Ung ekonom som tittar in i kameran

En rekrytering är dyr, men en felrekrytering är ännu dyrare. Resurser i form av både pengar och tid läggs på att hitta en kandidat som passar kravprofilen för att undvika en felrekrytering. Statistik visar att cirka hälften av alla rekryteringar inte blir lyckade, det innebär att enorma resurser läggs på vad som i slutändan visar sig vara en felrekrytering.

Vad kostar en felrekrytering och hur går det att undvika? Här tar vi en närmare titt på konsekvenserna av att rekrytera fel och på hur det går att förebygga dem.

Vad innebär det att rekrytera fel?

Att rekrytera fel innebär i grunden att anställa en person som inte passar för den tjänst de har anställts för. En felrekrytering kan bero på flera olika faktorer, inklusive:

 • Otillräcklig kompetens
  Det kan vara så att personen inte har den nödvändiga kunskapen, färdigheterna eller erfarenheten för att utföra jobbet effektivt.
 • Fel personlighet eller kulturpassning
  En individ kanske inte passar in i företagskulturen eller kan ha svårt att samarbeta med andra i teamet. Detta kan leda till konflikter och problem med teamdynamiken.
 • Överkvalificering
  I vissa fall kan en överkvalificerad kandidat bli frustrerad eller uttråkad, vilket kan leda till lägre produktivitet eller tidig avgång från företaget.
 • Otillräcklig bakgrundskontroll
  Ibland kan en anställd ha oönskade element i sin bakgrund som företaget inte var medvetet om vid anställningstillfället. Detta kan inkludera allt från kriminell historik till falska referenser eller utbildningsbevis.

Följderna av att rekrytera fel kan vara kostsamma för ett företag. Det kan leda till lägre produktivitet, högre personalomsättning, ökade rekryteringskostnader och potentiellt även skada på företagets rykte. Därför är det viktigt för företag att noggrant genomföra rekryteringsprocessen för att minimera risken för felrekrytering.

Vad kostar en felrekrytering?

En felrekrytering kostar i snitt cirka 700 000 kronor. Det innebär att en del felrekryteringar kan kosta ännu mer än så. Kostnaderna utgörs av flera olika delar och växer snabbt i ökade kostnader. Här listar vi några av de olika omständigheter som gör att företag kan dra på sig stora kostnader vid en felrekrytering.

Vad kostar en rekrytering?

Räkna med att en rekrytering kostar cirka 20-30% av den anställdes första årslön.
Den genomsnittliga kostnaden för en rekrytering kan dock variera stort och inkludera olika mycket. Kostnaden kan inkludera allt från arbets- och annonseringskostnader samt utbildning till uppstart och övriga omkostnader. Generellt gäller att ju mindre förkunskaper den nyanställde har, och ju längre tid som vakansen sträcker sig över, desto högre blir rekryteringskostnaderna.

Tjänster som inte tillsätts i tid

En anställd brukar i genomsnitt generera en omsättning som motsvarar 1-3 gånger av sin årslön. Medellönen i Sverige är 36 100 kronor per månad (år 2020), vilket innebär att den medelanställdes årslön uppgår till drygt 433 000 kronor. Antalet arbetsdagar per år brukar räknas till 220 stycken. Det innebär alltså att företaget går miste om mellan cirka 1 970 och 5 900 kronor för varje dag som en nödvändig tjänst inte tillsätts.

Ökad arbetsbeläggning för befintliga medarbetare

Några av de medarbetare som redan jobbar på företaget får ofta en ökad arbetsbeläggning under tiden som en tjänst förblir otillsatt, eller under upplärningsperioden av en nyanställd. Det innebär att tid och resurser tas från en del av verksamheten för att investeras i den nyanställde.

Vid en felrekrytering riskerar tiden för resurser som investeras i den nyanställde att både förlängas och gå förlorad. Som medarbetare kan det kännas påfrestande om detta pågår över en längre tid, och medarbetaren riskerar att säga upp sig på grund av för hög arbetsbelastning. Då fördubblas kostnaderna för en misslyckad rekrytering. I det långa loppet kan du även gå miste om, eller förlora, kunder till följd av otillräckliga resurser.

Oönskade resultat

En felrekrytering kan resultera i att den nyanställde inte lever upp till de önskade eller förväntade resultat som ställs av företaget. En anställd som inte levererar mot budget kan bli en dyr kostnad mätt i uteblivna potentiella affärer. Att rekrytera fel person i en chefsroll kan i värsta fall få flera andra på företaget att säga upp sig.

Om den nyanställde inte heller besitter rätt kompetens, eller inte kommer in i sina arbetsuppgifter tillräckligt snabbt, riskerar hen att fatta felaktiga beslut som kan bli kostsamma för företaget. Här är det dock viktigt att poängtera värdet av en bra och välinvesterad onboarding, även vid en digital onboarding som sker på distans. Se till att ha en bra och utarbetad introduktionsfas som inte skapar kunskapsluckor eller andra potentiella brister.

Felrekrytering - Statistik

Hur vanligt är det med felrekrytering? Statistik från Säljpoolen visar att cirka hälften av alla rekryteringar är misslyckade. 55 % av alla rekryteringar på de stora företagen misslyckas. Hos småföretagen är motsvarande siffra 48 %. En potentiell anledning till varför andelen felrekryteringar hos små företag är mindre, är att de i större utsträckning använder sig av extern hjälp vid rekrytering.

Så undviker du en felrekrytering

En rekryteringsprocess som drivs av någon utan erfarenhet riskerar att landa i en felrekrytering som blir kostsam och som får företaget att gå miste om toppkandidater. Kostnaden för att ta hjälp av en utomstående aktör är liten i förhållande till vad det kan innebära för de långsiktiga kostnaderna. Det kan till och med finnas tusentals kronor att spara på att använda sig av ett rekryteringsbolag istället för att sköta rekryteringen internt.

Använd rätt rekryteringsmetod

För att säkerställa att rätt kandidat anställs, är det viktigt att använda effektiva rekryteringsmetoder. Kompetensbaserad rekrytering, en metod som fokuserar på kandidatens färdigheter och förmågor snarare än formella kvalifikationer eller tidigare erfarenhet, har visat sig vara särskilt effektiv.

Genom att koncentrera sig på de kompetenser som krävs för en specifik roll kan företag hitta individer som är mest lämpade för de specifika uppgifter och utmaningar som rollen innebär. Denna metod bidrar också till att eliminera fördomar och ger en mer rättvis och inkluderande rekryteringsprocess. Denna rekryteringsmetod kan minimera risken att rekrytera fel, förbättra teamets prestationer och öka den övergripande produktiviteten.

På Finance Recruitment har vi kompetensen, kunskapen och nätverket för att snabbt hitta rätt person för en lyckad rekrytering eller för tillfälliga interimslösningar. Vi har ett ständigt uppdaterat nätverk av kandidater inom ekonomi, bank och finans samt chefsrekrytering. Undvik felrekrytering genom att kontakta oss!

Kontakta oss

Carl Barkestam
Carl Barkestam

Marknadsansvarig och kontaktperson för webb

Liknande nyheter

Medarbetare
News
EN
Nyheter
SV
Nyheter
SV

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Finance Recruitment Sweden AB, orgnr. 556968-6552 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata