Rekrytering av controller i Stockholm | Finance Recruitment

Rekrytering av Controller i Stockholm

Vi är specialister på rekrytering av business controllers, financial controllers, project controllers och group controllers.

Kontakta oss

Controller – en bärande ekonomifunktion

Jobbet som controller är en av ekonomifunktionens mest omväxlande. Vanligtvis arbetar de med budget, prognos och analys – viktig information för ledningen i ett bolag. Vi arbetar med alla typer av inriktningar av controlleryrket, det betyder att vi jobbar både med verksamhetsinriktade och finansiellt inriktade roller:

  • Business Controller
  • Financial Controller
  • Project Controller
  • Group Controller

Specialisering har varit vårt motto ända sedan starten. Vi är säkra på att vi gör vårt arbete bättre när vi verkligen kan de roller vi rekryterar till, därför lägger vi vårt fokus på ekonomi och bank och finans. Så gör som så många andra nöjda företag, investmentbolag och banker i Stockholm, låt oss sköta din rekrytering när du är i behov av en controller. Med oss får du de bästa förutsättningarna att hitta rätt person till jobbet.

En controllertjänst är en specialistroll som lägger grunder för en framtida chefsposition inom ekonomistyrning eller som Head of Business Control.


 

Som Controller har du ofta ansvar för

  • Prognos- och budgetprocessen
  • Utvecklande av rapporter och KPIer
  • Upprättande av business case och beslutsunderlag
  • Vara länken mellan säljorganisationen och ekonomifunktionen

Kontakta oss så hjälper vi dig

Att hitta rätt person till jobbet är många gånger lättare sagt än gjort. Sökandet kan ta tid och en felrekrytering kan bli en kostsam historia. När vi genomför en rekrytering strävar vi efter att alltid presentera kandidater med rätt egenskaper och erfarenheter för den tjänst som du utlyser. Och genom att arbeta proaktivt har vi många gånger redan startat rekryteringsprocessen innan ditt behov uppstår.

Välkommen att kontakta oss!

 

Vi genomför rekryteringen från början till slut

Först fastställer vi en kravprofil utifrån mötet med dig som kund. Med god förståelse och insikt om dina behov kan vi på ett korrekt sätt presentera rollen för kandidaterna. Sedan söker vi efter rätt kompetens i vårt stora nätverk, i egna och externa databaser samt genom headhunting och annonsering.

Utifrån kravprofilen gör vi ett första urval där alla relevanta kandidater intervjuas. Du får därefter en lista med 3-5 kandidater som matchar dina önskemål och en detaljerad presentation med en sammanfattning av samtliga kandidaters erfarenheter, styrkor och personlighet.

När det återstår en eller två slutkandidater genomför vi referenstagning som sammanfattas och skickas till dig i ett pdf-dokument. Därefter sker löneförhandling och kontraktsskrivning.

Inom två månader efter att din nya anställda är på plats gör vi ett uppföljningsmöte med både dig som kund och kandidaten. På så vis kommer vi att finnas som en hjälpande hand genom hela processen från början till slut.

Varför borde du använda Finance Recruitment när du behöver anställa?

Läs mer här

Har du ett rekryteringsbehov eller vill diskutera en framtida tillsättning?

Läs mer här

Fyll i ditt namn och ladda upp ditt CV.
  • Dra filer hit eller