Agenda CFO 2019

Förra veckan så gästade vi AgendaCFO på Hotel AtSix i Stockholm för att nätverka och samtala om CFO’s utmaningar i framtiden. Många bra talare och intressanta ämnen. Två av talarna som stack ut var Professor Martin Carlsson-Wall från Handelshögskolan i Stockholm och avslutningstalaren Alexander Bard, filosof och författare.

Martin lanserade tvättsvamps modellen, dvs hur organisationer ska suga upp kunskap i lagom takt. Svampen kan inte vara torr men samtidigt inte för blöt. Big Data som den stora räddaren har visat sig mer förvirrande och försvårar vardagen. Många CFO känner en digital stress men det tröstande är att nästan alla känner den och från att CFO för några år sedan inte våga säga det kan nu nästan alla medge det.

Alexander lärde oss grunderna i globalisering, makt och IT. I hans modell är människan en konstant och det är teknologin som är variabeln. Och med teknologi innefattas allt. Det som driver utvecklingen framåt är teknologin, människan är i stort samma som den alltid varit. De största milstolparna som förändrat världen är: Talspråket, Skrift, Tryckpressen och Internet.

Han beskriver jorden idag som ett Internet med 8 miljarder uppkopplade individer. Han liknade Internet med franska revolutionen och stora frågan är vad som kommer som nästa steg i det stora kaoset som råder nu.

När CFO får välja själv

Under förmiddagen så genomförde Helena Haraldsson en omvärldsanalys där vi i publiken fick delta genom en Mentimeter undersökning. Utfallet blev väldigt spännande, där vi kunde läsa att de fem sakerna som CFO’s vill göra smartare är:

  • Delegera
  • Planera
  • Strukturera
  • Prioritera
  • Kommunicera

Det är slående hur väl dessa prioriteringar går hand i hand med den digitala utvecklingen. Det är orealistiskt att all kunskap kan finnas centraliserade till en roll – smart delegering och planering i verksamheten är nyckeln. Samtidigt gäller det att ha en gedigen struktur i organisationen där rätt person finns på rätt plats för att kunna leverera det värde som organisationen vill skapa.

Sist men inte minst tycker vi också att kommunikation är nödvändig för både bra intern struktur och för attraktiv employer branding. Det är viktigt att idag kunna kommunicera till potentiella medarbetare vilket värde de kommer tillföra i organisationen, samt vad deras prestation kommer att resultera i.

Liknande nyheter

Nyheter
SV
Nyheter
SV
Nyheter
SV