Private equity jobb i Stockholm | Finance Recruitment

Private Equity jobb i Stockholm

Vi är specialister på att rekrytera medarbetare inom Private Equity i Stockholm.

Anlita oss!

Private Equity jobb i Stockholm

Vi är specialister på att rekrytera medarbetare inom private equity i Stockholm.

På Finance Recruitment har vi ett dedikerat team som aktivt arbetar med tillsättningar inom private equity i Stockholm. Våra medarbetare har själva bakgrund från finansbranschen och ett stort nätverk i Stockholm, övriga nordiska huvudstäder samt London.

Roller inom private equity

Vi rekryterar till olika senioritetsnivåer inom yrkesrollen investment professional. Dessa nivåer inkluderar:

  • Analyst – Associate En junior roll inom private equity där du bland annat arbetar med att analysera och utvärdera investeringsmöjligheter i bolag genom finansiell värdering, modellering samt framtagande av IM. Du deltar i både förvärv och avyttringar av investeringar. Du jobbar med omvärldsbevakning och stöttar din fonds portföljbolag.
  • Investment Manager – Director: En senior roll inom private equity där du ansvarar för att bearbeta, köpa och förvalta portföljbolag. Du sitter med i styrelser för dina portföljbolag samt ansvarar för rapporteringen gentemot högsta ledningen.

Private equity bolag som vi arbetar med

Vi arbetar med flera framgångsrika private equity fonder i Stockholmsområdet. Våra kunder varierar från stora och kända fondbolag som EQT (40 miljarder EUR) och Ares Management (149 miljarder USD) till mindre och nischade fonder som Infranode (infrastruktur, energi och transport i Norden) och Summa Equity (global hållbar utveckling).

Arbetsuppgifter inom private equity

Jobb inom Private Equity handlar förenklat om investeringar i onoterade bolags kapital. Termen aktivt ägande är populär och innebär att både kapital och kunskap tillförs i bolagen. Resultatet blir att bolagen byggs upp hållbart under en längre tidshorisont. Private Equity bolagen är också en stor aktör för att utländskt kapital ska komma till Sverige genom investeringar i onoterade bolag.

Typiska arbetsuppgifter inom private equity innebär bland annat:

  • Finansiell värdering och modellering
  • Identifiera, analysera och utvärdera potentiella investeringar i bolag
  • Aktivt arbeta med private equity bolagets portfolio av bolag
  • Arbeta strategiskt inom portfoliobolagens styrelsegrupper

Vad behöver du som kandidat inom Private Equity?

De kandidater som vi tillsätter till tjänster inom private equity har en lång meritlista på sitt CV. Private Equity bolag letar bara efter dem bästa av de bästa. Självklart beror det också på vilket bolag, senioritet och vilken sektor som bolaget nischar sig åt. Men den generella meritlistan för dig som kandidat bör innefatta:

  • Stark akademisk bakgrund med påvisad analytisk förmåga, en bra förståelse generellt för Corporate Finance samt ett kommersiellt tänkande.
  • Två till tre års erfarenhet från roller inom investment banking, in-house M&A och/eller som managementkonsult.
  • Påvisad erfarenhet av bolagsvärderingar, finansiell modellering och analys.

Behöver du rekrytera inom Private Equity?

Om du har ett behov av att hitta rätt medarbetare till din organisation så är du välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig och din organisation konkretisera behovet och ge en marknadsanalys av hur kandidatmarknaden ser ut. Vårt erbjudande inkluderar allt från kravprofil till search och annonsering till intervjuer, bakgrundskontroller, kompetenstester och presentation av de bästa kandidaterna.


Nahrin Anbratt

Nahrin Anbratt

0704980274

Email

Senior Rekryteringskonsult specialiserad på rekrytering inom Private Equity

Varför borde du använda Finance Recruitment när du behöver anställa?

Läs mer här

Har du ett rekryteringsbehov eller vill diskutera en framtida tillsättning?

Läs mer här

Fyll i ditt namn och ladda upp ditt CV.
  • Dra filer hit eller