Kundcase: Intervju 

Lyckad rekrytering till Urbaser 

Skärmklipp
Intervju med Anders Rees, ekonomichef på urbaser

Kan du kort beskriva vem du är och vad du arbetar med på Urbaser?

"Jag är ekonomichef på Urbaser. Jag är en civilekonom i grunden och har tidigare arbetat som Financial Controller på DHL Express."

Vilket rekryteringsbehov hade du när du kom i kontakt med Finance Recruitment?

"Vi hade behov av en ekonomiassistent och en redovisningsekonom."

Skärmklipp

Det tog bara någon dag innan jag fick kandidater presenterade.

Anders Rees, Ekonomichef på Urbaser. 

process

Hur upplevde du rekryteringsprocessen tillsammans med oss?

"Väldigt bra. Båda rekryteringskonsulter som jag var i kontakt med var väldigt snabba med att skicka lämpliga kandidater."

Vad är viktigast hos en samarbetspartner när du ska rekrytera eller har ett konsultbehov?

"Det är att kandidaterna är väl anpassade för tjänsten, framför allt kunskaps-och erfarenhetsmässigt. Jag upplever också att det är viktigt att kandidaterna inte är helt oprövade utan att de har referenser från tidigare uppdrag. På så sätt vet vi vilka styrkor och svagheter de har."

Skulle du rekommendera oss till andra som har liknande behov?

"Ja, det skulle jag göra. Vi kommer att fortsätta rekrytera genom Finance Recruitment vid framtida behov."

 

 

Om företaget

Urbaser

Urbaser är Sveriges ledande privata aktör inom insamling och transport av källsorterat hushållsavfall från kommuner och kommunala bolag. Med över 500 medarbetare och 300 fordon i daglig drift når de ut till ca 1 500 000 invånare i omkring 25 kommuner.

Ansvarig konsult

Rasmus Benner (1)
Rasmus Benner

Senior rekryteringskonsult. Rekrytering och konsultlösning av ekonomer.

Relaterade testimonials

SV
Kandidater
SV
Kunder