Ung ekonom som tittar in i kameran

En rekrytering är dyr, men en felrekrytering är ännu dyrare. Resurser i form av både pengar och tid läggs på att hitta en kandidat som passar kravprofilen för att undvika en felrekrytering. Statistik visar att cirka hälften av alla rekryteringar inte blir lyckade, det innebär att enorma resurser läggs på vad som i slutändan visar sig vara en felrekrytering.

Vad kostar en felrekrytering och hur går det att undvika? Här tar vi en närmare titt på konsekvenserna av att rekrytera fel och på hur det går att förebygga dem.

Vad kostar en rekrytering?

Vad kostar det att anställa egentligen? Den genomsnittliga kostnaden för en rekrytering kan variera stort och inkludera olika mycket. Priset kan inkludera allt från arbets- och annonseringskostnader samt utbildning till uppstart och övriga omkostnader. Generellt gäller att ju mindre förkunskaper den nyanställde har, och ju längre tid som vakansen sträcker sig över, desto högre blir rekryteringskostnaderna.

Vad kostar en felrekrytering?

En felrekrytering kan stå dig dyrt och kostar i snitt cirka 700 000 kronor. Det innebär att en del felrekryteringar kan kosta ännu mer än så. Kostnaderna utgörs av flera olika delar och växer snabbt i ökade kostnader. Här listar vi några av de olika omständigheter som gör att företag kan dra på sig stora kostnader vid en felrekrytering.

Tjänster som inte tillsätts i tid

En anställd brukar i genomsnitt generera en omsättning som motsvarar 1-3 gånger av sin årslön. Medellönen i Sverige är 36 100 kronor per månad (år 2020), vilket innebär att den medelanställdes årslön uppgår till drygt 433 000 kronor. Antalet arbetsdagar per år brukar räknas till 220 stycken. Det innebär alltså att företaget går miste om mellan cirka 1 970 och 5 900 kronor för varje dag som en nödvändig tjänst inte tillsätts.

Ökad arbetsbörda för befintliga medarbetare

Några av de medarbetare som redan jobbar på företaget får ofta en ökad arbetsbörda under tiden som en tjänst förblir otillsatt, eller under upplärningsperioden av en nyanställd. Det innebär att tid och resurser tas från en del av verksamheten för att investeras i den nyanställde.

Vid en felrekrytering riskerar tiden för resurser som investeras i den nyanställde att både förlängas och gå förlorad. Som medarbetare kan det kännas påfrestande om detta pågår över en längre tid, och medarbetaren riskerar att säga upp sig på grund av för tung arbetsbörda. Då fördubblas kostnaderna för en misslyckad rekrytering. I det långa loppet kan du även gå miste om, eller förlora, kunder till följd av otillräckliga resurser.

Oönskade resultat

En felrekrytering kan resultera i att den nyanställde inte lever upp till de önskade eller förväntade resultat som ställs av företaget. En anställd som inte levererar mot budget kan bli en dyr kostnad mätt i uteblivna potentiella affärer. En felrekryterad person i en chefsroll kan i värsta fall få flera andra på företaget att säga upp sig.

Om den nyanställde inte heller besitter rätt kompetens, eller inte kommer in i sina arbetsuppgifter tillräckligt snabbt, riskerar hen att fatta felaktiga beslut som kan bli kostsamma för företaget. Här är dock viktigt att poängtera värdet av en bra och välinvesterad onboarding, även vid en digital onboarding som sker på distans. Se till att ha en bra och utarbetad introduktionsfas som inte skapar kunskapsluckor eller andra potentiella brister.

Felrekrytering - Statistik

Hur vanligt är det med felrekrytering? Statistik visar att cirka hälften av alla rekryteringar är misslyckade. 55 % av alla rekryteringar på de stora företagen misslyckas. Hos småföretagen är motsvarande siffra 48 %. Anledningen till varför andelen felrekryteringar hos små företag är mindre, skulle kunna tänkas vara att de i större utsträckning använder sig av extern hjälp vid rekrytering.

Så undviker du en felrekrytering

En rekryteringsprocess som drivs av någon utan erfarenhet riskerar att landa i en felrekrytering som blir kostsam och som får företaget att gå miste om toppkandidater. Kostnaden för att ta hjälp av en utomstående aktör är liten i förhållande till vad det kan innebära för de långsiktiga kostnaderna. Det kan till och med finnas tusentals kronor att spara på att använda sig av ett rekryteringsbolag istället för att sköta rekryteringen internt.

På Finance Recruitment har vi kompetensen, kunskapen och nätverket för att snabbt hitta rätt person för en lyckad rekrytering eller för tillfälliga interimslösningar. Vi har ett ständigt uppdaterat nätverk av kandidater inom ekonomi, bank och finans samt chefsrekrytering. Undvik felrekrytering genom att kontakta oss!

Kontakta oss

Carl Barkestam
Carl Barkestam

Marknadsansvarig och kontaktperson för webb

Liknande nyheter

Ledarskap
Nyheter
SV
Nyheter
SV
Medarbetare
Nyheter
SV