Rekrytering Koncernredovisningsekonom - Finance Recruitment

Rekrytering koncernredovisnings-
ekonom

Det är en konst att verkligen se vad som verkligen skiljer två kandidater åt. Att på egen hand sköta rekryteringen av en Koncernredovisningsekonom till ditt företag tar tid och kan medföra risker. En felrekrytering kan kosta mer än det smakar.

 

Koncernredovisningsekonom – en nyckelroll inom redovisning

En erfaren och kompetent redovisningsekonom är en nyckelperson i varje bolag. De utför ett viktigt arbete med ekonomiska processer och rutiner så att företaget kan upprätthålla en effektiv redovisning. Vi kan rekrytera seniora redovisningsansvariga med erfarenhet att upprätta bokslut, årsredovisningar, moms och skattedeklarationer samt att delta i budget- och prognosprocessen.

Att arbeta som redovisningsekonom på koncernnivå är en nischad kompetens där vi arbetar med rekrytering. Vi har genomfört uppdrag från stora koncerner som varit i behov av koncernredovisningsekonomer med erfarenhet av att hantera redovisningen i riktigt stora organisationer – det kan handla om allt från fem till 50 bolag.

En uppgift som ställer höga krav

Det ställs stora krav på en koncernredovisningsekonom – därför anstränger vi oss alltid hårt för att vända på varje sten inför en rekrytering till denna mycket centrala roll. Erfarenhet, bred kompetens och förmåga till självständigt arbete är några av de viktigaste egenskaperna för en koncernredovisningsekonom, liksom att vara ett stöd vid transaktioner och integrera förvärvade bolag ur ett redovisnings- och rapporteringsperspektiv. En roll som kräver erfarenhet, förmåga till överblick, stora kunskaper om ekonomi och förmåga att arbeta i många olika företagsmiljöer.

Arbetsuppgifter som koncernredovisningsekonom inkluderar bland annat:

  • >Upprätta koncernbokslut och konsolidering inklusive kassaflödesanalys
  • Säkerställa upprätthållandet av IFRS-standards
  • Säkerställa kvalitet i inrapporterat material från en koncerns svenska och utländska bolag

Mångårig erfarenhet

Vi har mångårig erfarenhet inom rekrytering av koncernredovisningsekonomer. Vi arbetar proaktivt och intervjuar kontinuerligt kandidater till rollen och håller på detta sätt mycket bra koll på branschen. Vi vet vilka lämpliga kandidater som finns, oavsett om det handlar om en permanent lösning eller en interimsanställning. Detta breda och samtidigt fokuserade arbete gör att vi kan erbjuda kompetenta kandidater på kort varsel. Men vi slarvar inte, det kan ta lite tid att lyckas med en lyckad rekrytering till en så viktig post som koncernredovisningsekonom.

Vi är träffsäkra i vår leverans till dig

  • Varje rekryteringskonsult träffar ca 10 kvalificerade kandidater per vecka
  • 98% av de kandidater vi tillsätter trivs och stannar efter sin provanställning.

Vi förstår oss på koncernredovisning

Vi har mångårig erfarenhet av att tillsätta kandidater inom koncernredovisning och är redo att hjälpa ditt företag att hitta rätt person. Vi har en grundmurad förståelse för hur koncernredovisning fungerar, vilket har visat sig vara ett framgångsrecept för oss. Vi har redan hittat kompetent personal åt en rad stora svenska och internationella koncerner.

Ledande i Sverige inom rekrytering

Finance Recruitment är en av Sveriges ledande rekryteringsföretag inom ekonomi, bank och finans. Vi har nått våra framgångar genom att alltid arbeta med framförhållning. Våra ambitiösa och erfarna rekryteringskonsulter intervjuar ständigt nya kandidater inom en rad viktiga yrkesroller så att vi alltid ska kunna erbjuda våra kunder alternativ på kort varsel.

Välkommen att kontakta oss på Finance Recruitment redan idag – vi kan hjälpa ditt företag till en lyckad rekrytering av koncernredovisningsekonom. Vi arbetar alltid med våra kunders bästa i fokus när vi rekryterar.

Välkommen att kontakta oss!

Om du skickar din förfrågan innan klockan 15.00 får du svar samma vardag. Annars hör vi av oss så fort som möjligt.

Fyll i ditt namn och ladda upp ditt CV.
  • Dra filer hit eller