Kandidatcase: Intervju 

Ny Business Controller till MTR

Skärmklipp
Intervju med Ulf Gonolf, Business controller på mtr

Kan du kort beskriva vem du är och din bakgrund inom ekonomi.

"Jag heter Ulf Gonolf och jag har en civilekonomexamen. Mina specialistområden inom ekonomi är redovisning och uppföljning. Tidigare har jag arbetat som Controller, redovisningsekonom och sist arbetade jag som ekonomichef på ett resebolag."

Hur kom du i kontakt med Finance Recruitment?

"Jag hade sökt ett jobb hos er och Anna snappade upp min profil."

Skärmklipp

Tillgängligheten var jättebra.

Ulf Gonolf, Business Controller. 

Process

Hur upplevde du rekryteringsprocessen tillsammans med oss?

"Jättebra. Smidig och bra kommunikation."

Vad tycker du är viktigast hos ett rekryteringsbolag?

"Kommunikation och att kunna vara tillgänglig för kandidaten. Att bolaget arbetar för kandidaten lika som för uppdragsgivaren. Det finns två viktiga steg, dels intresse från uppdragsgivare och vilja från kandidaten. Det kanske inte är en 100% match och då måste det finnas mittenvägar, så båda perspektiv tas hänsyn till."

Skulle du rekommendera oss till andra kandidater som söker nytt arbete inom ekonomi?

"Absolut."

Bakgrund till samarbetet

MTR anlitade Finance Recruitment i samband med deras behov av en Business Controller. Önskad kandidat skulle ha akademisk examen inom ekonomi, flera års erfarenhet av Controlling och erfarenhet av löpande redovisning samt av bokslutsarbete.

Om företaget

MTR 

MTR är en av världens främsta operatörer för järnvägsbunden trafik och har sin bas i Hongkong. Deras uppdrag är att underlätta människors vardag och länka samman samt utveckla hållbara samhällen. I Sverige är de över 5500 kollegor som driver bland annat tunnelbanan och pendeltågen i Stockholm.

Ansvarig konsult

FinR_3464
Anna Möllevinge

Senior rekryteringskonsult. Rekrytering av chefer och specialister inom ekonomi.

Relaterade testimonials

SV
Kunder
SV
Kandidater