Ekonomi och redovisning | Finance Recruitment

Ekonomi och Redovisning

Traditionella ekonomiroller som CFO, ekonomichef, controller och redovisningsekonom för både små, medel och stora organisationer.

Våra medarbetare inom ekonomiteamet arbetar med samtliga roller inom ekonomiområdet på chefs- och specialistnivå, oavsett bransch. Att arbeta branschoberoende leder till att vi kommer i kontakt med flertalet kandidater vilket i sin tur resulterar i att vi kontinuerligt skapar oss ett brett nätverk av erfarna ekonomer med gedigen specialisering utifrån både funktion och bransch.

Nyckelroller som vi arbetar med är bl.a. chefsrekrytering som CFO och Ekonomichefer med totalansvar för hela ekonomifunktioner. Andra och återkommande nyckelroller är olika typer av Controllers – Controllerchefer med personalansvar samt controllers inom olika områden så som exempelvis business– och financial controllers, projektcontrollers och koncerncontrollers. Ytterligare roller inom vårt specialistområde är nyckelpositioner inom redovisning och koncernredovisning.

Primärt arbetar vi med chefs- och specialistrekrytering i Stockholmsområdet.

Utöver dessa roller arbetar vi även med tillsättningar inom områden som:

  • Internrevision
  • IFRS
  • Treasury
  • Skatt- och moms

Philip DufwaPhilip Dufwa

0735361388

Email

Grundare och partner, specialist rekrytering inom ekonomi och redovisning.

Jens BergstenJens Bergsten

0763165030

Email

Grundare och partner, specialist på Interim Management inom ekonomi.

Vilka aspekter är viktiga att ta i beaktande vid en rekrytering?

Läs mer här

Har du ett rekryteringsbehov eller vill diskutera en framtida tillsättning?

Kontakta oss

Fyll i ditt namn och ladda upp ditt CV.
  • Dra filer hit eller