Rekryteringsföretag inom ekonomi i Stockholm | Finance Recruitment

Rekryteringsföretag inom ekonomi i Stockholm

Att anställa någon är enkelt, men att hitta rätt person att anställa är en helt annan sak.

Anlita oss Skicka in CV

Rekrytering med fokus på ekonomi, bank och finans

Vi på Finance Recruitment genomför tusentals intervjuer med kandidater varje år. Under de senaste fem åren har vi tillsatt över 900 rekryteringar och interimstillsättningar i Stockholm och London. Redan från starten har vi genom att specialisera oss på rekrytering inom ekonomi, bank och finans, blivit riktigt vassa på det vi gör eftersom vi verkligen kan rekrytering inom vårt område.

Med den erfarenhet och kunskap vi samlat på oss genom åren kan vi säkerställa att vi håller högsta kvalitet i våra tjänster och att du som kund får en så bra service som möjligt när du anförtror oss ansvaret att sköta rekryteringen till din ekonomiavdelning.

Vi sköter hela rekryteringsprocessen åt dig

Att rekrytera på egen hand tar tid och fokus från verksamheten och det är inte utan risk. En felrekrytering kan bli dyr i slutänden. Därför kan det vara en god idé att överlåta det till ett professionellt rekryteringsföretag specialiserat på ekonomi i Stockholm. Vi tar hand om hela rekryteringsprocessen från start till slut. För att säkerställa att ingen relevant information hamnar mellan stolarna under rekryteringsprocessen får du som kund en kontaktperson som ser till att du får den service du behöver.

För att se vad som verkligen skiljer mellan olika kandidater är en konst, därför arbetar våra ca 20 medarbetare specialiserat inom sina respektive fokusområden. Dessutom arbetar vi proaktivt i sökandet efter kandidater vilket ger oss möjligheten att ge dig en snabb och effektiv rekrytering. Många gånger har vi redan ett par kandidater som matchar dina krav i vårt nätverk och har därför redan kommit en bit in i rekryteringsprocessen, innan du som kund kontaktar oss med din förfrågan.

Idag har vi på Finance Recruitment ett etablerat och uppdaterat nätverk med Sveriges bästa ekonomer med olika erfarenhet från olika branscher som kan bidra med nya fräscha synsätt till din ekonomi- och finansavdelning.

Vill du veta om våra tjänster? Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med effektiv rekrytering inom ekonomi till ditt företag i Stockholm!

Rekrytering inom ekonomi, bank och finans

Vår Rekryteringsprocess för permanenta tjänster

Att hitta de bästa kandidaterna på marknaden tar tid. Därför arbetar vi på Finance Recruitment proaktivt och letar redan nu efter er nästa medarbetare. Att arbeta proaktivt innebär för oss att vi löpande träffar kompetenta kandidater för generella intervjuer, inte bara för specifika roller. I dessa intervjuer undviker vi standardiserade svar och tar istället reda på vad kandidaterna brinner för och vad de vill i sitt nästa steg. På så vis håller vi vårt nätverk uppdaterat och vet vilka som är de bästa kandidaterna på marknaden just nu. När våra kunder sedan har ett rekryteringsbehov, kan vi snabbt bilda oss en uppfattning om vilka kandidater i vårt nätverk som skulle passa för den aktuella positionen.

Vi erbjuder kompetenstester, personlighetsbedömning samt bakgrundskontroll av slutkandidat.

Självklart tar vi hänsyn till våra kunders behov och önskemål och skräddarsyr en process utifrån den aktuella rekryteringen och kundens önskan.

 

Steg för steg

 • Fastställa befattningsbeskrivning Vi träffar er och skapar en god förståelse för just ert behov. Därefter sammanställer vi gemensamt en befattningsbeskrivning för den aktuella tjänsten. Denna befattningsbeskrivning ligger sedan till grund för vårt arbete.
 • Sökande och annonsering Vi påbörjar omgående vår sökprocess. Den består vanligen av följande metoder:
 1. Vår egen databas – med den senaste söktekniken kan vi snabbt kartlägga de mest relevanta kandidaterna för er specifika roll.
 2. Externa databaser – vi har tillgång till flera databaser utöver vår egen, vilket sätter oss i kontakt med ännu fler arbetssökande i Stockholmsområdet.
 3. Eget nätverk – tillsammans med Finance Recruitment har vi över 20 års erfarenhet av rekrytering inom ekonomi, bank och finans. Vi har således byggt upp ett starkt nätverk av ekonomer.
 4. Annonsering – vi annonserar ut rollen på en mängd ledande webbplatser. Detta ger oss tillgång till passivt arbetssökande kandidater.
 • Urval och kandidatpresentation I nästa steg intervjuar vi alla de kandidater vi finner relevanta utifrån den framtagna befattningsbeskrivningen. Om ni önskar och finner det väsentligt får kandidaterna även genomföra kompetenstester. Med intervjuer och eventuella tester som grund presenterar vi sedan en lista med 3-5 kandidater som matchar befattningsbeskrivningen. Alla kandidater presenteras med en detaljerad sammanfattning avs. erfarenheter, styrkor/svagheter, personlighet och de viktigaste skälen till att vi har valt ut just dem. Vi anger även uppgifter om kandidaternas nuvarande lön, löneanspråk, uppsägningstid och annan viktig information.
 • Referenstagning och tester Efter att ni valt en eller två slutkandidater tar vi referenser. När vi har genomfört referenstagningen går vi genom den muntligt med er. Efter att referenstagningen är klar gör vi en s.k. bakgrundskontroll av slutkandidat. I de fall ni önskar genomför vi även personlighetstester och tester som verifierar kandidatens numeriska, spatiala och verbala förmåga. Detta sker innan referenstagning.
 • Löneförhandling och kontraktsskrivning När ni har hittat den perfekta slutkandidaten, ger vi er råd om lön och övriga förmåner baserat på vår erfarenhet, rådande marknadsförhållanden och tidigare rekryteringar av liknande roller.
 • Uppföljning Inom två månader från att den valda slutkandidaten har påbörjat sin tjänst har vi uppföljningsmöte med både kund och kandidat.

Varför borde du använda Finance Recruitment när du behöver anställa?

Läs mer här

Har du ett rekryteringsbehov eller vill diskutera en framtida tillsättning?

Läs mer här

Fyll i ditt namn och ladda upp ditt CV.
 • Dra filer hit eller