FRpodden avsnitt nummer 7

Ledarskap i förändring – med Bengt Johansson från Directa

I det här avsnittet gästas vi av Bengt Johansson från Directa och Simon Kling, VD på Finance Recruitment. Vi pratar om ett ledarskap i förändring; digitaliseringens påverkan, Corona pandemin och vad som krävs för att driva igenom riktiga förändringar på ett bolag.

Bengt är ledarskapskonsult och grundade Directa för ca 20 år sedan. Directa är en specialistaktör som fokuserar på:

  • Ledarskapsutveckling
  • Teamutveckling
  • Organisationsutveckling
  • Affärsmannaskap

Lyssna på YouTube

Förändringsprocessen. Kommunikation och motstånd.

Det är viktigt att särskilja två tydliga perspektiv i en förändringsprocess: ledningsperspektivet och medarbetarperspektivet. En företagsledning har ofta arbetat med en större förändring internt i sin grupp innan den utannonseras till resten av bolaget. Det är lätt att man som ledare springer för långt framför sina medarbetare i ett förändringsarbete. Hos medarbetarna kan det då uppstå en känsla av att ledningen är avkopplat från den faktiska verksamheten och att ”de inte förstår hur verksamheten går till” i praktiken.

Majoriteten av människor tycker att förändringar är jobbiga. En förändring kan upplevas som en kritik mot det gamla sättet att arbeta och sålunda en kritik mot medarbetaren själv. Därför är det viktigt att behålla en löpande dialog mellan personal och ledare innan och under ett förändringsarbete.

Det kommer alltid finnas motstånd. Bengt tipsar också om att du som ledare ska försöka fokusera på de 80 % som är positiva till förändringen, och lägg mindre energi på de 20 % som är negativt inställda.

Hitta modet – och våga hoppa

Ett vanligt hinder som organisationer stöter på är att ledarna själva inte tror på den förändring som ska genomföras. Det här kan uppstå bland ledningen men är kanske vanligare på mellanchefsnivå. Som ledare bör du vara nyfiken på din omvärld – och öppen för att ändra ditt beteende om förutsättningarna förändras. Oavsett om det sker på eller utanför din arbetsplats.

En ledare måste hitta sin tro på ett förändringsprojekt som ska genomföras. Utan tro på det egna projektet är det dömt att misslyckas.

Digitalisering och distans

Coronapandemin har agerat som en språngbräda för digitaliseringsprocessen hos många organisationer. För ledare har det inneburit nya möjligheter – och utmaningar.

En stor utmaning för ledare är att digitaliseringen (och viruspandemin) exponentiellt ökat antalet individer som arbetar på distans. Även om distansarbetet inte är något nytt så är mängden människor som utnyttjar möjligheten mycket större nu än tidigare.

Utmaningen för ledaren är att veta vad personalen faktiskt gör på sin arbetstid. Men kanske är arbete hemma mer effektivt? Kanske får en medarbetare lika mycket gjort på mindre tid hemma som på jobbet. Hur följer du upp och coachar dina medarbetare på distans?

Tanken om arbetstid är en kvarleva från industrialiseringen med stämpelklocka och fabriksarbete. Kanske är det inte längre ett väsentligt styrverktyg för många organisationer.

I en undersökning som Finance Recruitment genomförde innan sommaren bland 100 ekonomichefer i Stockholm svarade majoriteten att de mår bättre av att få arbeta hemifrån.

Helt klart är det förändringarnas tid, och företagsledarna måste själva utvecklas för att hänga med i nya 20-talet.

Lyssna på avsnittet

Spotify👉 https://spoti.fi/31Oh82m

Itunes👉 https://apple.co/3jxP2yy

Podbean👉 https://bit.ly/3kAhpNP

YouTube👉 https://bit.ly/3mxj3AB

Liknande nyheter

Ledarskap
Nyheter
SV
Ledarskap
Medarbetare
Nyheter
SV
Event
Ledarskap
Nyheter
SV