Konsult: Intervju

Christian Steinbeck, Interimskonsult

 

Specialistrekrytering inom bank och finans
Intervju med Christian Steinbeck, Interimskonsult

Kan du kort beskriva vem du är och vad du arbetar med?

Jag är ekonomikonsult och jag har arbetat 10-12 år på olika uppdrag som ekonomichef eller controller. Sedan 2011 har jag varit interimskonsult och drivit eget bolag.

Hur bedömer du om du ska ta ett konsultuppdrag eller inte?

Jag har alltid tyckt att det som är kul med att vara konsult är att du har möjlighet att uppleva olika arbetsplatser och situationer. Omväxling förnöjer, det är bara roligt om uppdragen skiljer sig åt med olika roller och ansvarsområden.

En del konsulter vill endast arbeta i en viss bransch och en viss roll. Men jag tycker det är roligast att variera.

Hur kom du i kontakt med Finance Recruitment?

Nu ska jag tänka efter här. Det börjar med Carl-Christian och Jens från tiden de arbetade på Michael Page. På den tiden var konsultmarknaden väldigt liten och jag åkte runt och presenterade mig för de få konsultbolag som fanns. Det var innan LinkedIn blev en stor grej, ända sedan stenåldern.

 

Christian Steinbeck

Jag tycker att man som konsult borde vara aktiv i att vårda relationer. Man måste våga säga ifrån, våga diskutera vad som borde göras och vad som inte borde göras.

Christian Steinbeck, Interimskonsult

Intervju med Christian Steinbeck, Interimskonsult

Hur har du upplevt konsultprocessen tillsammans med oss?

Jag tycker den fungerar bra. Hos er får jag förtroende och ni vågar tro på mig i olika roller. Det som också är bra är återkopplingen som sker efter någon månad efter att uppdraget startat. Vi träffas och ger feedback om uppdraget. Det är okomplicerat helt enkelt.

Vad är viktigast för dig när du är ute på uppdrag via ett konsultbolag?

Det är människorna som jag möter. Jag har haft jättejobbiga uppdrag – men då har det aldrig handlat om arbetsuppgifterna. Det har handlat om människorna och kulturen. Och där är vi alla olika. Ibland så är arbetsplatserna väldigt bra och vissa som är riktigt dåliga där man mobbar varandra.

Jag tycker att man som konsult borde vara aktiv i att vårda relationer. Man måste våga säga ifrån, våga diskutera vad som borde göras och vad som inte borde göras. Det är en utmaning med konsultrollen. Och även om vi kommer via något konsultbolag så är du fortfarande dig själv och ditt eget varumärke. Hur är det att arbeta med mig? Det gäller att vara en bra medarbetare och undvika onödiga konflikter. Men ibland måste man sätta ner foten, och då måste man göra det på ett bra sätt. Ett konstruktivt sätt.

Även om du har en chef som du inte drar jämt med så måste du hantera det och verkligen försöka tala med varandra. Vara uppriktigt med vad som inte fungerar och inte vänta till sista dagen på ditt uppdrag.

Försök vara smart. Plötsligt händer det.

Finns det baksidor med att arbeta med konsultbolag generellt?

I min erfarenhet när det inte har gått bra är det ofta att konsultbolagen lägger sig i vad jag gör i mitt dagliga arbete. Om konsultbolaget inte är på plats och upplever arbetsplatsen så förstår dem den inte. Och då blir det jättesvårt om de lägger sig i det dagliga arbetet.

Skulle du rekommendera oss till andra konsulter eller till bolag som behöver ta in Interimskonsulter?

Ja det skulle jag göra.

Ansvarig konsult

FinR_2300
Carl-Christian Haglund

Grundare och partner. Interimskonsulter inom ekonomi och redovisning.

Relaterade testimonials

SV
Kandidater
SV
Kunder