.

Trots att rekryteringen sker digitalt kan ni få till personliga möten med kandidaterna – en nyckelfaktor vid all typ av rekrytering. Det är genom det personliga mötet som ni lär känna kandidaterna, och som de lär känna er. Det personliga mötet kan vara det som avgör om kandidaten och tjänsten är rätt matchning för varandra.

Processen vid digital rekrytering

Skapa en tydlig struktur för er process vid digital rekrytering. Här går vi igenom vad som är viktigt under de olika stegen.

  1. Kravprofil
  2. Ansökan och urval
  3. Intervjuer, tester och kunskapsprov
  4. Digital referenstagning
  5. Onboarding-processen

1. Kravprofil

En tydlig och utarbetad kravprofil utgör grunden i en rekrytering. Utifrån kravprofilen kan ni utforma allt från annonser och intervjuer till tester och referenstagning. Det här steget i den digitala rekryteringsprocessen skiljer sig inte nämnvärt från den traditionella, men utgör en viktig grund för resten av processen. Utan en genomarbetad kravprofil finns det en risk för att det hela utmynnar i en kostsam felrekrytering.

2. Ansökan- och urvalsprocessen

Den inledande ansökan- och urvalsprocessen som ofta inleder en rekrytering är tidskrävande och förknippat med administrativa uppgifter. Hur och var en tjänst annonseras har inte bara betydelse för hur lätt det är för kandidaten att söka tjänsten, men också för hur er urvalsprocess ser ut.

Digitala annonser

De flesta branscher når sina kandidater genom digitala annonsplatser, inte minst inom bland annat ekonomirekrytering och chefsrekrytering. Digitala annonser skapar mindre administrativt arbete, och gör det enklare att sålla bland kandidaterna. Se till att annonsera där du vet att era kandidater finns. På Finance Recruitment har vi ett stort nätverk av kandidater inom bank, finans, ekonomi, redovisning och försäkring.

Sök utan CV

En digitaliserad ansökningsprocess behöver inte kräva att kandidaten skickar in sitt CV, utan kan ersättas av ett kort frågeformulär som låter kandidaten själv fylla i sina kunskaper och erfarenheter inom de områden som ni värdesätter för just den tjänsten. Det tillåter er att sortera bland kandidaterna och att, i ett tidigt skede, göra ett urval av kandidater som ni vill få en mer utförlig bild av innan det blir aktuellt med intervjuer.

Den här typen av ansökan- och urvalsprocess lägger också grunden för en objektiv rekrytering, fri från fördomar, redan i ett tidigt skede. För dig som värdesätter en kompetensbaserad och jämlik rekrytering är detta en förutsättning.

3. Intervjuer, tester och kunskapsprov

En digitaliserad rekryteringsprocess ger inte enbart förutsättningar för en snabbare återkoppling, utan också till en snabbare process. Ni kan tidigt låta dem som är mest intressanta gå vidare i processen till olika tester eller kunskapsprov. Dessa kan ni skicka ut digitalt via automatiserade mejl till de kandidater som ni vill gå vidare med. Allt eftersom ni bedömer kandidaten prestera enligt önskemål kan ni boka in en digital videointervju.

Med underlaget från er kravprofil, kandidatens svar på urvalsfrågorna samt resultatet från tester och kunskapsprov kan ni hålla i en kompetensbaserad intervju. Detta kan göras både personligt och professionellt, precis som vid en fysisk intervju. Både ni och kandidaten kan lära känna varandra utan att det känns konstlat. Många är vid det här laget vana vid att delta i digitala möten, vilket har gett normaliseringen av digital rekrytering en ordentlig skjuts.

En digital intervju är lika smidig att genomföra som att boka in. Det finns flera gratistjänster för videomöten, såsom Microsoft Teams, Google Meets och Zoom, som endast kräver en inbjudan via e-post för att alla deltagare ska kunna ansluta sig. Processen blir inte bara snabbare, den förkortas också.

4. Digital referenstagning

En digitalisering av referenstagningen kortar ner detta, ofta tidskrävande, steg i rekryteringsprocessen. Med digital referenstagning kan ni få en mer objektiv bild av kandidaten, med eliminerad risk för att ställa ledande frågor. Referensgivarens svar blir lätta att sammanställa, vilket minskar detta annars så administrativt tunga steg i processen. Genom digital referenstagning kan referensgivaren också besvara era frågor när tiden för att ge utförliga svar finns.

5. Onboarding-processen

När ni har valt ut en kandidat och anställningsavtal har skrivits på återstår en viktig del av rekryteringen – onboarding-processen. Den första tiden på en arbetsplats får kandidaten att känna sig välkomnad och bekanta sig med både kollegerna och företagskulturen, samt komma i gång med det praktiska, olika system, ansvarsområden och annat som är viktigt i uppstartsfasen av en anställning.

Detta behöver inte ske fysiskt på plats, utan kan göras digitalt på distans. Läs mer om hur du kan få till en lyckad digital onboarding och introduktion för den nyanställde på arbetsplatsen.

Digital rekrytering i korta drag

Med rätt medel och genomarbetade metoder kan går det att genomföra en digital rekrytering som sparar både tid, pengar, resurser och administrativt arbete – utan att tumma på kvalitet, personlighet eller professionell framtoning. På Finance Recruitment har vi stor erfarenhet av digital rekrytering – i kombination med vårt stora nätverk av kandidater ger det oss möjlighet att utföra lyckade rekryteringar.

Carl Barkestam
Carl Barkestam

Marknadsansvarig och kontaktperson för webb

Liknande nyheter

Medarbetare
News
EN
Nyheter
SV
Nyheter
SV

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Finance Recruitment Sweden AB, orgnr. 556968-6552 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata