favicon (5)

Rekrytering av Redovisningschef i Stockholm

Redovisningschef

Behöver din organisation hjälp med rekrytering av en redovisningschef i Stockholm? I har genomfört över 1000 lyckade rekryteringar och konsulttillsättningar av ekonomer och specialister i Stockholm.

Redovisningschef - en tung ekonomiroll med stort ansvar

Som redovisningschef har du ett övergripande ansvar för bolagets redovisning där du säkerställer god kvalitet i den legala rapporteringen. Tjänsten i sig kan variera från bolag till bolag, vissa benämner även denna roll som redovisningsansvarig. Redovisningschefens roll är ofta bred med både strategiskt och operativt ansvar. Många bolag eftersöker medarbetare som kombinerar ledarskap med hands-on praktiska arbetsuppgifter.

Som redovisningschef har du vanligtvis ansvar för en eller flera medarbetare och du rapporterar till CFO på bolaget. Detta är en tung ekonomiroll med stort ansvar för att säkerställa bolagets räkenskaper, balansräkning och bokslut.

Koncernredovisningschefer

Koncernredovisningschefer spelar en kritisk roll i att säkerställa korrekt och tidseffektiv rapportering inom företagsgrupper. Rekrytering av en koncernredovisningschef är en viktig process för företag som behöver ett starkt ledarskap i sin finansiella rapportering.

Kontakta oss Lediga jobb

Vilka vanliga krav finns på en redovisningschef?

 • Akademisk bakgrund med ekonomi och/ eller redovisningsinriktning
 • Flera års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete i komplexa organisationer eller konsultbolag /revisionsbolag.
 • Goda kunskaper av redovisningsprinciper som K2 och K3. IFRS är ofta meriterande för internationella bolag.
 • Du har mycket goda kunskaper i Excel och redovisningssystem
 • Stark kunskap om redovisningsstandarder inklusive tekniska aspekter inom svensk redovisning, skatteregler och internkontroll

Vanliga system inom redovisning

 • SAP
 • Fortnox
 • Visma
 • Hogia
 • Navision
 • Pyramid
 • Ocra
 • Konsolidator
Droppe som skapar ringar på vattnet

Arbetsuppgifter för en Redovisningschef

 • Ansvara för den löpande bokföringen
 • Upprättande av månads- och årsbokslut
 • Momsredovisning och skattedeklaration
 • Lagerredovisning
 • Budget, analys och rapportering
 • Kontakt med revisorer

Rollen som redovisningschef öppnar för framtiden

Ofta söker våra kunder efter individer med en prestigelös inställning till sitt arbete och som kan tänka sig arbeta både med strategiska frågor såväl som hands-on i redovisningen på bolaget. Som redovisningschef krävs det att du har god samarbetsförmåga samtidigt som du i hög grad arbetar självständigt.

För en kandidat så kan positionen som redovisningschef ge en den förberedelse och nödvändiga erfarenhet som krävs för att ta klivet upp som CFO eller ekonomichef på ett bolag.

Är behovet tillfälligt?

I vissa situationer kan behovet av till exempel en koncernredovisningschef uppstå endast under en begränsad tid. Vi erbjuder en lösning för tillsättning av en interim koncernredovisningschef, oavsett om behovet beror på föräldraledighet, sjukskrivning eller en övergångsperiod.

En interimslösning säkerställer att ert företag fortsätter att fungera effektivt och uppfyller alla era finansiella rapporteringsbehov utan avbrott. Vi förstår vikten av att snabbt hitta en passande kandidat som inte bara har rätt kompetens och erfarenhet, men som också kan anpassa sig till er företagskultur och arbetssätt.

Kontakta oss för att veta mer

Behöver du rekrytera en redovisningschef? Kontakta oss så hjälper vi dig.

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
Varför anlita Finance Recruitment

Lång erfarenhet av att rekrytera ekonomiroller

Vi på Finance Recruitment besitter lång erfarenhet av att rekrytera ekonomiroller och chefer i både Stockholm och London.

Läs mer här

Hur fungerar det att anlita oss

Rätt person till rätt tjänst

Vi på Finance Recruitment besitter lång erfarenhet av att rekrytera ekonomiroller och chefer i både Stockholm och London.

Läs mer här