start_hero_webb

”Det är svårt för Försvarsmakten att skydda sig mot folk som ljuger”. Det är vad Försvarsmaktens personaldirektör Generalmajor Klas Eksell berättar för Dagens Nyheter i denna artikel.

Jag skulle vilja påstå att det är svårt för alla typer av organisationer att försvara sig mot lögner – men det finns tillvägagångssätt för att minimera riskerna. Med en tydlig process och med ett försäkrande av sanningshalten i den information som kandidaten ger ifrån sig kan vi på riktigt säga att vi gjorde allt för att säkerställa sanningen.

Att ljuga om sitt CV och sina meriter kan få långtgående konsekvenser även om personen i fråga inte arbetar inom säkerhetstjänsten. Ett exempel är ekonomiområdet där individer har stort inflytande, och ansvar, för sin organisations överlevnad – läs pengar.

Det kan tyckas som ett litet ont att krydda upp sitt CV inför en spännande roll på ett nytt bolag. Men genom att ljuga om sina meriter så utsätter kandidaten inte bara sig själv utan sin arbetsgivare, och även tredje part, för skada. En tydlig process skyddar inte bara arbetsgivare från bedragare, utan även bedragarna från sin egen dumdristighet.

Hos oss på Finance Recruitment så använder vi bland annat två verktyg i rekryteringsprocessen för att säkerställa sanningen

  • Sanningsförsäkran: Tidigt i processen får kandidaten personligen intyga i ett dokument att all den information som givs under rekryteringsprocessen är sann och riktig.
  • Bakgrundskontroll steg 1 och 2: När en eller flera slutkandidater är utvalda av arbetsgivaren så genomför vi bakgrundskontroller i olika omfattningar. Här ser vi exempelvis över meritlista, CV, arbetsgivare, juridiska spörsmål samt förekomst på internet.

Är det att gå till överdrift? Är det att helt underminera en grundläggande tillit till vad personer utger sig för att vara? Jag vill påstå att det inte är det.

Våra digitala hjälpmedel kan idag ändra och försköna det mesta av vad vi kallar för sanningen. Det sker helt framför våra ögon varje dag genom applikationer som Snapchat och Instagram, eller via mer ”seriösa” plattformar som LinkedIn.  Ser jag inte ut som jag vill idag – lägg på ett filter. Är inte mitt CV sensationellt nog – ändra en titel, lägg till ett ansvarsområde och förläng tiden jag var där.

Majoriteten av oss lever idag parallellt med våra personas på internet. Gränsdragningen mellan den objektiva sanning och den subjektiva suddas ut. Och det är här vi måste vara extra noggranna för att kunna genomföra vår kompetensbaserade rekrytering.

Simon Kling VD Finance Recruitment
Simon Kling

VD

Liknande nyheter

Nyheter
SV
Nyheter
SV
Nyheter
Okategoriserade
SV