Försäkran vid rekryterings- och konsultuppdrag för kunds räkning

Ändamålet med försäkran är att bolaget ska kunna administrera kandidat- och eventuellt anställningsförhållande om avtal ingås.

1. De muntliga uppgifter jag har lämnat vid intervjuerna med representater från bolaget är korrekta.

2. Mina referenspersoner har den titel/funktion som jag har uppgivit alternativt kommer att uppge.

3. Jag godkänner att bolaget ställer frågor och sammanställer information från referensen gällande eventuell frånvaro under tidigare anställningar.

4. Jag intygar att uppgifter lämnade i mitt CV är korrekta.

5. Mina betyg och intyg är i överensstämmelse med mina originalhandlingar.

6. Godkänner du att bolaget, om du är slutkandidat i en process, genomför en s.k bakgrundskontroll av dig?

*En bakgrundskontroll innefattar upplysning om din personalia, ekonomi, juridiska spörsmål, cv-verifiering, samt översyn av förekomst på internet

7. Har du i tidigare anställningar blivit uppsagd pga personliga skäl eller avsked?

8. Behöver du uppehålls- eller arbetstillstånd med visum för att arbeta i Sverige? Om ja, hur länge gäller det? (pass ska uppvisas och bolaget tar kopia)

9. Godkänner du att vi sparar dina personuppgifter i våra kandidatbaser? Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finner du i vår integritetspolicy.

Godkännande