Businessman typing on a computer keyboard, customer service satisfaction survey concept. Business people choose the highest satisfaction rating and give 5 stars. Satisfaction, rating, rating.

Rekrytering - personlighetstest

Användningen av personlighetstester i rekryteringsprocessen ökat markant under de senaste åren. Men vilka olika typer av test finns det, och hur kan de hjälpa rekryterare och företag att hitta rätt kandidat?

Vad är personlighetstest?

Personlighetstest vid rekrytering är ett verktyg som används för att uppskatta och mäta olika aspekter av en kandidats karaktär, beteende och preferenser. De baseras ofta på olika teorier och går vanligen ut på att personen får svara på en mängd frågor eller påståenden. Resultatet på testet ger en indikation på vilken typ av personlighetsprofil kandidaten har.

Olika typer av test

De vanligaste typerna av personlighetstest för jobb inkluderar:

Big Five-testet, eller femfaktorteorin, mäter fem grundläggande personlighetsdrag: samvetsgrannhet, extraversion, öppenhet, neurotisism och sympatiskhet.

DISC-testet identifierar kandidatens preferenser för olika typer av arbetsstilar: Dominans, Influens, Stabilitet och Samvete.

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)-testet delar in individer in 16 olika klasser av personlighetstyper.

Varför personlighetstest vid rekrytering?

Personlighetstester används för att ge en djupare förståelse för kandidaten. De kan ge en inblick i kandidatens beteende och värderingar, vilket i sin tur hjälper till att identifiera styrkor och svagheter. Detta ger värdefull information som kan användas för att avgöra huruvida personen kan passa in i organisationen. Personlighetstester är dessutom ett tidseffektivt verktyg som underlättar och automatiserar delar av rekryteringsprocessen.

Fördelar

  • Objektiv och datadriven bedömning av kandidaten
  • Snabb identifiering av styrkor och svagheter
  • Matcha personlighet med teamet

Nackdelar

  • Kan inte förutse hur en kandidat kommer prestera i en specifik roll
  • Ger inte alltid en korrekt bild av kandidaten
  • Potentiella brister i hur personliga data samlas in eller sparas
FinR_2620-hemsidan
Mathilde Helgesson

Marknadsansvarig

Liknande nyheter

Nyheter
SV
Nyheter
SV
Nyheter
SV