misstag konsult

Omväxling i både arbetsuppgifter, omgivning och branscher. Att arbeta som interimskonsult är att ständigt ställas inför nya utmaningar och utvecklas i sitt sätt att arbeta.

Det ställer höga krav både på kunskaper och personliga egenskaper för att kunna leverera på hög nivå och inte göra misstag. Som ny i branschen finns det några givna du kan undvika.

En interimskonsult arbetar alltid med tiden som en viktig faktor. Uppdragen är begränsade till en viss längd, resultat ska levereras på kort tid och tillsättningen sker ofta snabbt. Det gör arbetet krävande men också väldigt stimulerande säger Jens Bergsten (Partner).

– Som interimskonsult får du en naturlig variation i allt du gör även om ekonomiarbetet såklart är utgångspunkten. Du får möta nya människor, nya bolag och lösa olika problem som uppstår i varierande miljöer. Det gör att du måste vara väldigt flexibel. Flexibiliteten återspeglas sedan i att du som konsult kan välja uppdrag, plats och tid för dina uppdrag. Det ger en frihet.

Olika uppdrag skiljer sig alltid åt och beroende på vilken roll du som konsult kommer in i ställs det olika krav.

– I en ledande roll är det bra att komma in och tänka på vad som ska föras vidare, ofta täcker du för någon som är borta och då är det viktigt att ha ett längre perspektiv och förbereda för den som kommer efter dig när uppdraget är slut. Kommer du in på en lägre nivå är det viktigt att du verkligen löser uppgifterna du har fått och fokuserar på rätt saker.

Jens Bergsten profile

– Uppdrag som kärvar handlar nästan alltid om att förväntansbilden är oklar. Konsulten och uppdragsgivaren har inte samma bild om vad som ska utföras.

Jens Bergsten, Partner

Så undviker du vanliga misstag som konsult

Just att fokusera på rätt saker är a och o för alla konsulter. Något som är enkelt att säga men inte sällan ändå är orsaken till problem både för rutinerade interimskonsulter och mer oerfarna menar Jens Bergsten.

– Uppdrag som kärvar handlar nästan alltid om att förväntansbilden är oklar. Konsulten och uppdragsgivaren har inte samma bild om vad som ska utföras. I stället för att göra det löpande arbetet fokuseras det på förändring och utveckling exempelvis. 

– Ett annat misstag är att du som konsult kommer in i en miljö där många söker sig till dig som extern eftersom du är duktig men också eftersom du uppfattas som neutral. Det gör att du kan bli för involverad i bolaget du är på. Återigen gäller det att sortera ut vad uppgiften är, för vem du gör den och vad som ska levereras.

Ett tredje misstag som kan orsaka problem kan lätt undvikas med lite extra struktur.

– För lite anteckningar på vad du gör och när du gör det. Det räcker med några rader varje dag. Då undviker du diskussioner om tid och ifrågasättande av arbetstempo. Det kan också bli nyttig information till uppdragsgivaren om att vissa arbetsuppgifter tar mer eller mindre tid att utföra.

Undvik vanliga misstag – 3 tips

  1. Se till att förväntningarna för ditt uppdrag är glasklara
  2. Håll dig till din uppgift. Bli inte mer involverad i bolaget än du ska
  3. För en loggbok över ditt arbete
Carl Barkestam profile
Carl Barkestam

Marknadsansvarig

Liknande nyheter

Nyheter
Okategoriserade
SV
Ledarskap
Nyheter
SV
Ledarskap
Medarbetare
Nyheter
SV