favicon (5)

Rekrytera Controller i Stockholm

Rekrytering av controller – en bärande ekonomifunktion

Rekrytering av en controller innebär tillsättning av en av ekonomifunktionens mest omväxlande roller, med en fot på ekonomiavdelningen och en på säljavdelningen. Vanligtvis arbetar en controller med budget, prognos och analys – viktig information för ledningen i ett bolag. Att rekrytera en controller med rätt kompetens är alltså av högsta värde.

Rekrytering controller

Rekrytering av controller kan vara avgörande för ert företags framgång. Rollen som controller är central i er organisation och har stor inverkan på företagets ekonomiska hälsa. Att hitta rätt person för jobbet kan dock vara en utmaning. Det krävs inte bara att kandidaten har rätt kompetenser och erfarenheter, men också att personen passar in i er företagskultur och delar era värderingar. På Finance Recruitment har vi gjort rekrytering av controller till vår specialitet.

När ni är i behov av rekrytering av en controller bör ni fokusera på kandidater som har starka analytiska färdigheter och erfarenhet av budgetering, prognostisering och finansiell rapportering. Dessa är grundläggande färdigheter som varje controller bör ha. Ni bör också leta efter kandidater som har starka kommunikativa färdigheter och förmågan att förstå och tolka affärsstrategier.

Förutsättning för en lyckad rekrytering

En framgångsrik rekryteringsprocess kräver en djup förståelse för rollen och vad den innebär inom just er organisation. Det är viktigt att ni har en tydlig bild av vad ni söker och kan kommunicera detta till potentiella kandidater.

Ha också i åtanke att en bra controller inte bara kan förstå siffror, men också kan relatera dem till företagets övergripande affärsstrategi. Ni bör därför söka efter kandidater som kan visa att de kan koppla sin tekniska kunskap till affärsresultat.

Vid rekrytering av controller, kom ihåg att det inte bara är en fråga om att hitta rätt person för jobbet, men också om att hitta rätt jobb för personen. Att erbjuda möjligheter till personlig och karriärmässig utveckling kan göra er position mer attraktiv för högkvalificerade kandidater.

Business Controller - en specialistroll

Det finns många typer av controllers. Vi erbjuder rekrytering av controller till alla inriktningar av controlleryrket, det betyder att vi jobbar både med verksamhetsinriktade och finansiellt inriktade positioner. Vanliga titlar är:

 • Business Controller
 • Financial Controller
 • Project Controller
 • Group Controller

Tjänsten som controller är ofta ett naturligt karriärsteg för en redovisningsekonom som vill närmare ekonomistyrning och ledande positioner i ett bolag. Vill ni ha hjälp med rekrytering av controller? Tveka inte på att kontakta oss!

Kontakta oss Lediga jobb

Jobba som controller

Att jobba som controller innebär att stå i centrum för en organisations ekonomiska flöden. Det är du som controller som har överblick över företagets ekonomiska situation och framtidsutsikter. Du kommer att analysera och rapportera finansiell information som används för att ta strategiska beslut.

En controllers roll varierar beroende på organisationens storlek och struktur, men en gemensam nämnare är att du alltid behöver ha både öga för detaljer och förmågan att se den större bilden. Att jobba som controller innebär att du kommer att ansvara för att företaget följer lagar och regler, men också för att hitta sätt att optimera ekonomiska processer.

Arbetet som controller innebär också att du ofta arbetar i gränslandet mellan ekonomi och försäljning. Du kommer att bli en viktig länk i företagets kommunikation mellan dessa avdelningar, och er analys kommer att ha stor betydelse för företagets försäljningsstrategi.

Lyckas i arbetet som controller

För att lyckas som controller krävs det att du är både analytisk och kommunikativ. Du kommer att presentera och förklara komplex ekonomisk information för olika delar av organisationen. Detta innebär att du behöver ha förmågan att kommunicera effektivt med både ekonomiska experter samt med de som inte har samma ekonomiska bakgrund.

Att jobba som controller kan vara utmanande men också mycket givande. Du kommer att ha en nyckelroll i företaget och ha möjlighet att påverka företagets framgång direkt. Med rätt utbildning och erfarenhet kan du också förvänta dig att få goda karriärmöjligheter och möjlighet till vidare utveckling inom företaget. Att jobba som controller ger dig chansen att verkligen göra skillnad och bidra till företagets framgång.

Vanliga arbetsuppgifter för en controller

 • Arbete med rapportering och analys av viktiga nyckeltal
 • Utveckling och optimering rapporter och KPI:er
 • Upprättning av olika typer av business cases och beslutsunderlag
 • Länk mellan säljorganisation och ekonomifunktion
Controller som arbetar hemifrån med rapportering.

Det krävs för att jobba som controller

 • Utbildning inom ekonomi
 • Erfarenhet av redovisning
 • Förståelse för ekonomiska flöden
 • Noggrannhet och analysförmåga
 • Bra på att kommunicera

Rekrytera controller

Vi hjälper bolag i alla storlekar med tillsättningar och konsultlösningar när du behöver rekrytera controller. Rekryteringskonsulterna som arbetar på Finance Recruitment känner väl till marknaden för controllers i Stockholm och kan effektivt ge kunden en bild av förutsättningarna.

Kontakta oss för rekrytering av en controller

Behöver du hjälp med rekrytering av en controller? Kontakta oss så hjälper vi dig.

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
Varför anlita Finance Recruitment?

Lång erfarenhet av att rekrytera specialister

Vi på Finance Recruitment har tillsatt över 1000 specialister inom ekonomi, bank och finans i Stockholm.

Läs mer här

Har du behov av en konsult?

Ekonomikonsulter och Interim Managers

När ett behov uppstår måste det gå fort. Inom 24 timmar kan vi presentera tillgängliga konsulter.

Läs mer här