favicon (5)

Interim finance manager

Finance Manager – en tung ekonomiroll

En finance manager spelar en av nyckelrollerna på ett företags ekonomiavdelning. När den personen skulle bli tillfälligt frånvarande, exempelvis till följd av sjukskrivning, tjänstledighet, föräldraledighet eller någonting annat är det viktigt att fylla det tomrummet med den kompetens som inte längre finns internt på företaget. När ni väljer att hyra en interim finance manager från oss på Finance Recruitment är det möjligt att bli matchad med kandidater som har den spetskompetens som ni efterfrågar.

Varför behöver ni en interim finance manager?

En finance manager har en senior och viktig roll, både på ekonomiavdelningen men också i hela företaget. Arbetsuppgifterna innefattar ofta ett ansvar för bolagets budgetprocess och för rapportering till företagets ägare och finansiärer. Det kräver en särskild spetskompetens som inte alltid går att täcka upp internt om er finance manager skulle bli temporärt frånvarande. Det är då som ni behöver en interim finance manager – någon som kan utföra dessa arbetsuppgifter under vakansen.

Kontakta oss

Undvik kunskapshål med en interim finance manager

Rekryteringsprocessen för seniora tjänster kan ibland bli tidskrävande eftersom den ofta innebär att kandidaten uppfyller en viss kravprofil som kan vara svår att hitta. Att inleda rekryteringsprocessen med en interim finance manager för att det inte ska bildas ett kunskapshål som blir svårt att fylla upp internt. Om behovet av en finance manager utvecklar sig till att bli mer varaktigt är det ofta möjligt att låta konsulten övergå till en mer permanent lösning i form av chefsrekrytering inom ekonomi.

Fördelar med att hyra en interim finance manager med oss

 • Erfarenhet och kompetens
  På Finance Recruitment vet vi vad våra kunder vill ha och har erfarenhet av att presentera kandidater med den kompetens som ni efterfrågar. Rekrytering och interimslösningar inom finans, ekonomi och bank är vår specialitet.
 • Tids- och kostnadseffektivt
  Genom att överlåta era bemanningsfrågor till oss sparar ni tid på att hitta rätt person till tjänsten och betalar endast för den arbetskraft ni nyttjar. Vi tillhandahåller en dedikerad konsultchef som ger er avlastning i personalfrågor så att ni kan lägga ert fokus där den behövs – i verksamheten.
 • Träffsäker och snabb tillsättning
  Vi har en väl utarbetad konsultprocess som är både träffsäker och snabb. Redan inom 24 timmar kan vi presentera upp till tre kandidater som passar profilen på den kandidat ni söker för att fylla behovet. Detta kan vi göra tack vare det stora konsultnätverk som vi besitter.

Anlita oss

Konsultprocessens olika steg

Vi har en utarbetad konsultprocess som både är effektiv och anpassningsbar för att passa era behov ni när väljer att hyra en interim finance manager. Processen börjar i regel med att vi mottar er förfrågan och avslutas med den löpande uppföljning som sker under hela tillsättningen.

Löpande intervjuer med konsulter

Intervjuer på generell basis innan behov uppstår Vårt stora nätverk av kandidater är ett tydligt mervärde för dig som kund. Dessa konsulter kan ofta ta ett uppdrag med kort varsel. För att underhålla detta nätverk och kunna leverera när behovet väl uppstår, gör vi dagligen generella intervjuer med kandidater.

Behovsanalys

För att förstå vad ni verkligen behöver, har vi en grundläggande genomgång med rekryterande chef och andra relevanta personer hos er. Därefter fastställer vi en befattningsbeskrivning för det aktuella behovet. Denna befattningsbeskrivning ligger sedan till grund för vårt arbete. I vårt möte ger vi även vår input om marknaden samt vilken typ av kandidat vi tror kan passa för uppdraget.

Sökning av kandidater

När vi vet vad ni behöver, börjar vår sökprocess. I de flesta fall har vi redan några kandidater i åtanke men vi kompletterar alltid med en sökning i vårt kandidatnätverk. Vi intervjuar de kandidater vi finner relevanta utifrån befattningsbeskrivningen. Om ni önskar och finner det väsentligt får kandidaterna även genomföra kompetenstester.

Presentation av kandidater

Med intervjuer och eventuella tester som grund presenterar vi sedan upp till tre relevanta kandidater redan inom 24 timmar. Kandidater presenteras med en sammanfattning avs. erfarenheter, styrkor/svagheter, personlighet samt de kunskaper som är relevanta för det specifika uppdraget. Vi anger även uppgifter om pris och tillgänglighet.

Referenstagning

Vi tar referenser på den eller de kandidater som ni väljer att gå vidare med. I många fall har vi redan arbetat med kandidaten tidigare och har således redan tagit referenser.

Kontraktsskrivning

När ni har bestämt er för en kandidat, skriver vi kontrakt som reglerar de olika delarna i konsultuppdraget.

Uppföljning

Under uppdraget håller vi nära kontakt med både kund och konsult, för att försäkra oss om att allt fortlöper som det ska. Vi är även måna om att sammanfatta uppdraget efter dess slut, för att få kunskap om alls parters upplevelse.

Kontakta oss för hjälp med att tillsätta en interim finance manager

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
Varför anlita Finance Recruitment?

Lång erfarenhet av att rekrytera specialister

Vi på Finance Recruitment har tillsatt över 1000 specialister inom ekonomi, bank och finans i Stockholm.

Läs mer här

Behöver du permanent rekrytering?

Rekrytering inom Ekonomi och Finans

Vi rekryterar både seniora och juniora roller inom ekonomi, bank och finans.

Läs mer här

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Finance Recruitment Sweden AB, orgnr. 556968-6552 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata