favicon (5)

Rekrytering inom Investment Banking Stockholm

Investment Banking

På Finance Recruitment har vi ett dedikerat team som aktivt arbetar med tillsättningar specialistroller inom Investment Banking i Stockholm. Våra medarbetare har själva bakgrund från finansbranschen och ett stort nätverk i Stockholmsregionen.

Vad gör en investment banker?

En investment banker hittar och analyserar investeringsmöjligheter, både via skulder och kapital. Du kan antingen utvärdera potentiella kunder som låntagare, men också med att anskaffa tillgångar eller att ansvara för rådgivning av kapital.

Olika investment banking-jobb

Investment banking kan ses som ett samlingsnamn för många olika roller och arbetsuppgifterna kan därför variera väldigt mycket mellan olika typer av tjänster. Nedan kan du se vilka roller Inom investment banking som vi rekryterar till:

Vi rekryterar till roller som:

Corporate Finance: Generalist som jobbar med såväl sälj, som köpsidemandat inom M&A.

Infrastructure M&A: Investeringar i infrastruktur växer globalt. En stor del av det här jobbet handlar om att hitta, analysera och utvärdera investeringsmöjligheter med mest förmånlig finansiering och beskattning.

Leveraged Finance: inom leveraged finance ansvarar du för att analysera och utvärdera potentiella kunder som banken lånar ut pengar till.

Equity Capital Markets (ECM): Roller inom ECM ansvarar för rådgivning av kapital såsom aktier, optioner, terminskontrakt samt kapitalanskaffningar.

Debt Capital Markets (DCM): Roller inom DCM hjälper bolag att anskaffa tillgångar genom skuldsättning på obligationsmarknaden. Detta inkluderar lån från privata och offentliga långivare.

Kontakta oss Lediga jobb

Vad är investment banking?

I grunden handlar investment banking om att hitta och analysera investeringsmöjligheter – antingen via kapital eller skulder. Inom den här branschen så får du stora kontaktytor och exponering mot intressanta bolag som påvisar stor framtida potential. Du kan få inblick i strategin, finansieringen och i slutändan stor möjlighet att påverka bolagens framtid.

Man som arbetar med investment banking får nedför trappa

Vad behöver du som kandidat för att jobba med Investment Banking?

  • Starka akademiska meriter med på kandidat- eller masternivå inom finans eller ekonomi
  • Grundläggande förståelse för området Corporate Finance
  • Minst ett års erfarenhet från jobb inom bank eller andra finansiella institutioner

En uppgift som ställer höga krav

För att bli framgångsrik inom investment banking så finns det några grundläggande färdigheter som bör stämma överens med din profil. Eftersom vi rekryterar till flera nischer inom yrkesgruppen så efterfrågas det alltid specialistkunskap.

Behöver du rekrytera en investment banker?

Om du har ett behov av att hitta rätt medarbetare till din organisation så är du välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig och din organisation konkretisera behovet och ge en marknadsanalys av hur kandidatmarknaden ser ut. Vårt erbjudande inkluderar allt från kravprofil till search och annonsering till intervjuer, bakgrundskontroller, kompetenstester och presentation av de bästa kandidaterna.

Mer än investment banking

På Finance Recruitment rekryterar vi till fler områden än investment banking. Inom finans- och bankjobb tillsätter vi också private equity-jobb och tjänster inom M&A. Vi hjälper också företag med bland annat rekrytering inom ekonomi och bemanning inom administration samt inom olika interimslösningar. Finns det flera tjänster som vi kan hjälpa er med? Vi tar ett helhetsgrepp kring ert rekryteringsbehov.

Kontakta oss för att veta mer

Vi hjälper ditt företag att rekrytera inom investment banking. Kontakta oss så berättar vi mer om våra tjänster!

Varför anlita Finance Recruitment?

Lång erfarenhet av att rekrytera specialister

Vi på Finance Recruitment har tillsatt över 1000 specialister inom ekonomi, bank och finans i Stockholm.

Läs mer här

Har du behov av en konsult?

Ekonomikonsulter och Interim Managers

När ett behov uppstår måste det gå fort. Inom 24 timmar kan vi presentera tillgängliga konsulter.

Läs mer här