Redovisningsekonomer som arbetar i team

En ögonblicksbild från 118 ekonomer

Vi har försökt göra en ögonblicksbild av vad ekonomer i vårt nätverk tycker är viktigt för dem. I slutet på augusti skickade vi ut en kort undersökning där de besvarande fick rangordna sju påståenden från viktigast till minst viktigt.

Stabilitet och förändringsbenägenhet sticker ut som de viktigaste faktorerna på arbetsplatsen.

Regeringen har precis aviserat att restriktionerna upphävs om några veckor och det kommer med stor sannolikhet betyda att många arbetsplatser öppnar upp igen. Kanske är det om nu viktigare än någonsin att ställa dig frågan: Vad är viktigast för mig?

Stabilitet och förändring?

Av de sju påståenden som respondenterna fick rangordna så har 39% markerat Stabilitet (tex: regelefterlevnad, tydliga processer och direktiv) som det viktigaste på deras arbete. Intressant nog så följs det påståendet tätt av Förändringsbenägenhet (tex: organisationens attityd till nya system, processer eller omställningar) där 38% svarat att det är det viktigaste på arbetsplatsen.

Två påståenden som kanske inte alltid går hand i hand i organisationer. Förändring per natur brukar röra om i etablerade beteenden och mönster. Kanske är detta en blandning av stabilitet i företagsprocesser, rutiner och sedvänjor samtidigt som bolag möter en annan typ av arbetsmarknaden så här efter corona. Digitaliseringen har tagit stormkliv framåt och nya arbetssätt (och kanske system) måste implementeras för att vara fortsatt konkurrenskraftiga. 

Result_max

Vad är viktigast för dig? Rangordna 1-7 där 1 är viktigast och 7 minst viktigt.

payment-3411414_1920

Påståenden om Lön (tex: löneutveckling, bonus och löneväxling) och Valmöjligheter (tex: frihet att välja arbetstider och arbetsplats) har rangordnats som trea på skalan om vad som är viktigast på arbetsplatsen.

Intressant nog var frågan om Lön var också den som flest respondenter rangordnade som minst viktig (37%).

Förmåner (tex: friskvård, tjänstebil och pensionsavsättning) kommer på fjärde plats med 24% av respondenterna som svarade att det var det viktigaste på arbetsplatsen.

Kompetensutveckling (tex: möjlighet till utbildning och coachning) ansågs av 23% av respondenterna som det viktigaste.

Företagskultur (tex: kollegors bemötande, ledarskap och bolagets värderingar) var det påstående som minst respondenter markerade som viktigast.

Undersökning

Undersökningen har genomförts med ett online formulär där 118 respondenter har svarat på frågan: Vad är viktigast för dig på arbetsplatsen?

I vår analys av svaren har vi valt tolka svarsalternativen på följande sätt:

Scale

Insamlingsunderlag

Vad är viktigast för dig? Rangordna 1-7 [Lön (tex: löneutveckling, bonus och löneväxling). 118 svarande.

På frågan om Lön (löneutveckling, bonus och löneväxling) svarade 28% av respondenterna att det var den viktigaste faktorn i deras arbete. 36% svarade att lönen var viktigt medan 37% valde de två lägsta svarsalternativen där lön var minst viktigt.1_lön

Vad är viktigast för dig? Rangordna 1-7 [Förmåner (tex: friskvård, tjänstebil och pensionsavsättning) 118 svarande.

På frågan om Förmåner (friskvård, tjänstebil och pensionsavsättning) svarade 24% att det var den viktigaste faktorn i deras arbete. En majoritet, 51% svarade att dessa typer av förmåner var viktiga medans 24% valde de lägsta svarsalternativen.

2_förmåner

Vad är viktigast för dig? Rangordna 1-7 [Valmöjligheter (tex: frihet att välja arbetstider och arbetsplats) 118 svar.

På frågan om valmöjligheter (tex: frihet att välja arbetstider och arbetsplats) svarade 28% att det var den viktigaste faktorn i deras arbete. 40% svarade att påståendet var viktigt för dem. 33% av respondenterna svarade att det är minst viktigt.

3_Valmöjligheter

Vad är viktigast för dig? Rangordna 1-7 [Kompetensutveckling (tex: möjlighet till utbildning och coachning) 118 svar.

På frågan om kompetensutveckling (tex: möjlighet till utbildning och coachning) svarade 23% att det var den viktigaste faktorn på för deras arbete. 58% svarade i mittensegmentet där kompetensutveckling är viktigt men varken viktigast eller minst viktigt. 20% gav påståendet de två lägsta alternativen som indikerar minst viktigt.

4_Kompetensutveckling

Vad är viktigast för dig? Rangordna 1-7 [Företagskultur (tex: kollegors bemötande, ledarskap och bolagets värderingar) 118 svar.

På frågan om Företagskultur (tex: kollegors bemötande, ledarskap och bolagets värderingar) svarade 21% att det var bland de viktigaste på deras arbetsplats. 49% svarade att företagskulturen var viktig samt 30% markerade påståendet som minst viktigt.

5_Företagskultur

Vad är viktigast för dig? Rangordna 1-7 [Förändringsbenägenhet (tex: organisationens attityd till nya system, processer eller omställningar) 118 svar.

På frågan om Förändringsbenägenhet (tex: organisations attityd till nya system, processer, eller omställningar) svarade 38% att det är det viktigaste på deras arbetsplats. 34% svarade att det är viktigt men inte viktigast. 28

6_Förändring

Vad är viktigast för dig? Rangordna 1-7 [Stabilitet (tex: regelefterlevnad, tydliga processer och direktiv) 118 svar.

På frågan om Stabilitet (tex: regelefterlevnad, tydliga processer och direktiv) svarade 39% att det är viktigast på deras arbetsplats. 31% markerade att det är viktigt medan 29% svarade att denna faktor är minst viktig för dem.

7_stabilitet

Carl Barkestam
CARL BARKESTAM

Marknadsansvarig och kontaktperson för webb

Liknande nyheter

Ledarskap
Medarbetare
Nyheter
SV
Nyheter
SV
Nyheter
SV