Rekrytering Head of Business Control - Finance Recruitment

Rekrytering Head of Business Control

Det är en konst att verkligen se vad som verkligen skiljer två kandidater åt. Att på egen hand sköta rekryteringen av en Head of Business Control till ditt företag tar tid och kan medföra risker.

Kontakta oss!

Head of Business Control – en viktig roll i ledningsgruppen

Head of business control är en position som passar personer som lockas av att leda och ansvara för arbetet med ekonomistyrning inom en ekonomisk organisation. Rollen kan se olika ut på olika företag men innebär ofta ansvar för att analysera resultat och planera förbättringsåtgärder i samarbete med andra chefer på företaget. En Head of Business Control bör vara drivande, ha en fallenhet för att leda andra personer och dessutom vara flexibel nog att samarbeta med andra delar av verksamheten.

Här är några av de arbetsuppgifter som kan hamna på skrivbordet hos en business controller:

  • Planera, leda och fördela arbetet för företagets controllers
  • Stödja företagets avdelningar med beslutsunderlag och ansvara för resultatuppföljning
  • Ansvara för planering och genomförande av budgetprocessen
  • Analysera intäkts- och kostnadsavvikelser, nyckeltal och balans
  • Utveckla processer och rutiner inom controlling funktionen
  • Delta i ledningsgruppen

Tillsammans med roller som CFO och Redovisningschef utgör Head of Business control en av de mest seniora ekonomirollerna på de flesta bolag.

Vi har alltid företagets behov i fokus

När vi utför en rekrytering är alltid företagets behov i fokus. En Head of Business Control har en mycket viktig roll i en organisation som ledare för företagets controllers. Det handlar om att fördela arbetet på avdelningen, vilket innebär att ansvaret är större om man jämför med en controller utan chefsposition. Att rekrytera rätt Head of Business control är alltså mycket viktigt – därför lägger vi ner hårt arbete i varje rekryteringsprocess.

Vi är träffsäkra i vår leverans till dig

  • Varje rekryteringskonsult träffar ca 10 kvalificerade kandidater per vecka
  • 98% av de kandidater vi tillsätter trivs och stannar efter sin provanställning.

Erfarna rekryterare hjälper dig att hitta rätt

Men som sagt, det varierar från företag till företag. Om du tar hjälp av våra erfarna rekryterare så kan du vara trygg i att vi tar reda på allt som är viktigt att veta, både om ditt företag och kraven som ställs på en chef, men även om kandidaterna. Vi har en databas med många kompetenta kandidater till ett flertal roller och intervjuar nya intressant namn på veckobasis.

Hur nätverket av kandidater ser ut varierar beroende på om det handlar om en interimsanställning eller en permanent tjänst. Vårt dedikerade team arbetar alltid hårt för att hitta rätt i båda fallen, och träffsäkerheten är hög. För att kunna leverera maximalt värde till våra kunder arbetar efter ett 360 graders perspektiv genom hela processen – från att vi lägger upp kravprofilen till uppföljningen. För att kunna uppnå detta får du en ansvarig kontaktperson genom hela resan.

Alla rekryteringar är unika

Vi vet att alla rekryteringar är unika och att olika kunder har olika behov. Kontakta oss redan idag för ett första möte – vi kan hjälpa ditt företag att hitta en head of business control som kan lyfta verksamheten.

Välkommen att kontakta oss!

Om du skickar din förfrågan innan klockan 15.00 får du svar samma vardag. Annars hör vi av oss så fort som möjligt.

Fyll i ditt namn och ladda upp ditt CV.
  • Dra filer hit eller