Ekonomi och redovisning | Finance Recruitment

Ekonomi och Redovisning

Traditionella ekonomiroller som CFO, ekonomichef, controller och redovisningsekonom för både små, medel och stora organisationer.

Kontakta oss

Rekrytering inom ekonomi och redovisning

Våra medarbetare inom ekonomiteamet arbetar med samtliga roller inom ekonomiområdet på chefs- och specialistnivå, oavsett bransch. Att arbeta branschoberoende leder till att vi kommer i kontakt med flertalet kandidater vilket i sin tur resulterar i att vi kontinuerligt skapar oss ett brett nätverk av erfarna ekonomer med gedigen specialisering utifrån både funktion och bransch.

Nyckelroller som vi arbetar med är bl.a. chefsrekrytering som CFO och Ekonomichefer med totalansvar för hela ekonomifunktioner. Andra och återkommande nyckelroller är olika typer av Controllers – Controllerchefer med personalansvar samt controllers inom olika områden så som exempelvis business– och financial controllers, projektcontrollers och koncerncontrollers. Ytterligare roller inom vårt specialistområde är nyckelpositioner inom redovisning och koncernredovisning.

CFO/Ekonomichef

Att leda ekonomifunktionen är ett stort ansvar. Vi hjälper dig hitta rätt kandidat.

Läs mer här

Redovisningsekonomer

Redovisningsekonomen är en nyckelperson i varje bolag.

Läs mer här

 

Koncernredovisningsekonom

Kanske den tyngsta och mest komplicerade redovisningsrollen. Vi hjälper dig.

Läs mer här

 

Head of Business Control

Chefsrekryteringar är komplexa, och controllerområdet är bärande i organisationen.

Läs mer här

 

"För några år sedan blev jag kontaktad av en av personerna bakom Finance Recruitment för ett interimsarbete. Han och hans kollegor har under dessa år funnit utvecklande, stimulerande och intressanta uppdrag som verkligen passar mig och min profil. Det är därför jag inte kan sluta utan fortsätter fastän jag uppnått pensionsålder. Tack Jens, Carl-Christian & Co."

Primärt arbetar vi med chefs- och specialistrekrytering i Stockholmsområdet

Utöver rollerna som vi tidigare beskrivit så arbetar vi också med nischade funktioner såsom:

  • Internrevision
  • IFRS
  • Treasury
  • Skatt- och moms

Behöver du rekrytera? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Hanna BulldraHanna Bulldra

0707285255

Email

Team Manager för rekryteringar inom ekonomi och redovisning

Varför borde du använda Finance Recruitment när du behöver anställa?

Läs mer här

Har du ett rekryteringsbehov eller vill diskutera en framtida tillsättning?

Läs mer här

Fyll i ditt namn och ladda upp ditt CV.
  • Dra filer hit eller