Private equity jobb i Stockholm | Finance Recruitment

Private equity i Stockholm – Jobb för dig

Vi är Finance Recruitment; rekryteringsföretaget som tror på specialisering. Vi fokuserar enbart på roller inom ekonomi, bank och finans för att säkerställa en kvalitativ leverans. Bland annat hjälper vi arbetssökande att hitta positioner på private equity-bolag i Stockholm. Jobb som dessa kräver att vi som rekryterare besitter lång erfarenhet av att rekrytera ekonomipositioner och chefer. Den erfarenheten har vi – både i Stockholm och London. Vi är proaktiva och vill alltid presentera bästa lösning för kund, även nya kandidater som kunder kanske inte efterfrågat i dagsläget.

Vi grundades 2014 av fyra seniora rekryteringskonsulter med målet att vi skulle bli det självklara valet vid rekryterings- och interimtillsättningar inom ekonomi, bank och finans i Stockholm. För att lyckas leverera bäst värde till kunderna och kandidaterna har vi valt att dela upp vår organisation i tre olika specialistområden: Finance Recruitment Permanent, Finance Recruitment Interim och Talent Recruitment Permanent & Konsult.

Vad är private equity?

Förr användes det engelska uttrycket private equity om investeringar i icke börsnoterade (det vill säga private) bolag. Idag har dock termen breddats en aning och kan således även användas för börsnoterade aktiebolag. På svenska är ett private equity-bolag detsamma som riskkapital, det vill säga kapital som används för att köpa en stor aktiepost i ett etablerat företag i avsikt att sälja den om några år. Riskkapitalbolag tar då en aktiv del i ledningen av de företag som de har andelar i. Målet är då att höja värdet på företaget så att aktierna efter några år kan säljas med vinst. I och med det är det även attraktivt med jobb inom private equity.

Är du redo för din nästa utmaning? Låt oss hjälpa dig hitta drömjobbet!

Skicka in ditt CV här

Har du ett rekryteringsbehov eller vill diskutera en framtida tillsättning?

Kontakta oss

 

Private equity Stockholm jobb

Hur jobbar vi i Stockholm?

Vi vet vilka aspekter som bör tas i beaktning när ett rekryteringsbehov uppstår – inte minst för private equity-företag. Vi går igenom dessa aspekter metodiskt med våra kunder i vårt första uppstartsmöte. Dessa aspekter är även viktiga för dig som kandidat, din personliga utveckling är nämligen minst lika viktig som företagets tomma plats. För att du ska kunna utvecklas på ett private equity i Stockholm ser vi således till att jobbet är rätt för just dig. Följande aspekter går vi igenom tillsammans med er:

  • Analys av företagets behov – en helhetsgenomgång av kundernas ekonomifunktioner för att specificera vilken roll de behöver rekrytera till.
  • Kvalitetssäkra kandidaterna – skaffar en transparent bild av de kandidater som är aktuella för den specifika tjänsten genom personlighetsbedömningar, kompetensbaserade tester, logiska kunskapstest och bakgrundskontroller.
  • Rätt uppdrag till rätt kandidat – kostnaden av en felrekrytering kan vara stor. Viktigt att bibehålla talang och säkerställa att kandidaten utvecklas personligt och i karriären.

Varför borde du använda Finance Recruitment när du behöver anställa?

Läs mer här

Har du ett rekryteringsbehov eller vill diskutera en framtida tillsättning?

Läs mer här

Fyll i ditt namn och ladda upp ditt CV.
  • Dra filer hit eller